'Dün dündür bugün de bugün'

Demirel'in bu meşhur lafı, Türkiye'de siyasî oportünizmin darbımeseli olmuştur. Rahmetli Özal, ANAP milletvekillerinden bazılarını Demirel'in önceki yıllarda yaptığı...

Demirel'in bu meşhur lafı, Türkiye'de siyasî oportünizmin darbımeseli olmuştur. Rahmetli Özal, ANAP milletvekillerinden bazılarını Demirel'in önceki yıllarda yaptığı konuşmaları taramayla görevlendirmişti. Demirel, Özal'ı ve ANAP iktidarını bir konuda tenkit ederken, Özal daha önce Demirel'in aynı konudaki tam aksi mahiyetteki sözlerini kürsüye çıkıp keyifle okurdu.
Ben aynı duruma düşmemek için, TBMM'de daha önce yaptığım konuşmaları okumadan kürsüye çıkmazdım. Şimdi de daha önce yazdıklarımı gözden geçirmeden yazımı kaleme almıyorum.
Aslında insanların zaman içinde görüşleri değişebilir. Ancak, bu görüşler tamamen tersine dönmüş ise görüş sahibinin bunun gerekçesini açıklaması lazımdır. Geçenlerde, yıllardır 'özgürlükçü anayasa' diye bas bas bağıran bir anayasa hukukçusu dostuma, neden bugün Yeni Anayasa'ya karşı çıktığını ısrarla sorup sıkıştırınca, 'Bunu AK Parti yapıyor da ondan' cevabını verdi.
***
Zaman Gazetesi muhabiri Murat Aydın'ı kutluyorum. Yeni Anayasa Taslağı'nı en fazla eleştiren anayasa hukuku profesörleri Erdoğan Teziç ile Süheyl Batum'un ve CHP'nin 1982 Anayasası üzerindeki görüşlerini ve yeni anayasa tekliflerini bir bir açıkladı. Ortaya çıkan manzara karşısında şaşırmamak elde değil. Bu muhteremler dün ne söylemişler, yazmış, çizmişlerse bugün tam tersini söylüyorlar. Sizin anlayacağınız, Demirel ile Makyavel'e taş çıkartıyorlar. Bir tek bizim Murat Karayalçın 'CHP ile taslak hazırlamıştık, şimdi niye itiraz ediyorlar?' diye saf saf soruyor.
Mütehavvil hocalarımızla özgürlükçü geçinen CHP'lilere soruyoruz: 1982 Anayasası'na olan bu aşkınız ne zaman başladı?...
***
Bu koronun en fazla eleştirdiği hususlara bakalım:
1. Resmî İdeoloji: Teziç, 'Liberal demokratik rejimlerde resmî bir ideoloji olmaz' demiş (1992'de TÜSİAD'ın hazırlattığı Anayasa Taslağı. Hazırlayanlar: Erdoğan Teziç, Süheyl Batum, Necmi Yüzbaşıoğlu ve diğerleri). CHP ise 14 yıl önce TBMM'ye sunduğu Anayasa Taslağı'nda, 12 Eylül Anayasası'nın başlangıç bölümünün kaldırılmasını öngörüyor.
2. Atatürkçülük: Teziç ve arkadaşları, Kemalizm ideolojisi Anayasa'da yer almamalı görüşündeler. Ayrıca, 'Atatürk milliyetçiliği' ibaresinin kaldırılmasını, Cumhurbaşkanı ve milletvekili yeminlerinde 'Atatürk ilke ve inkılâplarına' yer verilmemesini istiyorlar (Sizi gidi 'Atatürk düşmanları' sizi!...).
3. Değişmez Hükümler: Yeni Anayasa Taslağı'ndaki önemsiz birkaç kelimeyi değiştirdiler diyerek Bilim Kurulu'nu topa tutanlar, daha önce değiştirilemeyecek hükümleri paşa keyiflerine göre istedikleri gibi değiştirmeye kalkmışlar.
***
Bu kadar da değil. Hem Teziç Taslağı'nda hem de CHP Taslağı'nda, AK Parti'nin Bilim Kurulu'na hazırlattığı Yeni Anayasa Taslağı'ndan çok daha radikal hükümler var. Teziç Taslağı'nda, Genelkurmay Başkanlığı'nın Millî Savunma Bakanlığı'na bağlanması istenirken; CHP Taslağı'nda, temel hakların özgürlükçü anlayışla düzenlenmesi, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılması, Yüksek Askerî Şûra ve HSYK kararlarının yargı denetimine açılması ve sıkı durunuz, YÖK'ün kaldırılması, MGK'nın Anayasa'dan çıkarılması, 12 Eylül darbecilerine yargı yolunun açılması isteniyor.
Bu arada, 1991 yılında SHP'nin hazırladığı taslakta da aşağı yukarı aynı hükümler var. Ayrıca, egemenlik konusunda AB'ye de bir hayli taviz veriliyor.
Diğer taraftan, sosyal demokrat görüşlü Türkiye Barolar Birliği'nin hazırladığı Anayasa Taslağı ise, birçok hükümleri itibariyle Yeni Anayasa Taslağı'nı andırıyor.
***
Geliniz biz de bazı gençler gibi argo kullanarak soralım: Ne iş?.. Muhteremlerden birisi cevap vermiş, 'Koşullar değişti' demiş. Tercüme edersek, artık onlar YÖK Başkanı, rektör filan oldular. CHP ise kurulu düzenin yılmaz savaşçısı hâline geldi. Asıl sebepse, bizim hocanın dediği gibi, bu taslağın AK Parti'nin iktidarı döneminde, AK Parti tarafından hazırlatılması.
Haydi hep beraber bağırmaya var mısınız?
Dün dündür, bugün de bugün...