HADEP cevap verdi

Bu sütunda yaptığım, HADEP'in ABD'nin Irak'a müdahalesi konusunda tavrını açıklaması çağrıma, Murat Bozlak'tan yanıt geldi.

Bu sütunda yaptığım, HADEP'in ABD'nin Irak'a müdahalesi konusunda tavrını açıklaması çağrıma, Murat Bozlak'tan yanıt geldi. Eski HADEP Başkanı sıfatıyla verdiği cevap şöyle: "Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programındaki Irak'a ilişkin değerlendirmem, Amerika'nın Irak'a müdahalesini savunduğumuz şeklinde yanlış anlamaya yol açmış bulunmaktadır. Bu yanlış anlamanın düzeltilmesini şahsım ve HADEP adına zorunlu görmekteyim. Irak'ın demokratik bir yönetime sahip olmadığı açıktır. Bu ülkede gelişecek bir demokratik yeniden yapılanmanın, Irak halkına ve Ortadoğu barışına katkısı olacağına inanmaktayım. Ancak bu gelişmenin Amerika'nın askeri müdahalesi ile mümkün olabileceği ve bunun tarafımızdan savunulduğu doğru değildir. Olası bir dış müdahalenin Ortadoğu barışına ve bölgenin içsel dinamikleriyle gerçekleştirilmesi gereken demokratik yenilenme çabalarına büyük zararlar vereceği açıktır. HADEP, Ortadoğu barışına ve bölgenin kendi dinamikleriyle demokratik yönetimlere kavuşacağına olan inancını defalarca kez belirtmiştir. Programı, politikaları ve çeşitli vesilelerle açıkladığı görüşleriyle kurulduğu günden itibaren HADEP, barış mücadelesini yürütmektedir ve Amerika'nın Irak'a müdahalesini savunması mümkün değildir."
Murat Bozlak'a çok teşekkür ederim. HADEP'in Irak savaşı konusundaki tutumu, mail'ci ve faksçı okurlara, dostlara ve meslektaşlara duyurulur.
Arafat hâlâ yaşıyor
Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurarak İsrail'in işgal ettiği topraklardan çıkması konusunda karar alınmasını talep etti. Amerika, bu karara karşı çıkacağını açıkladı. 25 Ağustos ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, güvenliğin sağlanacağına dair verilen vaatlere rağmen, Filistin yönetiminin, terör eylemlerine dahil olduğuna şüphe bulunmadığını söyledi. 6 Eylül İsrail Başbakanı Ariel Şaron, "Özerk Filistin yönetiminde kokuşmuş katiller ve teröristler var" dedi. 8 Eylül New York Belediye Meclisi, Filistin Yönetimi'ni terörizmi desteklemekle suçlayarak, ABD Başkanı George Bush' a Filistin'in BM'deki misyonunun kapatılması çağrısında bulundu. 16 Eylül Filistin Devlet Başkanı Arafat, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki karargâhında abluka altında. Elektriği ve suyu kesilen karargâh, İsrail askerlerince bombalandı ve yıkıldı. Arafat hâlâ yaşıyor ve karargâhtan çıkmayacağını belirtiyor. 21 Eylül
KESK bu işe ne diyor?
Yapı-Yol Sen, memurlar için toplu görüşmeden çıkan, bu sene ödenecek 75 milyon liralık brüt zammın, hükümetin Bütçe Kanunu gereğince eylül, ekim, kasım ve aralıkta yapması gereken toplam yüzde 18.7'lik artıştan az olduğunu ve memurun kayba uğradığını söylüyor. Sendika açıklamasında, Bütçe Kanunu'nun 45. maddesi gereğince gerçekleşen enflasyon artı 2 puan artış yapılması gerekirken, şu ana kadar kamu çalışanlarına kümülatif olarak toplam yüzde 18.3 zam yapıldığını hatırlatıyor. "Bir yıllık enflasyon oranı hedeflendiği gibi yüzde 35 bile olsa (ki şu anda yüzde 56) memurlara 2002'de yüzde 37 oranında zam yapılması gerekirdi. Şu ana kadar yüzde 18.3 oranında zam yapıldığından, yıl sonuna kadar yüzde 18.7 oranında ek zam yapılması gerekmekteydi."
TKP Genel Merkezi de benzer bir açıklama yapmış: "2002 bütçesinde ödeneği bulunan enflasyon zammı ortadan kaldırıldı. Kamu emekçileri eylülde hiçbir zam alamadı. Yıl sonuna kadar net artış 50 milyon liranın biraz üzerinde olacak. Ocakta ödenecek fark ise 2003'teki maaş artışlarının sınırlandırılmasının gerekçesi olacak. 2002 bütçesinde, personel harcamasının 21.9 katrilyon olması öngörülüyordu. İlk altı ayda yaklaşık 10.8 katrilyonluk personel harcaması yapılmış durumda. Son zammın maliyetinin, şişirilmiş bir yuvarlamayla, 300 trilyonu bulacağı iddia ediliyor. Bu rakam doğru bile olsa, zammın ek maliyet getirmemekten öte, emekçiler açısından, bütçede öngörülenden de geri bir sonuca varacağı açık."