66 aylık çocuklar okula gidebilir mi? Sorun keşke sadece bu olsa

Soru-cevapları hiç görmemiş olmayı, bu düzenlemelerin çağı yakalamak için yapıldığına inanmayı, 'muhalefet abartıyor' diyebilmeyi çok isterdim...
66 aylık çocuklar okula gidebilir mi? Sorun keşke sadece bu olsa

Kendimi bildim bileli çevremdeki ailelerden ‘çocuklarının ne kadar akıllı olduğunu, üç yaşında saymaya, dört yaşında okumaya- yazmaya başladığını’ duyarım. Gururla beş yaşındaki çocuklarının havuz problemlerini çözmeye başladığını anlatanların, kayıtsız okula yollayıp, sınıf atlatmak için sınava sokanların sayısı da az değildir.
Televizyonların, video oyunlarının, elektronik oyuncakların içinde büyüyen günümüz çocuklarıysa çok daha başka bir yerde. Yeğenimin 2 yaşındaki oğlu bayramda iPad’den yap-boz oynuyordu. Bir diğeri üç yaşından beri ‘Angry Birds’ uzmanı. Bu çocuklar beş yaşına geldiğinde gerçekten de sayı saymasını da okumasını da biliyor. Bilgisayarı çok yetkin bir biçimde kullanıyor. Eee öyleyse neden okula 66 ayda, yani beş buçuk yaşında başlayamasın? 21. yüzyıl çocukları önceki kuşaklardan altı ay önce okula gitmeyi hak ediyor.
Üstüne üstlük birinci sınıfa başlayan öğrenciler geçmiş müfredata oranla daha hafif bir programla karşılaşacak. İlk üç ayda sadece okuma yazma için hazırlık yapılacak. Veliler “Benim çocuğum ekime kadar, benimki kasıma kadar okudu” yarışına giremeyecek.
Uzun bir süredir de ilköğretimde bu yıl uygulanmaya başlayacak 4+4+4 eğitim sistemi üzerine yapılan tartışmaları takip ederken kimi zaman içimden geçen kimi zaman dillendirdiğim düşüncelerim hep bu minvaldeydi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara ve uygulanacak yeniliklere baktığımda kötü bir tablo görmüyordum. Ta ki Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesine girip Bakan Ömer Dinçer’in önsözüyle yenilikleri kamuoyuna aktarmak üzere ‘12 Yıl Zorunlu Eğitim’ konusunda hazırlanan ‘93 Soruyu ve Cevapları’nı okuyana dek...
Aslında bu soru cevapları hiç görmemiş olmayı, tüm iyi niyetimle bu düzenlemelerin çağı yakalamak için yapıldığına inanmayı, ‘muhalefet abartıyor’ diyebilmeyi çok isterdim. Ama okuduklarım beni hem şaşırttı hem de büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Soruları ve cevapları okudukça işin aslında bambaşka bir boyutu da olduğu ortaya çıktı. Bir sorun varsa o asla çocukların okula başlama yaşı değil.
Sorulardan bazıları ve verilen cevaplar bize yeniliklerin asıl amacının ne olduğunu tüm açıklığıyla anlatıyor.
Şimdi sıra yorumsuz bazı sorular ve bakanın ya da bakanlığın verdiği cevaplarda:
SORU 2: “Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?
...Yeni düzenleme ile ortaokul ve liselerde, Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak okutulması sağlanmıştır.
SORU 3: Bu düzenleme nasıl çalışacak?
...Yine ortaokullar ile imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulacaktır. Ayrıca, tüm ortaokul ve liselerde Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacak dersler arasında yer alacaktır. Yeni sistemin çalışmasıyla ilgili olarak şu hususu da belirtmek gerekir. İlkokul dördüncü sınıfı tamamlayan çocuklar ya imam hatip ortaokullarında ya da diğer ortaokullara gidebileceklerdir. Ancak bu konuda şunu ifade etmekte yarar vardır: Genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında okutulacak zorunlu dersler ile isteğe bağlı seçmeli Kuran-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin Hayatı derslerinde herhangi bir fark olmayacak, sadece diğer seçmeli derslerde farklılıklar oluşabilecektir.
SORU 19: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip okullarına geçiş olacak mı?
Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni eğitim sisteminde imam hatip okullarının sadece beşinci sınıflarına öğrenci alınacaktır. İmam hatip okullarında uygulanacak öğretim programlarının (Kuran-Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı gibi) uygulanmasında bütünlüğün sağlanması için bu uygulama gereklidir...
SORU 37: Kuran-ı Kerim mi yoksa meali mi seçmeli ders olacak?
Kuran-ı Kerim’in öğretilmesi seçmeli ders olacak.
SORU 56: Çocuğumun bütün seçmeli din derslerini almasını istiyorum. Seçmeli ders saatinde aynı anda iki sınıfta da olması mümkün değil. Bu nasıl olacak, seçmeli derslerde sınır var mı?
Öğrenciler haftada sekiz saat seçmeli ders alacaktır. Bu durumda bir öğrenci en fazla dört farklı ders alabilir. Derslerden bir kısmı iki saatlik ders olarak düzenlenecektir... Derslerin çakışmaması için seçmeli derslerin programlarının uygulanmasında esneklik sağlanacak ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ders seçebilmeleri güvence altına alınacaktır...Öğrenciler herhangi bir alandan birden fazla ders alabilecektir.
SORU 74: Kuran-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?
Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse başörtülü ders okuyabilir. İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü ders yapılabilir.
SORU 81: İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?
İmam hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir...
93 soru içinde imam hatip dışındaki meslek okulları ve Kuran-ı Kerim ve Peygamberin Hayatı dışındaki seçimli dersler için hiçbir özel soru ya da cevap yok...
7. SORU ve cevabı ise takdire şayan...
Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz yaklaşıyorlar?
Bu düzenlemeye karşı çıkışları iki temel nedene dayandırabiliriz. Birincisinde ideolojik bir bakış vardır. Böyle düşünenler, bireysel ve kültürel farklılıkları bir potada eriterek tek tip insan yetiştirmek alışkanlığından vazgeçemiyorlar. Dünyayla rekabet etmek gibi bir amaç taşımıyorlar. İkinci neden ise bilgi eksikliği...
Yukarıdaki ilk cümleyi “Bu düzenlemeleri iki temel nedene dayandırabiliriz” olarak değiştirir ve devam edersek medya ve sivil toplumun neden karşı çıktığının tam cevabı olur...