Afgan sahnesi

Kimi aceleci meslektaş ABD'nin Afganistan'da sürdürdüğü 'Düşük Yoğunluklu Çatışma'yı çoktan sonuçlandırdı. Oysa Başkan Bush'un </br>ilk günden beri vurguladığı gibi, terörizme </br>karşı savaş çok uzun sürecek.

Kimi aceleci meslektaş ABD'nin Afganistan'da sürdürdüğü 'Düşük Yoğunluklu Çatışma'yı çoktan sonuçlandırdı. Oysa Başkan Bush'un
ilk günden beri vurguladığı gibi, terörizme
karşı savaş çok uzun sürecek.
Şimdiye kadar sağlanan en önemli şey Afganistan'ın bir terörist üssü olarak kullanılmasına engel olunması. Taliban'ın iktidardan uzaklaştırılması. Afgan milli ordusunun oluşturulması için ilk adımların atılmaya başlanması.
Teröristleri izleyip yok etme yöntemleri, ABD özel kuvvetleriyle desteklenen Afgan ittifak güçleri tarafından uygulanmaya
devam ediyor.
Mücadelenin esasını Afganistan'ın bilinen, dağlar içindeki mağaralarına yerleşmiş El Kaide ve Taliban mensubu teröristlerin imhası oluşturuyor. Bu mağaralarda küçük silahlardan tutun da, havan toplarına, el bombası roket atıcılarına, ağır makineli tüfeklere ve hatta bilgisayarlara, pasaportlara, çeşitli telefon listelerine, haritalara, bomba yapımı için gerekli notlara rastlanıyor.
Afgan ordusunun kurulması kolay değil. Bir kere sağlanmış fon yok. Tokyo'daki toplantıda bu konu ele alınmamış, sadece Afganistan'ın ekonomik kalkınması için
para vaat edilmişti. Bir ara Türk özel kuvvetlerinin de katkısıyla girişileceği söylenen eğitimi şimdi 150 kadar ABD uzmanı başlatıyor. 10'ar haftalık temel eğitim ile manga, takım, bölük ve tabur büyüklüğüne kadar gidilmesi ve ordu iskeletinin yıl sonunda Afgan astsubay ve subaylarına teslim edilmesi düşünülüyor.
Afgan ordusunun kurulması hem içteki çeşitli etnik güçlerin disipline edilmesine, hem de sadece iç güvenliğin değil, sınır güvenliğinin de sağlanabilmesine yardım edecek.
Bunları başarmak, mağaralardaki teröristleri temizlemek kadar zor ve uzun vadeli.
Afganistan içindeki genel durum özeti, Türkiye'nin Kâbil'deki barış koruma gücü komutasını üstlenmesi arifesinde, işte böyle.
Güvenlikle ilgili sorumlulukların temelini ABD üstlenmiş durumda.
Halen Kâbil'de komutanlık yapan İngiliz güçlerine ABD'nin sağlamakta olduğu çok önemli garantiler var. Bir yandan ISAF rumuzuyla ifade edilen bu gücün idamesi
için gerekli mali kaynak, diğer taraftan lojistik ve istihbarat desteğinin devamıyla, bunlara ilaveten gerektiğinde bölgedeki
ABD güçlerinin 'acil müdahale gücü' olarak Kâbil'e destek vermesi şart.
Türk Genelkurmayı ile ABD ve İngiltere'nin epeydir sürdürdüğü müzakerelerde neticeye varıldığı da anlaşılıyor.
Sadece Kıvrıkoğlu'nun, olayların başından itibaren yaptığı açıklamaları izlemek bile Türkiye'nin işi hafife almadığını, maddi ve manevi risklerin inceden inceye hesaplandığını gösteriyor.
Bu ciddi gözlemi yapmadan, ucuz politika yapmak isteyip konuya 'mali destek karşılığı asker' havası vermek isteyenler de var.
Oysa iyi hesaplanmış bir planla TSK'nın Afganistan'da üstleneceği görevlerin birçok maddi manevi kazanımlar sağlayacağı muhakkak.
Süren mücadele askeri alanda birçok yenilikler sergiliyor.
Mağaralara saklanmış teröristlerin, özel olarak üretilen bombalarla imhası Türkiye için önemli ilgi çekici konuların başında geliyor. ABD bu alanda elindekilere ilaveten yepyeni, tahrip gücü çok yüksek, dünyanın
ilk 'thermobaric' bombasını gerçekleştirdi
ve ilk denemesini geçen hafta tamamlanan
'Anaconda Harekâtı'nda kullandı.
Nebatlar ardını izleyebilen radar, şimdiye kadar filmlerde sadece gördüğümüz
insanları öldürmekten ziyade etkisiz hale getirici mikrodalga antipersonel silahlar, zehirli kimyasal maddeleri hemen ölçebilecek cihazlar üretiliyor ve Afganistan'da kullanıma sunuluyor.
Uzman değerlendirmelerine bakılırsa,
ABD teröre karşı Almanların 'Blitzkrieg' denen yıldırım baskın harekâtına benzer taktikler ile 2. Dünya Savaşı'na son verdiren ilk atom bombası benzeri etki yapabilecek silahların üretimini hedefliyor.
ABD'nin Afganistan'daki stratejisi bir yandan mevcut koalisyonu muhafaza ederek silahlı mücadeleyi sürdürmek, diğer yandan Afgan milli ordusu ve polisini oluşturarak sorumlulukları yavaş yavaş onlara devretmek, böylece şimdi oradan kaçmış ya da saklanmış terör gruplarının bir daha kolay kolay dönemeyecekleri ortamı yaratmaya dayanıyor.
TSK için son derece eğitici bir laboratuvar Afganistan.