Kadına karşı şiddete devam

Bir kadına, kendi kocası tecavüz eder mi, etmez mi? Bizim Yargıtay'ımızın aldığı yeni bir karara bakarsak 'etmez'miş...

Kadına kendi kocası tecavüz eder mi etmez mi? Bizim Yargıtayımızın aldığı bir karara göre etmezmiş. Kadının görevi, kocasının her istemesinde cinsel görevlerini yerine getirmekmiş. Kadın bu 'görev'ini yerine getirmez de kocasına direnmeye kalkarsa, bu direnişin sonunda da eğer kocası onu öldürürse, kocanın cezasına 'ağır tahrik indirimi' yapılabilirmiş.
Bütün bunları son birkaç gün içinde, hem de 'Kadına Karşı Şiddete Son' temalı bir haftanın içindeyken öğrendik.
Yargıtay sadece böyle bir karar almakla kalmadı, kararı duyuran gazeteleri de 'magazinleşmek'le suçlayan bir de açıklama yaptı dün. 'Magazinleşti' denilen gazetelerden biri de Radikal. Tek yaptığımız bu kararın ne anlama geldiğini okurlarımıza duyurmak ve karara karşı eleştirel görüşlere de gazetede yer vermek.
Pes doğrusu.
Yargıtay kararları elbette tartışılır, elbette eleştirilir.
Hakaret içermedikçe bazen ağır bir dille de eleştirilir.
Bu eleştiriler sayesinde hukukun yaşayan bir şey olduğunu, hukuki yorumların toplum hayatındaki değişmelere göre değişimler geçirebildiğini görürüz.
Maalesef Yargıtay'ın bu andığım kararı, kadınların evlilikte bir nevi seks kölesine dönüşmesinin önünü açan bir karar olma niteliği taşıyor.
Oysa, nasıl evlilik bir çiftin rızalı birliğiyse, evlilik içinde olabilecek her şeyin de aynı rızalı birliği yansıtması gerekir. Yoksa, bir kere razı olduktan sonra bu paketin içinde gelen her şeyi kabul edeceksiniz diye bir şey söylenemez evli çiftlere. Zaten bu söylenemeyeceği için bizim hukukumuzda bir de 'boşanma' diye bir müessese var.
Kendisiyle cinsellik yaşamak istemeyen bir karısı olan kocanın yapması gereken şey, karısını öldürmek değil onu razı etmeye çalışmak, razı olmuyorsa gerekirse boşanmaya kadar giden yola girmektir.
Ama bizim örneğimizde koca, kendisini yataktan itti diye, küfür etti diye, başka kim bilir ne oldu diye ama özünde kendisiyle sevişmedi diye karısını öldürüyor. Sonra da mahkemede, 'Karım beni, onu öldürmem için tahrik etti' diye bir savunma yapıyor. Yargıtay da bu savunmayı haklı buluyor.
Oysa benim bildiğim, bir kişinin diğerini cinsel birlikteliğe zorlamasının hukuktaki adı tecavüzdür. Evli olsanız ve bu zorlama kocanızdan (ya da nadir durumlarda karınızdan) gelse de isim değişmez. Cinsel birliktelik, sevişme, karşılıklı rızaya tabidir.
Kadına karşı şiddeti bitirmeye çalışan ülkemizde hazin bir manzara, bir hayli kötü birtesadüf Yargıtay kararının ve açıklamasının bugünlere denk gelmesi.