TTK'daki değişiklikler şirketleri 6 milyar TL yükten kurtardı

TTK'daki bazı maddelerin özellikle KOBİ'leri zora sokacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, getireceği yükün 6 milyar 126 milyon lirayı bulacağını hesaplamış.
TTK'daki değişiklikler şirketleri 6 milyar TL yükten kurtardı

Hisarcıklıoğlu (sağda) başkan yardımcıları Tanıl Küçük (ortada) ve Murat Yalçıntaş ile TTK daki değişiklikleri dönüş yolculuğunda değerlendirdi.

Türkiye ticaretini silbaştan düzenleyen Türk Ticaret Kanunu (TTK) sonunda yürürlüğe girdi. Son dakika yapılan değişikliklerle kimi kesimlere göre “sulandırılan” TTK’daki değişikliklerde en aktif rolü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üstlendi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu’na seçilmesinin ardından Paris’ten dönerken uçakta TTK’daki değişikliklerin gerekçelerini tek tek anlattı.
Başkan yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş’ın da katıldığı sohbette, 1500 maddelik TTK’da 109 maddenin değiştirildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki EKK’nın konuya ilişkin üç toplantısına da katıldığını söylüyor.
“Devrim niteliğinde değişiklik” olarak yorumladığı TTK’daki bazı maddelerin özellikle KOBİ’leri zora sokacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu bu maddelerin KOBİ’lere getireceği yükün 6 milyar 126 milyon lirayı bulacağını hesaplamış. Bu maddeleri de detaylandırarak şöyle sıralıyor:
Bağımsız denetimin kapsamı daraltıldı. Kapsam belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verildi. KOBİ’ler, bağımsız denetimin dışında kalacak. En fazla 10-15 bin büyük şirketimiz bağımsız denetime tabi olacak. Buna da kademeli geçilecek. Böylece şirketler yıllık 4.5 milyar liralık ek masraftan kurtulmuş oldu.
İnternet sitesi kurma zorunluluğundan vazgeçildi. Sadece denetime tabi büyük şirketler kuracaklar. KOBİ’lerimiz bu değişiklikle yıllık 624 milyon liralık site masrafından kurtuldu.
Şirketlerin finansal tablolarının internette yayımlanması söz konusuydu. Bu, öncelikle şirketlerin mali sırlarının açıklanmasını içeriyordu, kabul edemezdik. İçerde, dışarda tüm rakipler kasadaki paraya kadar her şeyi görebilecekti. Bu madde de değişti. İnternetten mali sırların açıklanması söz konusu olmayacak. Bu değişiklik de 634 milyon lirayı aşan ek yükü ortadan kaldırdı.
Şirketlerin defter açılış ve kapanışında onaylar azaltıldı. İnternet defteri kaldırıldı. Elektronik defterlere onay gerekmeyecek. Yeterli yaprağı olan defterlere yeni değişiklik sonrasında devam edilebilecek. Kapanış onayı yevmiye ve yönetim kurulu defterlerinde gerekli olacak. Bu değişiklikler yıllık 300 milyon liralık noter masrafını frenledi.
İşlem denetimi tamamen kaldırıldı. İşlem denetimi “suç işleyebilirsin” mantığıyla herkesi ön denetime tabi tutmak anlamına geliyordu. Bu, yıllık 150 bin işlemi içeriyordu. Ortalama 150 milyon liralık ek yük olacaktı. O da kalktı.

Ağır cezalar kaldırıldı
Hisarcıklıoğlu en önemli değişikliklerden birinin ağır cezalar olduğunu hatırlatarak şu bilgileri veriyor: “Diyelim ki tabelanız gece düştü, fark etmediniz. Bu yüzden 73 bin TL ceza söz konusuydu. Ödemeyene 730 gün hapis cezası öngörülüyordu. Anadolu’da 73 bin TL’yi ödeyemeyecek çok üyemiz var. 32 suçun yaptırımı idari para cezasına dönüştü. 5 fiilin yaptırımı hapisten para cezasına dönüştürüldü. 2 suçun tanımı da tümüyle kaldırıldı. Sadece sahtecilik, dolandırıcılık gibi ağır suçların cezası aynen korundu.

Karşılıksız çekte patlama var, şifreli sistem gelsin
Bu arada sohbette karşılıksız çekteki gelişmeleri de değerlendiren Hisarcıklıoğlu, hapis cezasının kalkması sonrasında mayıs ayında karşılıksız çek oranının yüzde 118’e çıktığını ve tam bir patlama yaşandığını söylüyor. Piyasada çeke güven kalmadığını ekleyen Hisarcıklıoğlu çözüm önerisini ise şöyle anlatıyor:
“Biz, hükümete ve Türkiye Bankalar Birliği’ne, ‘Tacirlerin birbirinin kredi-çek geçmişini görebileceği bir sistem kuralım’ çağrısı yapmıştık. Amacımız piyasanın çeke yeniden güvenini sağlamaktı. Bankalar Birliği kendi mekanizmasını kurdu. Yazılı başvuru yapılırsa, iş yaptığınız bir kişinin, şirketin çek geçmişiyle ilgili bilgi almak mümkün. Ancak bu çok ciddi bürokrasiye yol açıyor. Oysa birkaç dakikada bunu yapmak mümkün. Çek sahiplerine birer şifre verilir. Benden mal isteyen adama güvenim yoksa, ‘Çek geçmişini görmek isterim’ derim. O da cep telefonuna gönderilen şifresini bana iletir. Bunun için 3 dakika sınırı konulur, sistem kendiliğinden kapanır. Çek sahibine yeni bir şifre gönderilir. Böylece, çek sahibinin istemediği zaman benim onun sicilini görmem de söz konusu olmaz. Eğer bu sistemi kuramazsak, çek tamamen piyasadan silinir.”

Patronlara şirket kasaları şartlı serbest
Patronların şirketten borçlanması konusunda da değişiklik istediklerini ve bunun da gerçekleştiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi:
Ortakların şirketten borçlanması 2 şart dışında serbest hale geldi. Ortağın şirketten borç alabilmesi için sermaye taahhüdü borcu olmaması ve yedek akçelerle birlikte kârın geçmiş yıl zararlarını karşılaması şartı aranacak. Yani, şirket artıdaysa ortaklar borç alabilecek.
Yönetim kurulu üyelerinin borçlanma yasağı da kalktı. Sadece yönetim kurulu üyelerinin yakınları ve ortak olmayan bağımsız üyeler şirketten nakit borçlanamayacak.
Yönetim kurulu üyelerinden en az birinin TC vatandaşı olması ve üyelerin dörtte birinin yükseköğrenim mezunu zorunluluğu kanundan çıkarıldı. Koç Holding, bağımsız üye olarak Bill Gates’i yönetime almak istese alamıyordu. Çünkü Gates biliyorsunuz üniversite mezunu değil.