Türkiye neye örnek?

Bill Clinton'ın Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden iki kişi, Daniel Benjamin ve Steven Simon terörizm mücadelesiyle ilgili olarak yazdıkları kitaplarında Başkan Bush'un Ortadoğu'yu demokratlaştırma projesine de dokunuyorlar.

Bill Clinton'ın Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden iki kişi, Daniel Benjamin ve Steven Simon terörizm mücadelesiyle ilgili olarak yazdıkları kitaplarında Başkan Bush'un Ortadoğu'yu demokratlaştırma projesine de dokunuyorlar. Önerilen yöntemi, ABD'de çok yapıldığı gibi, eleştiriyorlar.
Kimi düşünce merkezleri de, bugün Ortadoğu'da serbest seçimler yapılsa bunları özgürlükçü olmayan dincilerin kazanacağı kanısında.
Mısır'da, partileri yasaklı olduğundan son seçimlere, bağımsız adaylar olarak katılan 'Müslüman Kardeşler'in büyük başarısı örnek gösteriliyor.
Bu da Bush'un bölgenin demokratlaştırılması planının inandırıcılığını ortadan kaldırıyor.
Clinton'ın uzmanların terörle mücadele konusunda da, Bush'un ikinci başkanlık döneminde stratejisinde, beliren yanlışlıklardan sonra, değişiklik yaptığı kanısındalar.
Bölge ülkelerinin demokratlaştırılması isteniyorsa, ABD'nin öncelikle dikta yöntemleriyle yönetilen ülkelere baskı yapması gerektiği öne sürülüyor.
İşte bu noktada 'Türkiye örneği' gündeme geliyor.
Avrupa Birliği'ne üye olmak için gayret gösteren, bunun için de reformlar yapmak zorunda kalan Türkiye hatırlatılıyor.
Başkan'ın, AB'nin Türkiye'ye dayattığı reformlar benzeri koşulları Mısır'da Mubarek'e dayatması öneriliyor.
Böylece Türkiye, bizi rahatsız eden 'ılımlı İslam' tanımıyla olmasa da bir başka açıdan, demokratikleşme için, Ortadoğu'ya örnek oluşturabiliyor.
Türkiye demokrasisinin bir yandan AB ölçütlerine uyması için, askerin konumunda değişiklik gerektiği öne sürülüyor. Ama diğer yandan demokrasinin muhafazasında, ordunun, anayasal rejimin korunması ile ilgili rolü hatıra gelmiyor mu?..
Mısır'da Başkan Mubarek'e ülkesini demokrasiye açması için, AB'nin bize reformlar konusunda yapmakta olduğu baskıyı ABD nasıl yapacak? Uygulamalar için kimin, hangi kurumun desteğini alacak?
Türk demokrasisinin asırlık çabalarını dikkate almadan yapılacak öneriler, gösterilecek örnekler istenilen neticeleri nasıl yaratacak?..
Kimi AB ve onların görüşünü paylaşan Türk uzman hâlâ Türkiye'de askerin siyasete etkisini tartışsınlar. Diğer taraftan, ikisi subay, biri akademisyen üç Türk, ABD'de yazdıkları 5 bin kelimelik bir araştırmada, Türkiye'de askerin AB istekleriyle yapılan reformları nasıl kabullendiğini anlatıyor. Bu AB'den gelen istek ve baskıların devamı halinde, AB'ye verilecek desteğin geleceğinden kuşku duyulmakta olduğunu ifade ediyorlar.
Daha fazla demokratlaşma çabalarının, İslamcı ve Kürt ayrımcı tehditler karşısında nereye kadar gidebileceği hakkında ortaya soru işaretleri çıkıyor.
Böylece, Türkiye'nin hangi konuda Ortadoğu'da örnek olabileceği tartışması yapılırken yeni bir açı beliriyor.
Her ülkenin kendine özgü koşulları var.
Türkiye'de İslamcı kökenli bir siyasi partinin özgürlükçü demokraside seçimle iktidara gelip, kalabilmesinin hangi gelenek ve kurumlara bağlı olduğu iyice irdelenmeden, Ortadoğu'nun demokrasiden nasibini almamış ülkelere Türkiye örnek gösterilebilir mi?
* * *
KİTAP NOTU: 'Emperyalist Yalan; Ermeni Soykırımı'. Ermeni sorunu ile ilgili olarak bilinmeyen tarihsel görüntüler ve belgeleri 'Dijital Kültür' kurumu tarafından iki DVD disk ile bir kitapçık şeklinde sunuluyor. İçerik sadece Ermeni konusundan ibaret değil. Türk ve Müslümanların Balkanlar'dan sürülüşü. Sarıkamış faciasının bilinmeyen yönleri. İstanbul'un işgali kutlanması ve Türk subaylarının taciz edilişi. Amerikan Başkanı'nın Türkiye'yi Ermenistan, Kürdistan ve Lazistan olarak bölen, mühürlü ve imzalı haritası. 'Ermeni Soykırımı' kanıtı olarak öne sürülen sahte belgelerden ve filmlerden örnekler.
Türkiye galiba yavaş yavaş mücadele yöntemlerini, öncelikle kendi kamuoyunu uyandırarak öğrenmeye başlıyor.