Irkçılığın her türü yanlış

Türkiye'de ırkçılık var mıdır? Vardır!.. Türkiye'de ırkçılar var mıdır? Vardır!.. Türk olmak için yedi göbekten Türk olmanın gerekli olduğunu savunanlar var mıdır? Vardır!..

Türkiye’de ırkçılık var mıdır? Vardır!.. 
Türkiye’de ırkçılar var mıdır? Vardır!..
Türk olmak için yedi göbekten Türk olmanın gerekli olduğunu savunanlar var mıdır? Vardır!..
Ülkemizde, kimileri bu tür ırkçılığı savunmuşlar ve karşıtlarını karalamak için de soyunu sopunu karıştırmışlardır.
Karşıtlarını karalamak için soyunu sopunu karıştıran ve gerçeğini bulamazlarsa yalana ve yanlışa başvuranlar yok mudur? Vardır... Vardır.
Vardır ve bu tür yaklaşımlar yanlıştır;
zarar vericidir; tehlikelidir.
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken; kendisini Türk sayan herkesin Türk olduğu düşüncesi temel alınmıştır. Doğrusu da budur. Sadece Türk milleti için değil; hangi millet için soy sop araştırmasına girseniz her şey karmakarışık olurdu... Dolayısıyla bu anlamda ırkçılığın savunulacak hiçbir yanı yoktur.
‘Irk’ı millet anlamında kullananlar da var... Başka milletlere toptancı düşmanca yaklaşıma ‘Irkçılık’ diyenler de ...
Başka milletleri hangi sebepten olursa olsun toptan karalamak insanlıkla ve vicdanla bağdaşır işlerden değildir.
Böyle yaklaşımlar Türkiye’nin tarihiyle, Türklükle, İslamlıkla ve insanlıkla bağdaşmaz.
Yani, bu anlamda da ırkçılık kötüdür.
Peki... Burada biraz soluklanalım ve konunun başka yanını düşünelim:
Türkiye’de yaşayan; yurttaş olmanın her türlü hakkından yararlanan; kimsenin kendisinin kökünü kökenini araştırmadığı ve sormadığı halde fırsatını yakalayıp Türk soylu olmadığını gerekli gereksiz açıklayanlara ne demeli...
Ne diyebiliriz ki, ‘özgür bir ülkeyiz’ istediklerini söyleyebilirler...
Doğrudur...
Ancak...
Yakın ya da uzak atalarının Türk olmadığını söyleyerek; kendilerini de Türklüğün dışında sayanların yaptığı da ‘ırkçılık’ değil midir?
Peki böyle ırkçılık yapanlar her fırsatta Türk milletini karalamayı adet haline getirmişlerse?..
Yani çoğunluk ırkçılığı kötüdür de azınlık ırkçılığı iyi midir?
Ataları başka milletlerden iken Türk olan milyonlarca yurttaşımız vardır ki Türklüklerinden ne kendilerinin bir kuşkuları vardır ne de milletimizin ezici çoğunluğunun... Çünkü onlar ırkçı değildirler... Böylesine milyonlar sadece Türkiye’de değil; dünya Türlüğünün her bölgesinde vardır. Kafkasya da da, Balkanlarda da, Orta Asya’da da...
Bu konuyla ilgili son bir soru: Türkiye’de belirmeye başlayan ve batı ırkçılıklarını andıran sapkınlıkların sebebi acaba azlık ırkçılıklarının rahatsız edici etkileri olabilir mi?
Sözgelimi şu, ne amaca hizmet ettiği anlaşılamayan soykırım özürnamesi?..