Bilgi çağında asker

Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM), yarın Harp Akademileri'nde başlayacak iki gün sürecek 'Uluslararası Sempozyum' düzenledi.

Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM), yarın Harp Akademileri'nde başlayacak iki gün sürecek 'Uluslararası Sempozyum' düzenledi. Konu 'Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları'.
2002 Ocak ayında SAREM'in açılış töreninde, zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, "Bugün faaliyete geçecek olan Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi asker ve sivil yönetici, stratejist ve bilim adamlarını bir araya getiren bir düşünce kulübü, Batı'daki yaygın tabiriyle bir think-tank'tır" demişti.
Milli askeri stratejilerin tespitinde önemli unsurlardan birisinin geleceğin güvenlik ortamı olduğunu hatırlatıp eklemişti: "Eğer bir savunma stratejisi geliştirecekseniz önünüzdeki ortalama 20 yıllık bir dönemdeki uluslararası güvenlik ortamının nasıl bir değişim göstereceğini doğru yönde tahmin edip değerlendirmeniz gerekir."
İşte SAREM, sivil ve asker katılımı ile bu çok yönlü gereksinime yanıt verecek çalışmalar yapacaktı.
Batı'da benzeri çok, ama Türkiye'de az olan kurumdan biz, savunma-güvenlik konularıyla yakından ilgili basın mensupları çok şey bekledik. Bu beklentiye sadece Genelkurmay Başkanı'nın sözleri değil, kurumun ilk başkanı Reşat Ödün Paşa'nın konuşması da sebep olmuştu.
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı içindeki birim Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan koşullara uymak için bu yeni şekli almıştı.
SADEM muhakkak o günden bu yana, kısa, orta ve uzun vadeli birçok çalışma yaptı. Ama bu çalışmalardan pek haberdar olamadık. Şimdi, günün genel havasına da uygun biçimde, bu askeri kuruluş, muhakkak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de doğrudan ve yakından ilgilendiren bir sivil konuyu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ önderliğinde gündeme getiriyor.
Üzerinde, sunulacak bildirilerle durulacak konular şöyle: Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Bilgi Çağının Sosyal Hayata Etkileri. Bilgi Toplumunun Taşıdığı Risk Unsurları. Bilgi Toplumunun Geleceği. Bilgi Toplumunun Geçiş Sürecinde Türkiye. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yönetişim. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Değişim Yönetimi. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmelerin Devlet Yönetimine Etkileri. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Devlet Dışı Aktörler ve Karar Verme Sürecine Etkileri. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Değişen Yönetim Yaklaşımlarının Türkiye'nin Geleceğine Etkileri. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Yönetici ve Lidere Karşılaştırmalı Bir Bakış. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Lider Nitelikleri ve Yaklaşımları. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Değişimci Liderlik. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Yönetici ve Liderin Yetiştirilmesi. Ve son tebliğ: 'Örnek Yönetici ve Lider Atatürk.'
Aslında SAREM'in ilgi alanlarında geniş okur kitlesini ilgilendirecek çok önemli bölümler var. Ama sanıyorum Genelkurmay bugünlerde tartışma yaratacak konulara girmek istemiyor. Onun için de saf bilimsel konulara öncelik veriyor.
Yıllardır Harp Akademileri'ndeki benzer sempozyumları izliyorum. Askerlerin yaşamlarının her kesitinde görülen disiplin buraya da egemen. Konuşmalar 20 dakikayı asla geçmiyor. Tebliğler dev perdede slaytlarla daha kolay anlaşılır hale getiriliyor. Program da tam saptandığı gibi yürüyor, değerlendirmeler yapılıyor, soru-yanıt bölümleriyle ve sonuçların
raportörlerce sunulmasıyla sona eriyor.
Harp Akademileri'nin kendine özgü bir havası var. Tamamıyla yabancısı da olsanız, toplantı bittiğinde, konular hakkında epeyce bilgi edinmiş oluyorsunuz.