PKK Meclis'te mi?

Bu sorunun çok açık tek bir cevabı var: EVET .</br>Irkçı-bölücü Kürtçü terör örgütü, Kasım 1978'de PKK (Kürdistan İşçi Partisi) adı altında kuruldu. Komünist-materyalist özellikteki PKK, daha...

Bu sorunun çok açık tek bir cevabı var: EVET .
Irkçı-bölücü Kürtçü terör örgütü, Kasım 1978'de PKK (Kürdistan İşçi Partisi) adı altında kuruldu. Komünist-materyalist özellikteki PKK, daha sonra özellikle Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimize yönelik kanlı cinayetler işlemeye başladı. Aradan geçen 29 senede 35.000'den fazla vatandaşımızı, askerimizi ve polisimizi görülmemiş bir vahşetle katletti, şehit etti. Çocukları, kadınları, ihtiyarları öldürdü. Hedefi belliydi: Türkiye'yi bölmek ve parçalamak...
PKK, bir yandan da sözümona legal sınırlar içinde göstererek 'front' siyasî partiler kurmaya başladı. İlk olarak 1990'da HEP'i, sonra sırasıyla DEP, HADEP, DEHAP ve DTP'yi kurdu. Bu siyasî partiler seçimlere iştirak ettiler ve yüzde 3 ile 6 arasında düşük oylar aldılar. Daha sonra Anayasa'ya ve Siyasî Partiler Kanunu'na aykırı hareket ettikleri için kapatıldılar.
Hâlen, yüzde 10'luk barajı geçemeyeceğini anladığı için hukuka karşı hile yoluyla bağımsız milletvekilleri çıkararak TBMM'ye giren DTP, diğerleri gibi terörist başı Apo ve PKK tarafından kurulan bir partidir ve seçilerek milletvekili olan kişiler -bir-iki süs haricinde- PKK'lıdırlar.
***
Bir taraftan PKK'lı câniler her gün hain saldırılarıyla Mehmetçikleri şehit ederken, bunların temsilcileri ise TBMM sıralarında oturacaklar ve Türk Milleti'ni temsil edecekler... Hâlimize bir bakınız; güler misiniz, ağlar mısınız?...
Ben PKK'nın, hangi ad altında olursa olsun Meclis'e girmesini uygun bulmayanlardanım. Bu durum, milletle ve devletle alay etmekten başka anlam taşımaz. Bazı aklıevveller, teröristleri Meclis'e sokarak tedip edebileceklerini ve böylece terörün önünü alacaklarını sanıyorlar. Sanki daha önce TBMM'de Kürt asıllı temsilci yokmuş gibi... Halbuki bu durum, PKK'yı dolaylı olarak legalleştirmenin ilk adımından başka bir şey değildir.
Bazen dayatmalar ve darbelerle dışına da çıkılsa, Türkiye bir hukuk devletidir; ya da bir hukuk devleti olmak zorundadır. Bu durumda, PKK'lı olduklarını bilsek de TBMM'deki şimdilik bağımsız olan DTP milletvekillerine hukuk dışı bir müdahalede bulunulamaz.
Lâkin, Anayasa'nın 68. maddesine göre, 'siyasî partilerin(...) eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne(...) aykırı olamaz.' Gene 69. maddeye göre, bu yasaklanmış fiillerin işlendiği bir odak hâline gelen parti, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır. Siyasî Partiler Kanunu'nun 78, 79, 80, 81 ve 82. maddelerinde ise, siyasî partiler hakkındaki yasaklar ayrıntılı şekilde hükme bağlanmıştır.
Ben, prensip olarak siyasî partilerin kapatılmasına karşıyım. 28 Şubat döneminde, RP ile FP'nin kapatılması ideolojik peşin hükümlerle yapılmıştır. Ancak DTP, 'devletin bölünmez bütünlüğüne' karşı eylemlerde bulunur ve bu eylemler odaklaşırsa hukuk devletinin gereği yerine getirilir.
***
DTP, PKK'nın ve Apo'nun bir ön kuruluşu olmaktan kendisini kurtarıp faaliyetlerini Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürütebilir mi? Doğrusu ben bu konuda pek iyimser değilim. Zira, Başbakan'ın ısrarlı çağrılarına rağmen DTP, PKK terör örgütüne karşı olduğunu söylememektedir. Çünkü bu, kendisini inkâr olur. Ahmet Türk'ün son beyanatı tam bu mahiyettedir. Seçim arefesinde Leyla Zana'nın, 'Kürdistan Eyaleti'nin kurulması talebi de DTP'nin Anayasa ve kanunlar karşısındaki durumunu ortaya koymuştur. Nihayet, bazı bağımsız milletvekillerinin biyografilerinde, resmî dil olan Türkçe'yi 'yabancı dil' diye göstermeleri de artık 'fiillerin odaklaşmaya' başladığının göstergesidir.
DTP 'nin, legal bir siyasî parti gibi faaliyette bulunması samimî dileğimizdir. Ancak, bunun mümkün olacağını sanmıyoruz. Önümüzdeki dönemde meydana gelecek olaylar DTP'nin kapatılmasına ve milletvekilliklerinin düşmesine sebep olacaktır. Bu durumda, PKK-DTP'nin aleyhimize çevirmek istediği dış kamuoyunun tepkisini çekmemek için, TBMM'nin ve siyasî mercilerin tarafsızlıklarını koruması ve hukuk devletinin işlemesini beklemeleri gerekir.