İçişleri Bakanı ve politikanın cilvesi

AK Parti iktidarının Bakanlar Kurulu üyelerini yakından tanıyorum. Sonradan tanıdığım birkaç bakan dışında hepsi de yakın dostlarımdır.

AK Parti iktidarının Bakanlar Kurulu üyelerini yakından tanıyorum. Sonradan tanıdığım birkaç bakan dışında hepsi de yakın dostlarımdır.
İçlerinde çok başarılı olanlar bulunduğu gibi, bazı hatalı ve noksan tarafları olanlar da var. Bu kabinenin, son devrin en iyi kabinelerinden birisi olduğu söylenebilir.
Lâkin, bence AK Parti Hükûmeti'nin en başarılı bakanı, polis ve jandarmayla bütünleşen, mülkî idareye ve vazifesine tam anlamıyla hâkim olan İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'dur.
İçişleri Bakanlığı, Devletin en zor, muhataralı ve çetrefilli işidir. Bu görevi yapabilmek için devlet umûru görmüş olmak, devlet tecrübesine sahip bulunmak, sorumluluk taşıyabilmek ve gece gündüz fedakârca çalışabilmek lâzımdır. Üstelik son beş yıllık dönemde bütün dünyada terör olayları ve asayişe müessir fiiller patlamışken, her türlü karıştırıcı oyunun sahnelendiği Türkiye'de İçişleri Bakanlığı yapabilmek her babayiğidin harcı değildir.
Türkiye'nin son dört yıllık dönemini insafla bir düşününüz. Bir tarafta 11 Eylül'ün tetiklediği küresel terördeki tırmanış, bir tarafta PKK ve marksist terör örgütlerinin saldırıları ile sözde ulusalcı terörün eylemleri, bir tarafta da Türkiye'nin bununla mücadeledeki dar imkânları... Bu arada iç ve dış tahrikleri, sivil-asker dengesindeki hassasiyetleri ve başta Cumhurbaşkanlığı ve mahallî politikacılar olmak üzere herkesin elini sokup işi karıştırmasını da unutmayalım.
Kim ne derse desin, bizce AK Parti Hükûmeti, asayiş ve huzurun temini konusunda başarılı olmuştur. Bu başarıda, 6,5 yıllık İçişleri Bakanlığı tecrübesiyle ve Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile birlikte devlet hizmeti en fazla olan kişi sıfatıyla Abdülkadir Aksu'nun payı büyüktür.
***
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden beri, 24 saat açık telsiziyle birlikte yaşayan Aksu, özellikle bakanlığı döneminde asayişe müessir her olayın üzerine bizzat gitmiş ve vatansever, dürüst, çalışkan hüviyetini hiç değiştirmemiştir. Aksu'nun İçişleri Bakanlığı, hem Türkiye için hem de AK Parti İktidarı için bir şanstır.
İşte bu Abdülkadir Aksu'nun bugün TBMM'de kellesi isteniyor. Hrant Dink cinayeti yüzünden hakkında verilen Gensoru önergesi görüşülecek.
Aksu, toplumun huzuru için yaptığı mücadeleler, El-Kaide'nin İstanbul'daki olaylarını nasıl kısa zamanda çözdüğü, faili meçhul cinayetlerin üzerine nasıl gittiği, PKK terörüne karşı kararlı tutumu ve yaptığı yüzlerce proje bir yana bırakılıp, muhalefet tarafından bol bol eleştiri yağmuruna tutulacak. Kendi grubu içinde bile bölücülerle irtibatlı bazı kişiler ile bölgecilik yapıp yerine gelmek isteyenler, bu manzarayı keyifle seyredecekler...
Ne yazık ki, bu nankörlük politikanın garip bir cilvesidir.
***
Peki, Aksu'nun hiç kusuru yok mu? Elbette var. Başkaları bir yapıp bin satarken, o, devlet adamı ciddiyeti ve tevazuu içerisinde yaptıklarını anlatamamış; hatta bazı projelerinin başkaları tarafından sahiplenilmesini de sineye çekmiştir.
Dink'in failini 'kameralar' yakaladı diyenler, acaba o kameraların gökten mi indirildiğini söyleyeceklerdir?
Aksu'nun, sessiz sedasız gerçekleştirdiği bazı projeleri sadece sayarak geçeceğim: Otuz yıllık kangrenleşmiş MERNİS nüfus projesi, MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon) Projesi, BEPER (Belediyelerde Performans Ölçümü) Projesi, KÖYDES Projesi, BELDES Projesi, JEMUS (Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi) Projesi, gene jandarmayla ilgili Suç Analizleri Projesi, Polis Suç Analiz Projesi, POLNET, Polis Bilgi Sistemi Projesi, Toplum Destekli Polislik Projesi, KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası uygulaması, KPS (Kimlik Paylaşımı Sistemi), Adres Kayıt Sistemi uygulaması, polis eğitiminde kalite ve sayı bakımından reform ve daha niceleri...
Aksu döneminde, bilgisayar teknolojisinin en yoğun ve başarılı şekilde kullanıldığı, 'e-devlet'e en fazla ayak uyduran devlet kuruluşu da İçişleri Bakanlığı olmuştur.
***
Abdülkadir Aksu'ya Gensoru önergesi değil, ancak 'takdirname' verebilirsiniz.