Destekçisiyiz

Radikal olarak Anayasa Platformu'nun destekçisiyiz. Ülkenin yeni sivil anayasası için bir yayın ve tartışma platformu olmaya çalışacağız.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir 'yoğurt yeme biçimi' var, bunu anladık. Parti, önce bir grup akademisyene bir 'sivil anayasa' ısmarladı. Sonra akademisyenlerin bu metnini aldı, şimdi üzerinde kendisi çalışıyor. Herhalde bir süre sonra bu metni açıklayacaklar ve tartışmaya açacaklar. Tartışmaların sonunda belki bazı yerlerini yeniden düzenleyecek ve sonra da 'teklif' haline getirip Meclis'e sunacaklar. Meclis'te metin komisyonda, belki çeşitli alt komisyonlarda tekrar tekrar ve madde madde tartışılacak, sonra genel kurula gelecek. Genel kurulda da kabul edilirse halkoyuna sunulacak.
Bu anlattığım AKP'nin benimsediği anayasa değiştirme yöntemi. Muhalefet partileri ve sivil toplum bu yönteme itiraz ediyor. Tabii bazı muhalefet partileri anayasanın değiştirilmesine de itiraz ediyorlar sanki ama sivil toplumun önemli bir bölümü anayasa değişikliğine karşı değil, değiştirilme yöntemine karşı.
Her neyse, sivil toplum kuruluşları AKP'yi uygulamak istediği yöntemi değiştirmesi konusunda iknaya çalışıyorlar. Eğer ikna ederlerse, daha demokratik, katılımcı ve toplumun tümüne ait bir anayasa metni ortaya çıkabilecek. Öbür türlü kapıda bekleyen tehlike, ortaya çıkacak metnin 'AKP Anayasası' diye nitelenmesi ve bu sebeple de yılların sivil anayasa yapma çabasının üstüne gölge düşmesi.
İşte o sivil toplum kuruluşları, aslında Türkiye nüfusunun çok ama çok büyük bir kesimini temsil eder nitelikteki pek çok sivil toplum kuruluşu, bu hafta sonunda Ankara'da 'Anayasa Platformu' adı altında toplanacak ve sivil bir anayasa için izlenecek yol haritası ile bu anayasanın içermesi beklenen temel ilkeleri konuşacak.
Şu anda bu hafta sonu yapılacak 'Anayasa Platformu'na kurumsal düzeyde katılımı kesinleşen sivil toplum kuruluşları, TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, TESK, TZOB, Kagider, Kader, TÜGİK, TÜGİAD, Türkonfed, Askon, Tuskon ve MÜSİAD. Ama yarına kadar katılımların artması, böylece Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en büyük sivil toplum platformunun oluşması hedefleniyor. Girişim, kapılarını kimseye kapatmıyor. Kurumsal katılımlar kadar bireysel katılımlar da bekleniyor veya bireysel katılımcılar teşvik de ediliyor aslında.
Biz Radikal olarak da bu Anayasa Platformu'nun destekçisiyiz, basın sponsoruyuz. Gerek bu hafta sonunda yapılacak toplantıların özetlerini ve gerekse bundan sonraki süreçte düzenlenecek seri toplantıların özetlerini Radikal'de yayımlayacak, Türkiye'nin yeni sivil anayasası için biz de bir yayın ve tartışma platformu olmaya çalışacağız.
Bir aşamadan itibaren Radikal okurlarını da bu tartışmaya katmak, anayasa için onların da katkılarını almak istiyoruz.
Ülkemizin gelecek onyıllarının belirleyicisi hukuki çerçeveyi hazırlamada biz de çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz, demokrasinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak istiyoruz.
O bakımdan, umuyoruz ki, öncelikle iktidar partisi, önerilen yeni yöntemi dikkate alır ve anayasa hazırlığını daha katılımcı bir sürecin konusu yapıp sürecin sahipliğini de bir aşamaya kadar sivil topluma devreder.
Bu yapılırsa çok iyi olur ama yapılmazsa da sivil toplum yeni anayasa için katkı vermekten vazgeçecek, nihai metin ortaya çıkana kadar sürecin demokratik katılıma açıklığından şüpheye düşecek değil.
Şaka değil, kendimize yeni bir anayasa hazırlamaya çalışıyoruz. Bu anayasanın kalıcı bir metin olması için ilk şart, yeni metnin katılımcı ve uzlaşmacı bir yöntemle oluşturulması.
Elbette sonunda metni siyasi parti grupları konuşup kabul edecekler ama onların önüne gelene kadar meselenin asıl sahibinin konuyu üstlenmesi, sivil toplumun elini taşın altına sokması çok daha iyi.
Bu hafta sonu herkesi Anayasa Platformu'na katılmaya bekliyoruz.