Partilerin seçim stratejileri nasıl olur?

Eğer son bir aylık dönem yaşanmamış olsaydı, Kasım ayında yapılacak Genel Seçimlerin stratejisi farklı olacaktı. AK Parti, beş yıllık icraatını anlatacak...

Eğer son bir aylık dönem yaşanmamış olsaydı, Kasım ayında yapılacak Genel Seçimlerin stratejisi farklı olacaktı. AK Parti, beş yıllık icraatını anlatacak; CHP, iktidarın başarısızlıklarını ortaya koymaya çalışacak; DYP ve ANAP merkez sağda koşturmaya uğraşacak; MHP de milliyetçi konjonktürü oya tahvile gayret edecekti.
Lâkin, artık bütün siyasî dengeler altüst olmuştur. CHP jakobenizminin liderliğinde Cumhurbaşkanı seçimi zorbalıkla önlenmiş; Anayasa Mahkemesi tamamen peşin hükümlü siyasî bir karar almış; en önemlisi de 27 Nisan Muhtırası'yla demokratik rejime karşı dayatmada bulunulmuştur.
Türkiye, 22 Temmuz Genel Seçimleri'ne bir 'sıcak darbe' tehdidi altında gitmektedir.
Bu seçim, bir demokrasi sınavı olacaktır. Ülkenin bunca meselesi varken, CHP'nin güdümündeki azınlık oligarşisi, ne yazık ki halkı 'laik-antilaik' kutuplaşmasına götürmüştür. Artık, seçmenler iki kutuplu bir politikanın tesiri altında tercihlerini kullanacaklardır. Bir tarafta, demokrasiye, millî iradeye ve millet egemenliğine inanan, halkın değerleriyle barışık iktidar; diğer tarafta Cumhuriyet'in kazanımlarını ve laikçiliği savunan, bunun için azınlığın tahakkümünü ve dayatmaları mübah sayan ana muhalefet olacaktır.
* * *
AK Parti, seçimlerde 'demokrasi', 'millet iradesi' ve 'millî egemenlik' çerçevesinde, maruz kaldığı zorbalıklara karşı halktan destek isteyecektir. Milletin bu talep karşısında duyarsız kalmayacağını tahmin etmek zor değildir. Nitekim, 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat dayatmalarından sonra, halk mağdurların yanında yer almış ve zorbalara dersini vermiştir.
AK Parti, ikinci olarak siyasî ve ekonomik istikrar için tek başına iktidar olmasının lüzumunu anlatacak ve demokrat oyların bölünmemesi çağrısında bulunacaktır.
AK Parti'nin ekonomik ve sosyal alandaki icraatları da seçmenleri iknada etkili olacaktır. Ancak, Irak konusunda elini güçlendirmesi lazımdır.
AK Parti'nin seçimlerden oylarını arttırarak çıkacağını tahmin ediyorum.
* * *
CHP, toplumun huzurunun bozulması ve antidemokratik müdahalelerin kışkırtılması pahasına, AK Parti karşıtlarını toplamada başarılı olmuştur. Seçim stratejisini, perde arkasından desteklediği 'Cumhuriyet mitingleri' üzerine inşa edecek ve AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmeyişini koz olarak kullanacaktır. Bu arada, Devlet Başkanı Sezer'den, YÖK'e, Yüksek Yargı organlarına ve silahlı kuvvetlere kadar çeşitli kurumları arkasına aldığını vurgulayacaktır.
CHP, milliyetçi bir söylemle, ABD, AB aleyhtarı görünecek ve Kıbrıs ile Kuzey Irak'taki gelişmeleri kullanacaktır. Bu arada, 2002 Genel Seçimlerinde yüzde 1,2 oranında oy alan DSP'nin ittifakını bir sinerjiye dönüştürmek isteyecektir.
CHP'nin de seçimlerden oylarını arttırarak çıkacağını tahmin ediyorum.
* * *
DP çatısı altında seçimlere girecek olan DYP ve ANAP, seçim stratejisini merkez sağı kendilerinin temsil ettiği üzerinde yoğunlaştıracak; Menderes'in ve Özal'ın devamı olduklarını; merkezi ve merkez sağı birleştirdiklerini söyleyecektir. Ancak, her iki partinin de, Cumhurbaşkanı seçiminde Meclis'e girmeyerek CHP'nin ve antidemokratik dayatmaların safında yer almasını klasik seçmen tabanlarına izahı zordur.
Bu sebeple, DYP ve ANAP'ın önceki oy oranlarının düşeceğini ve barajı aşmakta zorlanacaklarını tahmin ediyorum.
* * *
MHP, son beş yıllık dönemdeki AB'nin ve ABD'nin dayatmalarını, ırkçı-bölücü terörün ve siyasî Kürtçülüğün tırmanışını, Ermeni iftiralarını anlatarak milliyetçi tepkileri yanına almaya çalışacaktır.
MHP'nin oylarını arttıracağını ve barajı geçeceğini tahmin ediyorum.
* * *
BBP ile SP'nin ittifakının da bir sinerji oluşturabileceğini düşünüyorum. Genç Parti'ye gelince, Uzanlar'ın trilyonlarına Hazine'nin trilyonlarını da ekleyen ve köfte-ekmek dağıtarak, arabesk müzik eşliğinde oy toplamaya çalışan bu kuruluş -masa başında saptırılmış kamuoyu araştırmaları yüzde 10'luk tahminlerde bulunsa da-, pek bir varlık gösteremeyecektir. Hortumculuğu mahkeme kararıyla sabit olmuş Uzanlar'ın Genç Partisi'nin birkaç puanı geçmesini düşünmek, halkın sağduyusuyla alay etmekle eş anlamlıdır.
* * *
PKK'lı DTP'nin bağımsız adaylar stratejisinin gerçekleşmesi zordur. Bu yolla 12'den fazla milletvekili kazanmalarına ihtimal vermiyorum.
* * *
Kısaca, bu seçimlerde AK Parti, CHP ve MHP'nin, oylarını arttırarak Meclis'e girebileceğini düşünüyorum.