Referandumda oyum 'evet'

12 Eylül Referandumu'nda 'evet' oyu kullanacağım... Bunun siyasî tercihimle hiçbir ilgisi yok.

12 Eylül Referandumu’nda ‘evet’ oyu kullanacağım...
Bunun siyasî tercihimle hiçbir ilgisi yok. Referandumda oylanacak Anayasa Reform Paketi’nin AK Parti tarafından hazırlanması; referandum kampanyasında AK Parti’nin ‘evet’, CHP ve MHP’nin ‘hayır’ için uğraşmaları beni ilgilendirmiyor. Bütün samimiyetimle ifade edeyim ki, eğer bu paket AK Parti tarafından değil de CHP veya MHP tarafından getirilmiş olsaydı, ben gene hiç tereddüt etmeden ‘evet’ oyu kullanırdım.
Zira, referandumda halka sunulacak bu Anayasa değişiklik paketi, getirdiği bütün maddeleriyle Türkiye’de ‘değişimi’ hızlandıracak, demokrasiyi ve insan haklarını genişletecek, Türk modernleşmesini geliştirecek hükümler ihtiva etmektedir.
Okuduğunu anlayan ve bu anayasa değişiklik paketini okuyan her Türk vatandaşının referandumda ‘evet’ oyu kullanması gerekir. Buna rağmen ‘hayır’ oyu kullanacak olanların, kısır partizanca hesapların ve siyasî istismarın kurbanı olacakları açıktır.
***
12 Eylül’de, darbe Anayasası’nın değişiklik paketi olan 26 madde oylanacaktır, AK Parti İktidarı’nın icraatları değil... Bu, AK Parti’ye ve Erdoğan’a
‘hayır’ kampanyası olarak gösterilemez.
12 Eylül Referandumu’ndan yaklaşık on ay sona 2011 Genel Seçimleri yapılacak ve herkes istediği siyasî partiye oyunu verebilecektir. O zaman,
iktidar partisinin dört yıllık karnesi değerlendirilir, ona veya herhangi bir siyasî partiye oy atılabilir. Bu durumda, referandumda ‘evet’ oyu kullanacak olanlar, genel seçimlerde AK Parti’ye oy vermeyebilirler. Nitekim, bu çerçevede SP ve BBP ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıklamışlardır.
Milletimizi cahil yerine koyan ‘hayırcı’ politikacılar, mümkün olduğu kadar halkımızı Anayasa Değişiklik Paketi’nin muhtevasından ayırmaya ve kampanyalarını polemikçi bir anlayışla yürütmeye çalışmaktadırlar.
Değişiklik paketinin TBMM’deki müzakeresi esnasında CHP, iki nokta haricinde diğer hükümleri onayladıklarını açıkça defaatle ikrar etmiştir. MHP ise, paket seçimden sonraya bırakıldığı takdirde üzerinde anlaşmaya varılabileceğini beyan etmiştir. Demek ki, ‘hayırcı’ lardan CHP’nin, HSYK ve AYM dışında itirazı yoktur; MHP’nin itirazı ise zamanlamayla ilgilidir.
CHP, yargıdaki jüristokratik hâkimiyetini demokratik yapılanmalara bırakmak istemiyor. CHP’nin bütün itirazı, HSYK’nın ve AYM’nin
terekküp tarzının değiştirilerek jakoben tahakkümünün kırılacak olmasıdır. MHP ise, şuursuzca CHP’nin peşine takılmakta ve ulusalcı jakobenizmin
emellerine râm olmaktadır.
***
Ben referandumda vicdanım rahat şekilde ‘evet’ oyu kullanacağım...
Demokrasiden, değişimden, modernleşmeden yana olanları da ‘evet’ oyu kullanmaya çağırıyorum.
Bütün muhafazakârlar, milliyetçiler, sosyal demokratlar, sosyalistler, liberaller, siyasî hesapları bir yana bırakıp ‘evet’ oyu kullanmalıdırlar.
Değişime karşı çıkan ‘hayırcılar’, tutuculardan, darbecilerden, jakoben despotlardan ve onların istismar ettikleri partizanlardan ibaret kalmalıdır.
Havuz ve PKK tartışmalarıyla milleti kandırmaya çalışanlar, bu milletin demokratik şuurunun ve irfanının farkında değiller. Milletin çok büyük
kısmı, fakirlik ve terör istismarına aldırmayıp neye ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyeceğinin bilinci içindedir ve 26 maddelik Anayasa değişikliğinin kendisine
neler getireceğini de bilmektedir.
Bu referandumda halkın irfanı ve demokratik şuuru galip gelecek ve aylardır yazdığımız gibi, referandum en az yüzde 60’lık ‘evet’ oylarıyla neticelenecektir.