Kürtler PKK'nın umurunda bile değil

Sevgili okuyucular, kanlı terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü ve menfaatlerini hiç düşündünüz mü? AB camiasındaki bazı medya organları...

Sevgili okuyucular, kanlı terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü ve menfaatlerini hiç düşündünüz mü? AB camiasındaki bazı medya organları PKK'yı, 'bağımsızlık mücadelesi' (!) veren bir örgüt, PKK'lıları da 'bağımsızlık savaşçısı' (!) olarak takdim ediyor. Aslında bizim medyamızda da PKK'yla bağlantılı ve PKK'yı bu şekilde gören gaflet, hatta dalalet içinde bulunanlar var.
Ne yazık ki, benim saf, temiz ve imanlı Kürt kardeşlerimden az da olsa bir kısmı bu yalana inanıyor.

PKK, komünist bir Taşnak kuruluşudur
Efendim, bendeniz Devletin en üst makamlarında hizmet ettim ve bütün sırlarına yıllarca vâkıf oldum. İnanınız ki, bu yazıyı birilerini kötülemek ve aleyhte propaganda yapmak için yazmıyorum.
Esasen buna ihtiyacım da yok. Lâkin, bildiklerimin bir kısmını, PKK propagandasına mâruz kalan özellikle Kürt kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.
Bir defa şu gerçeği, altını çizerek vurgulamam gerekir: PKK, Ermeni Taşnak örgütü tarafından kurulmuştur. Taşnakların ASALA teşkilâtı, Ermeni diyasporası adına yaptığı terör eylemleriyle yıpranınca, yerine PKK geçirilmiştir. PKK'lı cânilerin başlangıçta tamamına yakın kısmı Ermeni'dir veya Ermeni Taşnak örgütüyle bağlantılıdır. Bu sebeple, ilk dönemde PKK telsiz haberleşmesinin büyük bir bölümü Ermenice yapılmıştır. Ölü ve diri olarak ele geçirilen PKK'lı kâtillerin çoğunun Ermeni asıllı olduğu ve diyaspora bağlantısı tesbit edilmiştir
PKK, aynı zamanda Marksist-Leninist bir örgüttür. Allaha, dine inanmayan, insanımızın bütün değerlerine uzak bir örgütün, halkın haklarını savunması düşünülebilir mi?!..

PKK bir mafya örgütüdür
PKK'nın derdi Kürtler değildir. Kürt kardeşlerimizin sıkıntıları, meseleleri ve talepleri, PKK'nın umurunda bile değildir. PKK, bu dertleri ve sıkıntıları, bilâkis kendisine payanda olarak kullanmış ve bu sorunları çözme iddiasıyla mücadele ettiğini vurgulaması, ne yazık ki etkili olmuştur.
Şu gerçeği artık hepimizin görmesi gerekir: PKK, herhangi bir halkın ya da etnik grubun özgürlüğü/bağımsızlığı için savaşan bir örgüt değil, bu halkı kullanarak ticarî rant elde eden bir çıkar oluşumudur.
PKK, bugün her türlü gayrimeşru ve gayri ahlakî faaliyette bulunup, bu faaliyetlerinden çok büyük miktarlarda rant elde eden bir 'mafya örgütü' hâline gelmiştir. Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, silah ticareti, beyaz kadın ticareti, insan kaçakçılığı yapan ve haraç toplayan PKK, bu konulardaki piyasayı ele geçirmiş, hem Türkiye'de, hem Avrupa'da inanılmaz ölçüde rant elde etmiştir.
PKK, Güneydoğu'da kırsal alanda ve şehirlerde bombalı eylemler düzenleyerek 'korku' temelinde yatırım yapmakta; bunun semeresini de yasa dışı faaliyetlerle toplamaktadır. Ortada milyar dolarlık bir ciro vardır ve bu cirodan en büyük payı PKK almaktadır.

PKK parasını nerede kullanıyor?
PKK, bu elde ettiği muazzam parayı nerede ve ne maksatla kullanıyor dersiniz?
Görünen odur ki, bu paranın bir kısmı dağlardaki teröristlerin finansmanında kullanılmaktadır. Yani korku sermayesinin devam ettirilmesi için Örgütün terörist kadrosu en iyi şekilde beslenmekte ve teçhiz edilmektedir. Zira, yatırım olmadığı, yani dağ kadrosu sürekli kılınmadığı zaman korku unsuru ortadan kalkacak ve Örgüt etkinliğini kaybedecektir.
Paranın diğer önemli bölümü ise Örgütün elebaşlarının ceplerine girmektedir. Gençleri dağlarda telef ettiren PKK'nın mafya baronları, Türkiye'de ve Avrupa'da lüks içinde yaşamaktadır. Dikkat edilirse, operasyonlarda ve çatışmalarda ölü olarak ele geçirilen veya yakalanan bir tek elebaşı yoktur. Bu baronlar, emir vererek dağlara sürdükleri gençleri ölümle karşı karşıya bırakırken, kendileriyse kâşânelerinde bir elleri balda, bir elleri yağda yaşıyorlar.

Casusların taşeronu PKK
PKK, aynı zamanda yabancı ülkelerin istihbarat servislerinin uşağı ve taşeronu olarak da hizmet vermekte; karşılığında para ve lojistik destek almaktadır. Bu arada, Avrupa'daki bazı örgütler, PKK'ya açıktan para aktarmaktadır.
PKK, bütün bunları yaparken, Kürtleri düşünmüyor. Kendi halkı olarak ilân ettiği insanları, yaşlıları, kundaktaki bebekleri hunharca, kalleşçe öldüren bir örgütün, o halkı gözettiği hiç söylenebilir mi? PKK için Kürtler, sadece kendi çıkarları için kullandıkları ve 'koyun sürüsü' olarak görüp istismar ettikleri kimselerdir.
Türkiye'de bazı sözde aydınların ve medya mensuplarının, meseleyi 'terör' değil de 'Kürt sorunu' gibi göstermelerini ve Kürtlerin kültürel sorunlarının(!) halledilmesiyle terör sorununun ortadan kalkacağını söylemelerini iyi niyetle açıklamak mümkün değildir. Büyük paralarla oynayan PKK mafyasının, meselâ Kürtçe eğitim sağlandıktan sonra silah bırakacaklarını sanmak, ya aptallık ya da hıyanettir.
Son olarak şu gerçeği bir defa daha kaydedelim ki, PKK mafyası çökertilmeden terör meselesinin hâlli mümkün değildir.