10 neden: Eğitim reformu ertelenmeli

Hükümetin aldığı yüzde 50 oranındaki oyu eğitim reformu söz konusu olduğunda unutması gerekiyor.

Adı lazım değil. Cemaatin eskilerinden bir arkadaşım. “Olmadı Koray” dedi, “Kamuoyuna anlatamadılar, geri çekip tekrar müzakereye açmaları gerekir”. Milliyetçi bir arkadaşımla konuştuk: “Milli muhafazakâr değerlere biz de sahip çıkıyoruz, yeni CHP beni de rahatsız ediyor, onları desteklemek ağırıma gidiyor, ama haklılar.” İslamcı bir arkadaş: “AKP’nin yaptıklarından utanıyorum, CHP’ye hak vereceğim aklıma gelmezdi.” AKP’li bir arkadaşım: “Bunu beceremedik.”
Bu durumda bu haliyle AKP’nin bu az pişmiş reform tasarısı konusunda ısrarcı olması önce kendine, sonra hepimize, çocuklarımıza zarar verir. Çünkü: 

1- Mutabakat yok
AKP’ye oy versin vermesin herkesin çocuğunun nasıl eğitileceğine ancak toplumsal mutabakatla varılır. Bir-iki değişiklik değil, radikal ve keskin bir reform öneriliyor. Toplum ikna olmadı. 

2- AKP prensiplerine bile aykırı
 AKP kendini İslamcı değil ‘Muhafazakâr Demokrat’ olarak tanımlıyor. Ama atılan adım sabra değil aceleci hislere dayanıyor. Deneyerek, tartarak, düşünerek ağır bir değişim değil, sınanmamış bir alana hoppala dalmayı öngörüyor. Muhafazakâr değil radikal devrimci. Demokrasiye ve mutabakata değil zorlamaya dayanıyor. 

3- Parasız devlet okulu bitebilir
Tasarının birçok maddesi anayasanın temel prensiplerine aykırı. “İlköğretim devlet okullarında parasızdır” ifadesi tasarı metninden çıkarılarak ilköğretimin ücretli olmasının önü açılıyor. 

4- Komisyondan geçmedi
Komisyon tutanakları net. CHP Grup Başkanvekili defalarca söz istiyor. Komisyon başkanı dinlemiyor. Tartışmayı engelliyor. Zorla tasarıyı geçiriyor. Cemil Çiçek bütün teamülleri atlayıp tasarının Meclis’e gelmesine ses çıkarmıyor. Gayrimeşru tasarının Meclis’te oylanması yanlış. 

5- Kadro hazırlığı yok
Öngörülen eğitimi verecek eğitimci kadrosu hazır değil. Dahası ilköğretim ikiye bölüneceği için sınıf öğretmeni olarak eğitilmiş öğretmenlere ne olacağı belli değil. 

6- Kitaplar hazır değil
Bu kadar ciddi bir değişiklik için kitap ve eğitim araç-gereci hazırlığı yok. Alelacele başlanacak kitap yazım süreci sağlıklı bir sonuç üretemeyecek. 

7- Bütçeye dahi konmamı
Radikal eğitim reformunun harcırahı için bütçede minik bir hazırlık bile yok. Sırf bu eksiklik bile reformu erteleme nedenidir. 

8- Çocuklar işçi ve gelin olacak
13 yaşında örgün eğitimin dışına çıkma imkânı veren tasarı, çocuk yaşta işçiliğin ve kız öğrenciler için gelinliğin önünü açacak. Kız çocuklarının okula çekilmesi iyice zorlaşacak. 

9- Reforma muhalefet net
Öğretmenleri yollarda sürükleyerek, üzerine su sıkarak, döverek hangi ülkede meşru bir eğitim reformu yapılmış? Konunun uzmanları, akademisyenler, eğitim bilimciler reformun daha uzun tartışılmasını savunuyor. Fizibilitesi yapılmalı, diyor. Yangından mal kaçırır gibi eğitim reformu yapılmaz, diyor. 

10- Din ihtisas eğitimi her okula sokuluyor
Seçmeli kisvesi altında imam hatip rejimi tüm milli eğitime yayılıyor. Laik devlet Sünni İslam’ın bir versiyonunun ideolojik yandaşlığını yapıyor. Alevilik, Katoliklik, Ortodoksluk, Musevilik ve ateizm eğitimi konusunda eğitimciler yetiştirmedi, müfredat yok. Zorunlu Sünni İslam dersinin yanında Hanefi fıkıh, hadis, Kuran dersleri normal lise müfredatının matematik, fen, edebiyat gibi asli unsuru yapılıyor. 

***

AKP bunların hiçbiri hakkında tek bir kelime söylemedi. Seçim beyannamesinde bu reforma dair bir kelime yok. Meydanlarda bunlardan bahsetmedi. Aldığı saygıdeğer % 50’yi eğitim reformu söz konusu olduğunda unutmaları gerekiyor. Çünkü bu toplum, bu eğitim reformu böyle yapılsın diye kimseye oy vermedi. Demokrasilerde oy “istediğini yap izni” değil, “söz verdiğini yap” emridir...