Emekli subayı bilinçlendirme

Sivil toplum örgütleri arasındaki Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye'nin şimdiye kadar görülmemiş boyutta 'demokratikleşmesi' karşısında, emekli subayları bilinçlendirme için harekete geçiyor.

Sivil toplum örgütleri arasındaki Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye'nin şimdiye kadar görülmemiş boyutta 'demokratikleşmesi' karşısında, emekli subayları bilinçlendirme için harekete geçiyor. Genelkurmay Başkanı örgütün kamuoyunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyor. "Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınırsa TESUD'a büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir" diyor. "TESUD üyelerinin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve yeteneklerini hayata geçirecek, uygulamaya koyacak, yeni nesillere aktaracak sistem ve yöntemler üzerinde çalışmalıdır" diye ekliyor.
Fikir üretme ve özgürce ifade etme, ülkede süratle gelişir ve yayılırken, bu fikirler karşısında olanların da aynı özgürlükten yararlanması gerekmez mi?
TESUD ismi, bu alanda ilk defa geçen eylülde Boğaziçi Üniversitesi'nce tertiplenen Bilgi Üniversitesi'nde yapılan 'Ermeni sempozyumu' sırasında dikkat çekti.
Emekli subayların kuruluşu bu toplantıya panelist ve dinleyici olarak katılmak istiyordu. İstekleri kabul edilmeyince görüşlerini basın açıklaması dağıtarak yaptılar. Türk kamuoyunun tek taraflı oluşmaması için farklı bir ses getirmek istemişlerdi.
Toplumda her meslekten insanların görüşlerini rahatça ifade etmelerine alışılmıştır da, subayların emekli olduklarında bile, günün kendi mesleklerini ilgilendiren konularında dahi ortak görüş açıklamalarına pek rastlanmaz. Ancak bu bol özgürlüklü, Avrupa Birliği'ne üyelik çabaları döneminde, emekli generallerin zaman zaman bu alışkanlıkları kırmaya başladığı görülmekte.
Binlerce, on binlerce ve hatta yüz binlerce emekli subay, kendi meslekleri tabanına dayalı gelişmeleri medyadan izliyor. Kendi aralarında tartışıyor.
Ama değerlendirmelerini kamuoyuna yansıtamıyor. Yansıtmaya kalktığında da, bir kısım ifade özgürlüğü şampiyonu meslektaş tarafından eleştiriliyor.
Sırtında üniformasını taşırken hiçbir konuda görüş açıklama yetkisine sahip olmayan Türk subayına, hangi rütbeden ve hangi uzmanlık dalından ayrılmış olursa olsun, emekliliğinde de fikir oluşturma ve bunu serbestçe ifade etme özgürlüğü tanınmak istenmiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, arkalarında unutulmayacak isim bırakmış iki merhum komutanıyla bu konudaki konuşmalarımı hatırlıyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin (Batur) Paşa da, Genelkurmay Başkanı Faruk (Gürler) Paşa da emekli olup, hatta TBMM'ye girdiklerinde bile askeri konularda görüşlerini açıklamakta hep çekingen davranırlardı. Sebebini sorduğumda ise konuyla ilgili son bilgilere sahip olamadıkları gerekçesi ardına saklanırlardı. Oysa tavırlarının daha ziyade, görevdeki askerlerin işlerine karışma anlamına geleceği kaygısından ileri geldiğini düşünürdüm.
Tabii her meslekte olduğundan belki daha fazla, askerlik dolayısıyla edinilmiş hassas bilgilerin tartışılması mahzur yaratır. Ama mesleklerinde uzun yıllar deneyim kazanmış kişilerin, neyin mahzurlu olabileceğine karar verme yeteneğine sahip olmadıklarını kim söyleyebilir.
Atatürkçü düşünce sistemine göre eğitilmiş, demokratik, laik temelli rejime dayalı Cumhuriyet'i savunma misyonuyla yaşamış subaylar neden emekli olduklarında, yepyeni bir sivil bilinçlenme sürecine girmesinler? Neden bugünün, kendine özgü havası içinde yer almasınlar?
* * *
YAYIN NOTU: 'Ermeni Araştırmaları' ASAM, üç aylık dergi. 2005 yaz sayısı.
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Başkanı emekli büyükelçi Ömer E. Lütem editörlüğünde yayımlanan bu sayıda dört inceleme-makale ve iki kitap tahlili ve üç ay içerisinde gündeme gelen önemli konularla ilgili analizler var. Amerikalı yazar Guenther Lewy'nin, Ermeni çevrelerinde tepkiler yaratan, -Revisitin Armenian Genocide- 'Ermeni Soykırımını Yeniden Tartışmak' başlıklı makalesi ilk defa Türkçe yayımlanıyor. Emekli büyükelçi Polat Tacar'ın 1987'de Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin AB üyeliğini nasıl ilk defa Ermeni soykırımını tanımasına bağladığını anlatan makalesi konuya yeni unsurlar getiriyor.