MHP'li dostlara önemli bir tavsiye

Ben, MHP'nin barajı aşarak Meclis'e girmesini samimiyetle istiyorum. Zira, MHP'nin Meclis'te temsili ile millî meselelerde gösterilen hassasiyet artacaktır.

Ben, MHP'nin barajı aşarak Meclis'e girmesini samimiyetle istiyorum. Zira, MHP'nin Meclis'te temsili ile millî meselelerde gösterilen hassasiyet artacaktır. MHP'nin varlığı, AK Parti ve CHP'nin de tutumunu etkileyecek ve dış baskılara mukavemet hususunda Türkiye'ye fayda sağlayacaktır. Irkçı olmayan milliyetçi bir partinin Meclis'te temsili, Türk Milleti'nin millî davalarda teminatıdır.
Diğer taraftan, ırkçı-bölücü, PKK yanlısı DTP'nin bağımsızlar yoluyla barajı delerek Meclis'e girmesi beklenirken, bu militanların karşısında MHP gibi millî bütünlükten hiç taviz vermeyecek bir partinin varlığı, parlamentoda dengenin kurulması bakımından da gereklidir.
* * *
Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı baskılar ve bunun karşısında yükselen tepkiler, MHP'nin milliyetçi misyonu için uygun bir ortam meydana getirmiştir. AB'nin haksız müdahaleleri, ABD'nin Türkiye aleyhtarı politikası, Kıbrıs davası, Ermeni diyasporasının iftiraları, ırkçı Kürtçülerin düşmanca faaliyetleri, artan PKK terörü ve şehit cenazeleri, normal şartlarda MHP'nin barajı kolayca aşmasını, hatta başa güreşmesini gerektirecek bir atmosfer oluşturmaktadır.
Lâkin, MHP'nin bazı önemli hataları bu tabiî gelişmeyi önlemektedir. Şöyle ki:

    1. MHP yönetimi, 'milliyetçilik' ile 'ulusalcılık' arasındaki önemli farkı görememiş ve Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmaya başlamıştır. Sayıları ihmal edilebilecek kadar sınırlı olan marjinal ulusalcıları saflarına çekmek isterken, Anadolu'nun manevî değerlere önem veren, dindar milliyetçisini ihmal etmiştir.
    2. Türkiye'de, son dönemdeki antidemokratik gelişmeler ve dayatmalar karşısında MHP'nin tutumu belli olmamış; Cumhuriyet Mitingleri konusunda destekleyici eğilimleri, milliyetçi-muhafazakâr çoğunluk nezdinde tasvip görmemiştir.
    3. MHP'nin CHP ve sol cenahla ilişkilerinin sıcak olarak gösterilmesi, ona ciddî şekilde oy kaybettirmektedir. Bu konuda, 'CHP-MHP Koalisyonu' söylentisi, halkın büyük bir çoğunluğu ve MHP tabanı indinde tepkiyle karşılanmaktadır. Bu durum, AK Parti sözcülerince MHP aleyhinde kullanılmakta; diğer yandan CHP'liler de MHP'yi, iktidara giden yolda 'koltuk değneği' olarak göstermektedirler.
    4. Cumhuriyet Gazetesi'nin MHP tabanı nazarındaki olumsuz değer yargısı bilinmekteyken, bu gazeteye seçim ilanı verilmesi ve İlhan Selçuk'un, MHP için yazdıkları, MHP'nin oy kaybını hızlandırmaktadır.
    5. Ayrıca, MHP lideri Bahçeli'nin, mutedil kişiliğine ters düşen hırçın konuşmaları ve malûm 'ip olayı' da taban tarafından hoş karşılanmamaktadır.

* * *
MHP'li dostlara tavsiyemiz, kalan son 10 günde -soldan oy alma fantezisini bırakarak- milliyetçi ve muhafazakâr tabanın beklentilerine uygun şekilde davranmaları ve 'CHP'nin yedek parçası' görüntüsünden kurtulmaya çalışmalarıdır. Aksi halde, üzülerek söyleyelim ki, rahatlıkla yüzde 15'ler civarında oy alabilecek MHP'nin barajın altına düşmesi sürpriz olmayacaktır.
Ebu Müslim Horasanî'nin bir sözünü hatırlatmak istiyorum: 'Onlar şerrinden emin oldukları dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Düşmanlarını kazanmak için kendilerine yakın tuttular. Yakın tuttukları düşmanları dost olmadı; ancak uzak tuttukları dostları düşman oldu. Herkes düşman safında toplanınca yıkılmaları mukadder oldu.'