Başarının temel unsuru ekonomi

AKP'nin tek başına iktidar olmaya fazlasıyla yetecek kadar milletvekili çıkardığı ve geçen seçime göre oylarını 10 puandan fazla artırdığı belli...

AKP'nin tek başına iktidar olmaya fazlasıyla yetecek kadar milletvekili çıkardığı ve geçen seçime göre oylarını 10 puandan fazla artırdığı belli oldu. Geriye kalan tek konu cumhurbaşkanı seçiminin ne olacağı konusu. Öteden beri söylediğim gibi AKP açısından sorun cumhurbaşkanlığı seçiminin zamanı sorunuydu. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi genel seçimden sonra yapılacağı için AKP'nin üzerinde uzlaşma sağlanabilecek bir adayı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi çok daha kolay olacak.
AKP'nin bu büyük seçim başarısının ardında yatan en belirgin üç unsurdan birisinin ekonomide kriz sonrasında sağlanan başarı olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun düşmesi, büyümenin sürdürülebilir bir eğilim kazanması, bütçe açıklarının düşürülmesi, borç yükünün azaltılması ve cari açıktaki büyük artışa karşılık bu açığın finanse edilebilmesi ve bu yönde Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişi olması AKP'ye önemli bir destek sağladı. İşsizlik sorununun çözülememiş olmasına karşılık insanlar, öteki konulardaki başarılara bakarak bu sorunun da yakın gelecekte çözüleceğini düşündüler.
İkinci önemli unsur AKP'nin bölgesel anlamda bütün Türkiye'yi kavrayan bir söylem geliştirmiş olmasıydı. En azından hiç kimseyi kenara koymamaya uğraştılar. Öteki partiler bazı konularda vurguların dozunu kaçırınca belirli bir kesimi ister istemez oy kapsamlarının dışına ittiler.
Üçüncü önemli konu AKP'nin uluslararası âlemle ilişkilerde en evrenselci yaklaşımı sergileyen parti olmasıydı. Ne şekilde takdim edilirse edilsin Türk toplumunun AB ile ilişkilerde üyelik yolunda ilerlemeye önem verdiği açıkça anlaşılıyor.
Bundan sonra eğer bir cumhurbaşkanı seçimi krizi yaşanmazsa, yani AKP cumhurbaşkanı seçimini iyi yönetmeyi başarırsa, 1 USD = 1 YTL paritesine doğru hızla gideceğimizi söylememiz mümkün olacaktır.
Bütçede ortaya çıkan açılmanın kapatılması için de bazı ek önlemlerin gerekeceğini düşünüyorum.