Milliyetçilik tehlikesi

Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var, ancak son günlerde artan reaksiyoner milliyetçilik yabancı düşmanlığını körüklüyor. Önümüzdeki döneme milliyetçiliğin tarifini yapıp anlatarak başlayabilirsiniz." /> Milliyetçilik tehlikesi

Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var, ancak son günlerde artan reaksiyoner milliyetçilik yabancı düşmanlığını körüklüyor. Önümüzdeki döneme milliyetçiliğin tarifini yapıp anlatarak başlayabilirsiniz." /> Erdoğan'a açık mektup - İSMET BERKAN - Radikal

Erdoğan'a açık mektup

<strong><em><font color="#BF0000">Milliyetçilik tehlikesi</font></em></strong><br></br>Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var, ancak son günlerde artan reaksiyoner milliyetçilik yabancı düşmanlığını körüklüyor. Önümüzdeki döneme milliyetçiliğin tarifini yapıp anlatarak başlayabilirsiniz.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Ankara
Sayın Erdoğan,
Partiniz geçen hafta etkileyici bir seçim zaferi kazandı, siz önümüzdeki günlerde bir kez daha hükümet kuracak ve ülkenin kaderine en azından dört yıl daha hükmedeceksiniz. Seçim nedeniyle çok yoğun günlerden geçtiniz ama bundan sonra da benzer, hatta belki daha yoğun günler önünüzde.
Türkiye, son beş yılında olumlu anlamda önemli değişimler yaşadı. Her dönemin kendine göre 'yaşamsal' olduğu savunulabilir belki ama gerçekten de geride kalan beş yıl ve önümüzdeki dönem Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en kritik dönüşümlerinin yaşandığı yıllar olacak.
Burada Türkiye'nin kişi başına 5 bin dolarlık geliri aşmasından ve demokrasinin sürdürülebilirliği açısından kimilerine göre sınır değer olan 7-10 bin dolarlık hedefe yönelmesinden söz ediyorum esas olarak.
Gerek böyle bir hedefe yönelmek ve gerekse varabilmek, beraberinde ekonomik ve siyasi bir dizi dönüşümü gerektiriyor. O dönüşümler olmadan, Türkiye'nin olduğu gibi kalmaya devam ederek bu hedeflere varması olanaklı olsaydı bugüne kadar zaten o hedeflere varılmış olunurdu, bunu unutmamak gerek.
İşte bu dönüşüm ihtiyacı ve dönüşümün iyi yönetilmesi açık seçik görüldüğü için size bu yeni hükümet döneminin henüz eşiğindeyken biri dizi mektup yazmak ve Türkiye'yi sıkıştıracağını düşündüğüm kimi önemli meselelerle ilgili görüşlerimi aktarmak istedim.
Sayın Erdoğan,
Sizin de bildiğiniz gibi ekonomik dönüşümün en önemli ayaklarından biri dışa açılım. Türkiye, kendi sermaye birikimi yeterli olmayan, kendi tasarrufları yeterli olmayan bir ülke. O yüzden ülkenin gelişimi için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyaç var.
Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmış olması ve ülkedeki yönetsel istikrar son yıllarda yabancı sermayede görülmemiş bazı artışlar yaşanmasına neden oldu.
Ama başta AB ile müzakereler ve yabancı sermaye girişleri olmak üzere kimi olaylar ülkede tepkisel milliyetçiliğin zemin kazanmasına yol açtı. Bana göre, yabancı düşmanlığından beslenen, Türkiye'yi dış dünyaya kapatmayı hedefleyen, zaman zaman başkalarına karşı ırkçılığa varan tepkiler
veren bu reaksiyoner milliyetçilik ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri. Çünkü kullandığı popülist ve lumpen söylem, oldukça iyi eğitimli bir kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tutun da sokaktaki sıradan vatandaşa kadar herkesi kolayca etkisine alabiliyor.
Bu etkinin kendiliğinden kırılamayacağı, reaksiyoner milliyetçiliğin alıp başını gittiği, yabancı düşmanlığının bazı siyasi partilerimizce açık açık yapıldığı ve önümüzdeki dönem Meclis'te yan yana oturacağınız diğer üç partinin de aslında reaksiyoner milliyetçi partiler oldukları gerçeği, bu konuyu acil gündem maddesi haline getiriyor.
Başta siz olmak üzere hükümetiniz, önümüzdeki döneme milliyetçiliğin tarifini yaparak, bunu da kuvvetli bir iletişim politikasıyla gündeme getirerek başlayabilirsiniz.
Milliyetçiliğin bir şeyleri engellemek, bir şeylere kızmak, bir şeylerden nefret etmek, birilerinin bizi böleceğine, parçalayacağına, kendilerine köle yapacağına inanıp bundan korkmak değil tam tersine kendine güvenmek, dünyayla yarışmak ve 'Türkün gücünü' bütün dünyaya göstermek olması gerektiğini anlatmalıyız.
Atatürk'ten sözler kullanmak, onu referans vermek belki bir kolaycılık ama belli ki o da 20'li yıllardan başlayarak bugün yaşadığımız reaksiyoner milliyetçilik sorunuyla karşılaşmış, bununla başa çıkmak için de 'pozitif milliyetçi' bir söylem yaratmaya çalışmış, o yüzden de 'Türk, övün, çalış, güven' sözünü her yere yazdırmış. Önümüzdeki dönemin sloganı tam da bu olabilir: Türk, övün, çalış, güven!
Çünkü dikkatle bakıldığında, reaksiyoner milliyetçiliğin esas cümlesinin 'Biz Türklerden adam olmaz, bu yabancılar bol bol paralarıyla gelir bizi kandırırlar' olduğu görülür. Yabancı düşmanlığının, yabancıdan korkunun temelinde bu cümle vardır. Bu cümle bize ciddi özgüven eksikliği çekildiğini gösteriyor.
Topluma güven aşılamak, daha iyisini başarabileceğimizi göstermek, ona
hedefler koymak ve her seferinde dünya ile yarışmak çok önemli.
Pozitif milliyetçiliği geliştiremeyen bir Türkiye'nin işi önümüzdeki dönemde çok zor olacaktır. Yabancı düşmanlığından kurtulmak için bunu yapmalıyız.
Sayın Erdoğan, izninizle mektubuma yarın da devam edeceğim.