Sansür tartışması

'Kurtlar Vadisi'nin kaldırılması liberalizme aykırı bir şeymiş gibi sunuluyor. Cinayeti, hukuk dışılığı, nefreti övmek her şart altında kötüdür ve yanlıştır." /> Sansür tartışması

'Kurtlar Vadisi'nin kaldırılması liberalizme aykırı bir şeymiş gibi sunuluyor. Cinayeti, hukuk dışılığı, nefreti övmek her şart altında kötüdür ve yanlıştır." /> Liberalizmi yanlış bilmek - İSMET BERKAN - Radikal

Liberalizmi yanlış bilmek

<font color="#800000"><strong><em>Sansür tartışması</em></strong></font><br></br>'Kurtlar Vadisi'nin kaldırılması liberalizme aykırı bir şeymiş gibi sunuluyor. Cinayeti, hukuk dışılığı, nefreti övmek her şart altında kötüdür ve yanlıştır.

Türkiye'ye liberal ve liberalizm kavramları maalesef çok geç girdi. 80'li yıllarda Turgut Özal'ın bu kavramın ülkemizde yerleşmesinde önemli katkıları olduğu söylenebilir.
Ve 80'li yıllardan beri sanki Türkiye'de ana siyasi çatışmanın liberallerle liberal olmayanlar arasında yaşandığı gibi bir izlenim var, ben çok paylaşmasam da.
Türkiye'de Turgut Özal'dan önce liberal düşünce yoktu, bu düşünceyi dile getirenler yoktu demek istemiyorum elbette.
Ama bizde başlı başına siyasi ve ekonomik bir program olarak liberal düşünce tartışmaları çok geç bir zamanda başladı maalesef.
Daha sonra bu tartışmalar, 2. Cumhuriyet tartışmalarının gölgesine girdi ve sonuçta bazıları için liberal kelimesi küfür, hatta vatana ihanetle bir hale geldi. Kendisini bu siyasi ayrım içinde liberallerden ayrı görenler zaman zaman bu özgürlükçülük konusunu test etme eğilimindeler.
Evet, liberalizm özgürlükçülük demektir en kaba haliyle belki ama bu özgürlükçülük de isteyenin istediğini istediği zaman yapması anlamına gelmez herhalde.
Mesela son tartışmamız 'Kurtlar Vadisi' dizisi. Bu dizinin yayından herhalde bir çeşit baskının sonunda kaldırılmasını sansür diye niteleyenler var, yapılanın sansür olmadığını söyleyenler var.
Dizinin yayından kalkmasını 'sansür' olarak niteleyenlerin bir bölümü, 'Hani liberaldiniz, hani özgürlükten yanaydınız' diye soruyor.
Bir kere şunu söylemek lazım: Özgürlükten yana olmak, bütün ahlaki değerlerin de ortadan kalkması gerektiğini söylemeyi gerektirmiyor.
Liberal bir cennette bile iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı halkın çoğunluğunun düşünceleri belirlemez.
Örneğin cinayet, yalan söylemek, hırsızlık her şart altında kötüdür, yanlıştır.
Benzer şekilde, insanları birbirlerine karşı nefrete sevk etmek, cinayeti övmek, hukuk dışılığı övmek, bir etnik, dini veya diğer gruba mensup insanları sırf o gruba dahiller diye aşağı görmek, ayrımcılığa tabi tutmak kötüdür, yanlıştır.
Ayıplanması, hatta belki de yasaklanması, yasalar tarafından suç kabul edilmesi gereken şeylerdir.
Bu yanlışlığı tesbit etmenin özgürlükçü olmakla veya olmamakla hiçbir ilgisi yok. Ahlaken yanlış olan şeyler, dünyanın en özgürlükçü toplumlarında bile 'yanlış' olarak, 'kötü' olarak kalmaya devam ederler.
Liberalizm, ahlakı, ahlakdışı olmayı öven bir düşünsel sistem değildir herhalde. Özgürlük fikrinin kendisi, bireysel değil toplumsal bir özgürlüğü hedefler, bütün toplum için 'iyi' olanı hedefler.
Bazıları liberalizmden hareket eden en bireyci öğretiler bile, bu öğretilerini temellendirirken toplumsal bir iyilik kavramını öne koyarlar. Toplumun iyiliği için her bireyin kendi çıkarını maksimize etmeye çalışırken bir 'ada' gibi davranmasını söylerler.
Türkiye, başta da söylediğim gibi, bir hayli geç tanıştığı liberalizm kavramını bütün tarihi konteksinden kopartıp içi boş ve tek cümleye inmiş bir 'şey'e dönüştürmeyi başardı.
Kendisine 'liberal' diyenler, en azından zaman zaman bu 'taraf'ta yer alanlar bile, liberal olmadığını gizlemeyenler tarafından yapılan liberalizm tanımına kendilerini uyarlamaya çalışmaktan geri kalmıyor, zaman zaman komplekse kapılıp 'Ama bu yapılan sansürdür' diyebiliyor.
Voltaire'in ünlü, 'Sizin fikirlerinize sonuna kadar karşıyım ama o fikirleri savunma hakkınızı savunuyorum' sözleri çok soylu sözler. Ama bu sözler, 'Sizin ahlak dışına çıkma özgürlüğünüzü de savunuyorum, sizin toplumu dinamitlemenizi de savunuyorum, sizin bizlerin bir arada yaşama irademizi aşındırmanızı destekliyorum' anlamına gelmez.