Irak'ta ne oluyor?

Irak'ta ne olduğunu ya da Irak'ta olan olayların ne anlama geldiğini anlamak, bizim gibi sıradan insanların yeteneklerini aşan bir iş haline geldi.

Irak'ta ne olduğunu ya da Irak'ta olan olayların ne anlama geldiğini anlamak, bizim gibi sıradan insanların yeteneklerini aşan bir iş haline geldi. Ama şu ana kadar, 'sıradan' olmayan birinin ortaya çıkıp 'Şundan ötürü şöyle oluyor' diye bir açıklama yaptığını da görmedim.
'Terörizm' kelimesini kullanmakta çok zaman bir sıkıntı duymuşumdur, çünkü bu kelime belirli ve tanımlı bir durumu anlatmaktan çok, birinin bir başkasına duygularını üstü örtülü bir şekilde dile getirmek üzere kullanılıyor çok kere. Ama Irak'taki olaylara bakınca, daha doğrusu bu olaylardan bir amaç çıkarmama durumunda kalınca, 'terörizm' kavramı bir geçerlilik kazanıyor.
Neyin niçin yapıldığını anlayamamanın en önemli nedeni, zaten yapanın da böyle bir açıklama sunmaması. Hayatımız boyunca, Irak'ta gördüklerimizden çok da farklı olmayan yığınla eylem gördük. Ama eylemle birlikte açıklaması da gelirdi: 'Filistin'in kurtuluşu için', 'Filancanın serbest bırakılması için', 'Filan uygulamayı protesto etmek için' vb.
Oysa Irak'ta her gün birkaç eylemin ve 'şu kadar' can kaybının haberini alıyoruz, ama herhangi bir eylemin arkasında kimler var ve o özgül eylem hangi amaç için yapılmış, buna dair bir şey öğrenmiyoruz.
Anladığım kadarıyla, eylemi yapan bir açıklamada bulunmadığı için öğrenmiyoruz -birileri yapılan açıklamayı sakladığı için değil.
Şu ya da bu eylemin değil, ama genel olarak bütün bu eylemlerin arkasında Şii gruplar, Sünni gruplar, Saddamcı-Baasçı gruplar ve İslamcı-cihatçı gruplar olduğunu biliyoruz. Ortada böyle bir karışıklık varsa, doğal olarak, farklı ve çok zaman birbiriyle çatışan hedefler de olmalı. Bu da herhalde genel durumun anlaşılmazlığını artıran etkenlerden biri.
Ama asıl nedenin, bu gruplardan herhangi birinin belirli, özgül bir programa sahip olmaması olduğunu düşünebilir miyiz? Bence düşünebiliriz. En azından bazıları için. Yıllar sürmüş Saddam çağı birdenbire kapanıyor.
Hem de, nasıl, neyle kapanıyor? Amerika'nın Irak'ı işgal etmesiyle. Demek ki ortada direniş gerektiren bir durum ve bir düşman var, ama bir hedef ve bir program yok!
Böyle bir belirsizlik ortamında yaptığınız, 'terörist' sıfatına uygun her eylem, son kertede bir amaca uygun bir anlam taşıyor: Amerika'nın Irak'taki varlığına karşı çıkış. Eylemin kendisinin bu amaçla veya yalnız bu amaçla yapılıp yapılmadığı belli değil ve aynı zamanda önemli de değil. Oradaki özgül amaç ne olursa olsun, eylemin kendisi. Amerika'nın Irak'a egemen olamadığının kanıtı. Patlayan bomba Şii de öldürse, Sünni de öldürse, her türlü karışımı da hedef alsa, sonuçta Amerikan
varlığına dair bir şey söylüyor.
Bu da, yukarıda saydığım gruplar arasında, en çok İslamcı-cihadı grup ya da grupların amacına uygun. Çünkü onlar Amerika'ya ya da beyaz haçlılara ya da Hıristiyan-Siyonist emperyalizme karşı Müslümanların cihadını -uzun vadede- örgütlemek üzere çalışıyor, Irak olayını da bunun hazırlığını yapacak (ve kadro devşirecek) bir vesile olarak görüyorlar. Bu durumda Irak'ta varolan grupların her biri kendine göre ne yaparsa
yapsın, sonuçta bu İslamcı anlayışın cephaneliğini zenginleştirmiş oluyor.