16 devlet

Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun MÖ 209'a kadar uzandığını 1963'te Nihal Atsız söylemişti.

Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun MÖ 209'a kadar uzandığını 1963'te Nihal Atsız söylemişti. O zaman bunu ilgili zevata tam olarak kabul ettiremediği için kullandığı dilde biraz sitem vardır. Şöyle der: "Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı, lise öğrenimi sırasında, iyi bir Türk tarihi tedrisi görseydi, Attila'nın, Kül Tegin'in, Çağrı Beğ'in zaferlerini, Çengiz Han'ın genç komutanı Cebe'nin Doğu Avrupası'ndaki harika yürüyüşünü ve bu komutanların eşsiz disiplinli ordularını bilseyi, Türk Kara Kuvvvetleri 1363'te kurulmuştur demeyecekti."
'Biraz sitem' dedim, ama dilim varmadığından; çünkü bunun epey ötesinde bir hakaret var. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın lise bilgilerinden yoksun olduğunu söylüyor açıkça. O tarihte bu mevkide bulunan komutanın Muhittin Önür olduğu kalmış aklımda. Tanıdığımız, hatırladığımız başka Kara Kuvvetleri komutanları yanında fazla öne çıkan bir kişiliği yoktu; gene de, haberi olduysa, bu suçlama karşısında kırılacağını tahmin ederim. Az buz laf değil.
Ancak, geçen günkü yazımda da belirttiğim gibi, sonunda dediğini yaptıran Nihal Atsız oldu ve 'MÖ 209' diye onun verdiği tarih nihayet Kara Kuvvetleri'nin brövesine de girdi.
Bu arada, Kara Kuvvetleri'nin kendisinin 1949'da kurulduğunu da hatırlayabiliriz. Bu, 'kuvvetler'e dayanan ve üzerinde Genelkurmay'ın yer aldığı sisteme o tarihte geçmiştik.
Her halkın bir ordusu, öncelikle de kara üstünde çarpışan bir kara ordusu, askeri olur. Bugün bir ulus-devlet olarak var olan birtakım ülkeler de bizim Nihal Atsız'ın ve onun tespitlerini geçerli sayanların Mete Han -mevcut Kara Kuvvetleri arasında kurduğu ilişkinin benzerini kurmaya kalkarsa, Yunan Kara Kuvvetleri bu taraflardaki en eski kara kuvveti olur. Yunan Deniz Kuvvetleri'nin de yardımıyla Troya önlerine yaptığı çıkarma milattan önce 1300'lere tarihleniyor.
Tabii Mısır Kara Kuvvetleri'nin tarihi çok daha eskilere uzanıyor. İlk kral olarak bilinen Menes, hanedanını 2900'lerde kurmuştu. Yahudilerin ardından Kızıldeniz'e gelen Mısır Kara Kuvvetleri bu harekât sırasında amfibik araçlar kullanmadığı için ağır hasar gördü (eldeki belgelerin anlattığına göre) ama çok geçmeden yeniden toparlanarak Hitit Kara Kuvvetleri'ne de bazı yenilgiler tattırdılar.
İtalyan Kara Kuvvetleri de epey eskilere dayanır. Romulus'un ardından gelen Numa Pompilius İÖ 700'lerde düzenli kara kuvvetlerini kurmuştu. İtalyan Kara Kuvvetleri'nin en önemli rakibi Tunus Kara Kuvvetleri'ydi (o zaman 'Kartacalı' diye bir adla tanınırlardı).
Uzakdoğu'ya gittiğimizde, oralarda da epey eski gelenekler bulmak mümkün. Örneğin Çin Kara Kuvvetleri'nin geçmişi de İÖ 1100'leri buluyor.
Nihal Atsız kuruluş yıldönümü konusunda fikrini kabul ettirmiştir, ama '16 Türk devleti' konusundaki fikrini kabul ettirememiştir. Bu konuda şöyle der: "Mensup olmakla övündüğümüz Türk ırkı, şimdiye kadar birçok devlet kuran bir topluluk gibi gösterilmiş ve bu netice, bir gerçek diye herkes tarafından kabul edilmiştir. 'Çok devlet kurmak', ilk bakışta bir meziyet gibi görülmekle birlikte, dikkatle mütalaa olununca böyle olmadığı anlaşılır. Çünkü 'çok devlet kurmak' iddiası kabul edilince bunun tabii neticesi olarak bu devletlerin gayet kısa ömürlü birer müessese olduğu da benimsenmiş olur ki, bundan da Türklerin devamlı devlet kurmak kaabiliyetinden yoksun, istikrarsız bir millet oldukları sonucu çıkar.
Acaba gerçek bu mudur? Türkler hakikaten çok, fakat ömürsüz devletler kuran bir millet midir? Bu fikir, Türk milliyetçilerinin de fikri olabilir mi?"
Ama galiba tutarsız olan Atsız: hem İÖ 209 de, hem 16'ya çok de, olmuyor. Ayrıca, bir tarihte birilerine uyup '16' demişsin, onca kayda kuyda geçmiş, şimdi nasıl değiştirirsin?
Ben gene de merak ediyorum bu 16 birimi. Bir bilen vardır herhalde.