Kim vatansever, kim vatan haini?

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü, 'vatan haini' deyimini şu şekilde tarif ediyor: 'Vatanın yüksek çıkarlarını hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse'.

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü, 'vatan haini' deyimini şu şekilde tarif ediyor: 'Vatanın yüksek çıkarlarını hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse'. Buna göre, özellikle vatanın 'yüksek çıkarları'nın, yani eskiden beri bilinen ifadesiyle 'âlî menfaatleri'nin ne olduğu çok tartışmalıdır. Kimilerine göre, stratejik tesislerin özelleştirilmesi ya da yabancılara arazi satışı, hatta IMF ile yapılan uyum anlaşması bile vatanın yüksek çıkarlarına aykırı sayılabilir.
TBMM'nin çıkardığı 1 numaralı kanun, 'Ağnam (Sayım) Resmi Kanunu', yani bir nevi vergi kanunu; 2 numaralı kanun ise 'Hiyaneti Vataniye Kanunu' (24.4.1920) idi. Zira 'Millî Mücadele Dönemi'nde hem paraya hem de askere ihtiyaç vardı. Bu metruk hâle gelmiş kanun, 1991'de Terörle Mücadele Kanunu'nun 23. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Hâlen Türk Ceza Kanunu'nun 302-308. maddeleri arasında düzenlenen 'Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar' ile 326-339. maddeleri arasında düzenlenen 'Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk', 'vatana ihanet' deyimi kullanılmamakla beraber, bu mahiyette kabul edilebilir. Ancak, bu bölümlerde düzenlenen suçlar konusunda da yoruma açık hükümler bulunmaktadır.
Aslında, TCK'nın 309. maddesinde düzenlenen 'Anayasayı ihlâl' suçu, en az yukarıda sayılanlar kadar vatanın yüksek çıkarları aleyhindedir. Türkiye'de, 'vatanperverâne' duygularla da olsa, on yılda bir darbe yaparak anayasayı ihlâl suçu işleyenler, bu tanım çerçevesinde 'vatan haini' durumuna düşmüşlerdir.
* * *
Sorarım size, insanî tarafı mahfuz kalmak şartıyla, Hrant Dink Cinayeti ve Danıştay Saldırısı, Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin çıkarları aleyhine olmamıştır, diyebilir misiniz? O halde 'vatansever' olduklarını iddia edenler, bu isim altında örgütler, çeteler kuranlar, aslında 'vatan haini' durumuna düşmüyorlar mı?
Madalyonun arka yüzü de en az görünen yüzü kadar iğrenç... Bu yüzde, darbe planlamak, tehdit, işyeri kurşunlamak, sahtekârlık, hatta şehit eşini bile dolandırmak var. Öyle anlaşılıyor ki, 'vatanseverlik' bahane, hırsızlık şahane. Benim ayyıldızlı şanlı bayrağımı bunlar mı koruyacak? Bunlar mı şehit cenazelerine sahip çıkacak?..
Beni en çok üzen nokta ise, bundan sonra 'vatanseverlik' iddiasında bulunanlara karşı güvensizlik meydana gelmesi ihtimalidir. Bu sahte 'vatanseverler', vatan ve millet sevgisine çamur atmak için bekleyen birtakım haymatloslara fırsat vermiştir.
* * *
Ya uluorta önüne gelene 'vatana haini' yaftasını yapıştıranlara ne demeli?!..
Siyasetle meşgulken 15 yıl meydanlarda nutuk attım. En heyecanlı seçim konuşmalarımda dahi rakiplerimi 'vatan hainliği'yle itham ettiğimi hatırlamıyorum. Bu seçim kampanyasında beni en fazla rahatsız eden ifadeler, Türkiye'nin Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Hükûmeti hakkındaki vatana ihanet iddialarıdır. Bu iktidarı beğenmeyebilir, en sert şekilde yerden yere vurabilirsiniz. Lâkin, elinizde hiçbir delil yokken vatan hainliğiyle itham edemezsiniz. Ederseniz, kendi ülkenize, vatanınıza zarar vermiş olursunuz.
CHP lideri Baykal'ın elinde gezdirdiği ve hiç sıkılmadan vatana ihanet belgesi olarak miting meydanlarında salladığı 4.5 yıllık belge bir sır değildir. O tarihteki gazeteleri gözden geçirirseniz '1 milyar dolara vatan satma' komedisinin esasını anlarsınız. Dışişleri ve Devlet Bakanları '5 kuruş almadık' diyorlar. Aksini ispat etsenize...
AK Parti'nin Irak politikasını başlangıcından beri şiddetle eleştirenlerdenim. Lâkin, isabetli dış politika uygulanmadı, gerekli tedbirler vaktinde alınmadı diye, MHP'nin yaptığı gibi, AK Parti yönetimini ve ülkenin Başbakanı'nı PKK ile işbirliğine varan iddialarla itham edip vatana ihanetten dem vurmak insafa sığar mı?..
Ya Erbakan'a ne demeli? Daha düne kadar beraber çalıştığı dava arkadaşları hakkında bakınız neler söylüyor: 'Siyonizmin emrindeki AKP ile Türkiye'nin işgali tamamlanır, Sevr uygulanır, Büyük İsrail kurulur. AKP, 2. defa işbaşına gelince Çanakkale Zaferimizin kıymeti kalmaz?' Erbakan, ayrıca 367'yi de savunuyor, iyi mi? Bu arada, 'AKP'ye oy verenler cehenneme bilet alırlar' demeyi de ihmal etmiyor.
İlahi Erbakan Hoca, cennete gitmek için hangi partiye oy verelim?!...