Partilerin seçim karneleri

Eskiden ilkokul karnelerinde ders notları dışında, öğrencilerin durumunu gösteren 'hal ve gidiş' gibisinden değerlendirmeler olurdu.

Eskiden ilkokul karnelerinde ders notları dışında, öğrencilerin durumunu gösteren 'hal ve gidiş' gibisinden değerlendirmeler olurdu. Bugün sizinle, yüzde 3'ün üzerinde oy alacağı tahmin edilen siyasî partilerin lehinde ve aleyhinde olan unsurların değerlendirmesini yapmak istiyoruz.

AK PARTİ:
AK Parti'nin lehindeki en başta gelen unsur, hiç şüphesiz olumlu icraatıdır. Başta Erdoğan olmak üzere AK Parti sözcüleri, diğer partilerin bir hayli şüpheli ve popülist vaatlerinden farklı olarak, 4,5 yıllık iktidar dönemlerinde yaptıklarını anlatmaktadırlar. Bu icraattan, en fazla ekonomik istikrar ile eğitim, sağlık gibi sosyal konularda gerçekleştirilenler etkili olmaktadır. AK Parti, propaganda tekniği bakımından da en başarılı parti durumundadır.
AK Parti'nin 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' sloganı, millî mesaj vermesi bakımından olumlu bulunmakta ve onu muhalefetin tersine ithamları karşısında korumaktadır. Ayrıca, tek başına iktidara duyulan ihtiyaç ve koalisyon aleyhindeki mesajlar da tesirli olmaktadır.
AK Parti'nin lehindeki çok önemli bir etken de, Cumhurbaşkanı seçiminde uğradığı haksızlık ve mağduriyettir. Sadece bu faktör dahi AK Parti oylarını 5 puan civarında arttırabilecektir.
AK Parti'nin aleyhindeki en başta gelen husus, Erdoğan'ın bir TV konuşmasında DTP ile ilgili işbirliği mesajı olmuştur. Erdoğan, bu ifadesini sonradan düzeltmeye çalışmışsa da, bu konuda muhalefetin ithamlarından kurtulamamıştır. Ayrıca, yükselen PKK terörü ve Hükûmetin sınır ötesi operasyondaki mütereddit tavrı da aleyhte olmaktadır.

CHP:
CHP, 'Cumhuriyet Mitingleri'ni kullanmış ve laikçi-ulusalcı kesimin rüzgârını arkasına almıştır. Ayrıca, Baykal'ın DSP ile seçim ittifakını başarmış olması da CHP lehine bir etkendir. Diğer taraftan, CHP, AK Parti ve Erdoğan aleyhtarı çeşitli grupları bünyesinde toparlayarak iki kutuplu bir politikanın mahsullerini toplamaya çalışmaktadır. Bu arada CHP'nin MHP'yi de kullanarak kitleleri iktidarı konusunda iknaya çalıştığı görülmektedir.
CHP'nin aleyhindeki en önemli unsur, Cumhurbaşkanı seçimindeki antidemokratik, militarist ve haksız tutumudur. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesine karşı çıkması da aleyhte rol oynamıştır. Bu arada, Baykal'ın hiddetli, şiddetli, yıkıcı muhalefeti de CHP'nin aleyhinde olmaktadır. Baykal'ın yıpranmışlığı yüzünden de CHP'nin oy kaybettiği görülmektedir.

MHP:
Aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve maruz kaldığı dayatmalar, MHP'nin lehine olmaktadır. Normal olarak MHP, milliyetçi tepki oylarını toplayarak başa güreşmesi gereken bir partidir. Son dönemde artan PKK saldırıları da MHP'nin ekmeğine yağ sürmektedir.
Ancak, MHP'nin klasik 'milliyetçi-muhafazakâr' tabanını ihmal ederek, CHP tabanındaki 'ulusalcı' oylarının peşine düşmesi aleyhine olmakta ve ona oy kaybettirmektedir. Buna paralel olarak CHP-MHP Koalisyonu söylentisi de MHP'nin aleyhinde tesir etmekte ve tabanının bir kısmının diğer partilere kaymasına yol açmaktadır. Ayrıca, Bahçeli'nin ip gösterisi ve sert konuşmaları da MHP'nin oy kaybına sebep olmaktadır.

DP:
DP, seçim kampanyasını Ağar'ın cansiperâne koşuşturmasına dayandırmış görünmektedir.
Ağar, bir yandan eski DP'nin ismini kullanmaya uğraşırken; diğer taraftan da DYP'nin klasik köylü-çiftçi tabanına hitap etmeye çalışmaktadır.
Bu arada, kesenin ağzını açarak medyada seçim propagandasını arttırdığı görülmektedir.
Lâkin, DYP'nin, CHP'nin peşine takılarak Cumhurbaşkanı seçiminde Meclis'ten kaçması ve ANAP ile seçim ittifakında başarılı olamayışı aleyhindeki başta gelen unsurlardır. Ayrıca, Ağar'ın seçim döneminden önceki 'düz ovada siyaset' sözü, özellikle MHP tarafından DP aleyhinde kullanılmaktadır.

GP:
Cem Uzan'ın, oportünist, popülist politikası ve uçuk vaatleri, iyi bir reklamcılık ile birleşince ortaya lehte bir tablo çıkabilmektedir.
Ancak, Erdoğan'ın sık sık söylediği gibi, Uzanlar'ın âdeta bir çete imişçesine yaptığı yolsuzluklar, Cem Uzan'ın yakınlarının yurtdışında kaçak olarak bulunması ve haklarındaki hortumculuk iddiaları, Genç Parti'nin netice almasını imkânsız hâle getirmektedir. Ayrıca, kadrosunun ve teşkilâtının zayıflığı ve desteksiz atışları da aleyhindeki etkenleri artırmaktadır.