Majeste'nin 'Paki'si

Britanya'nın güvenlik güçleri bayağı hızlı denecek şekilde saldırının sorumlularının kimliklerini saptadılar: Adamlar Pakistanlı! Onların kendilerine güvenerek konuşmalarına güvenerek...

Britanya'nın güvenlik güçleri bayağı hızlı denecek şekilde saldırının sorumlularının kimliklerini saptadılar: Adamlar Pakistanlı! Onların kendilerine güvenerek konuşmalarına güvenerek, gerekli ihtiyat paylarıyla, bu doğruysa, bunda şaşılacak fazla bir şey olmadığını söyleyeceğim.
Ama anlaşılan, Britanya'da şaşkınlık yaratmış. Birleşik Krallık yurttaşı Pakistanlıların böyle bir şeyi yapabilmiş olması karşısında şoke olmuşlar.
Üstelik bu adamları daha yakından tanıyan komşuları da 'normal', hatta 'sevimli' sayılabilir insanlar olduklarını söylemişler. Evet, onların şaşması da şaşırtıcı değil.
İnsanlığın ortaklaşa bilinçdışında, 'terörist' denilen bu kişilerin aslında başka bir gezegenden gelme, yabancı (alien) ve insanlık dışı yaratıklar olduğuna dair bir imge, bir inanç var. 'Terörist'in boynuzlu ve kuyruklu olmadığını kabul etmekte zorlanıyoruz. İdeoloji bu, bir uçtan öbürüne gider gelir: uzun zaman, uzaydan gelen yaratıkları 'bize düşman sistem'in insanları suretinde hayal etmiştik; sırası gelince, 'düşmanlar'ımızı da, yarattığımız o 'uzaylı' suretinde tasavvur ediyoruz. Ama gerçeklikle ideoloji bir türlü örtüşmüyor.
Evet, komşuları, bu intihar komandolarının, Müslüman kamikazelerin, sıradan, kızlara düşkün, futbola meraklı adamlar olduğunu anlatıyor.
Birileri, buradan hemen, "İşte, görüyorsunuz ya! Terörün yoksullukla ilgisi yok" diyecek. Ben bu konuya daha sonra, daha ayrıntılı girmek istiyorum. Yoksullukla ilgisi olmayabilir, doğrudan; ama yoksunlukla ilgisi var.
Ve içinde yaşadığımız, 'normal' ve 'olağan' saydığımız, bundan hiç şüphe duymadığımız sistem, her yerde, her zaman, her düzeyde, yoksunluk üretiyor. Onun için 'terörist' dediğimiz adamlar, beklediğimiz gibi 'boynuzlu' çıkmıyor. Çünkü onlar da bu 'olağan' sistemin ürünü ve parçası.
Modern dünya karmaşık, sorunları da karmaşık. Ama bu, büsbütün 'anlaşılmaz' bir karmaşa değil. Bulmacaları çözmek isteyen, çözebilir.
İngiltere'de Pakistanlı olarak yaşamanın sosyopsikolojisi üstüne sayfalar doldurabilirsiniz. O kadar dolduracak sayfamız olmadığına göre, kestirmeden gitmeye bakalım. 70'lerde Birleşik Krallık topraklarında, özellikle de sınai kentlerde, işçi sınıf mahallelerinde, 'skin-head' gençlik akımı başgöstermişti. Bu gençlerin göze çarpan bir özellikleri, Pakistanlılara karşı duydukları derin düşmanlıktı. 'Paki-dashing' diye bir 'spor'ları vardı: uygun bir durumda, genellikle gece karanlığında yalnız bastırdıkları bir Pakistanlıyı öldüresiye kadar -ya da ilerisine de geçerek- dövmek.
'Karmaşık' diyorum ya! Britanya 'emperyalizmi' deyin isterseniz, isterseniz 'kapitalizmi' deyin. İşçi sınıfı bunun bir kurbanı sayılabilir; kurbanın çocukları öteki kurbanı dövüyor. Burjuvanın eylemi değil bu, proletaryanın eylemi!
Bugünkü gazetede, tek başına, küçük bir haber: o 'skin-head'lerin çocukları olmalı, birileri, bir Afgan'ı, 'Taliban' diye bağıra bağıra, döverek öldürmüşler.
Birleşik Krallık'ta, hem de oranın yurttaşı olarak yaşama ayrıcalığın elde etmiş bir 'Paki'siniz. Şükran duymalısınız, değil mi? Daha ne istiyorsunuz?
O 'Paki' ne diyor buna?
Devam edeceğim.