Teşvik kadını es geçti

Kadın örgütleri yeni teşvik ve istihdam politikalarında kadın istihdamının artması için yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğu görüşünde.

Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücüne katılım oranı şubat 2012 itibariyle yüzde 27,4. Bu kadınların içinden iş bulup çalışmakta olanların oranı ise yüzde 24,3. Toplam 23.3 milyon olan çalışan sayısı içinde çalışan kadınların sayısı 6.7 milyon. Türkiye kadına yönelik istihdam sıralamasında 135 ülke arasında sondan dördüncü sırada.
Avrupa’da ise istihdama katılım oranı yüzde 60’ların üzerinde... Türkiye’de kadının iş hayatına katılım oranının bu kadar düşük olması ve artma değil gerileme eğiliminde olması, Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir sorun. Bu oranın düşüklüğü Türkiye’ye verilen kredi notunu bile etkiliyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s’un tartışma yaratan Türkiye’nin notunu durağana çevirme kararında gerekçelerden biri de buydu.
İşte bu yüzden kadının çalışma hayatına katılımının arttırılması son derece önemli bir konu. Hükümet de sanayide Yeni Teşvik Sistemi ve Ulusal İstihdam Stratejisi taslağında bu konulara ilişkin bazı politikalar oluşturmuş durumda.
Ancak bu politikalar ne kadar gerçekçi, kadınların gerçekten istihdama katılması isteniyor mu?
Bu konuda Ankara’da hafta sonu önemli bir toplantı yapıldı. 27 kadın örgütünü bir araya getiren Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu bu soruların yanıtını bulmak için iki belgeyi masaya yatırdı.
Önce platform hakkında bilgi vereyim. KEİG, 2006’dan beri kadın emeği ve istihdamı konularında sorunlara odaklanan, kadınların özgürleşmesi yolunda politikalar öneren bir platform. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün sunuşuyla başlayan toplantıda farklı şehirlerden yaklaşık 60 katılımcı yer aldı. Yapılan yorumlara gelince. 

Somut öneri yok
Kadın örgütleri bu iki belgenin kadın istihdamını arttırma iddiasına rağmen somut önerilere sahip olmadığını söylüyor. Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı’nın temel amacı işçi maliyetlerini düşürmek. Asıl hedef ise esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmak.
Kadın örgütleri belgelerde kadınlara önerilen işlerin de sorunlu olduğu görüşünde.
Kadınlara ‘güvenceli esnek‘ değil, ‘esnek güvenceli’ işler dayatıldığı savunuluyor. Esnek çalışmanın gerekçesi ise kadının işle ev ve aile sorumluluklarını daha iyi bağdaştırabilmesine dayandırılıyor. Kadın örgütlerine göre bu yaklaşımla kadınlar çocuk, yaşlı, hasta bakım yüklerini tek başlarına taşımaya devam etmek zorunda kalacaklar.
Türkiye’yi 6 bölgeye ayıran yeni teşvik sisteminde de en belirgin hedefin ucuz işgücü odaklı olduğu belirtiliyor. Özellikle güneydoğu ve doğuda Çin’le, Pakistanla, Vietnam ve Bangladeş’le rekabet edebilecek ucuz kadın emeğine dayalı konfeksiyon sektörü yatırımlarının teşvik edileceği hatırlatılıyor ve şu yorum yapılıyor:
Bu yatırımların artacağı tahmini fazla iyimser. Kadın istihdamı öngörülen uzun saatler ve vardiyalı çalışmayı içeren ağır çalışma koşullarında, düşük ücret, güvencesizlik de düşünüldüğünde ne derece güçlenir?
KEİG Platformu önerilerini ise şöyle sıralıyor:
Kadınları belli sektörlere hapsetmeyecek, kadın istihdamını her sektörde artıracak, özellikle beceri gerektiren sermaye yoğun sektörlerde ‘özel’ önlemlerin alınması gerek.
Kadınların özgürleşmesi ve kadın erkek eşitliğine ulaşmanın yolu insana yakışır işler yaratan makroekonomik politikalardan geçer.
Ev içi bakım yükünün kamu, erkekler ve kadınlar arasında eşit dağılımını sağlayan düzenlemeler bu sürecin olmazsa olmazıdır.
Kadının istihdama katılımının artması için organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde kreş ve bakım hizmetinin sağlanması zorunludur.
Kadınlar nasıl olursa olsun kadın istihdamı artsın yaklaşımını reddediyor. Temel talepleri tüm toplumda bir zihniyet değişikliği. Hükümetin 2023 yılı için yüzde 35 olarak belirlediği kadının işgücüne katılım oranı hedefine ulaşması için politikaları gözden geçirmesinde fayda var.