İncirlik'teki ABD üssünün kapısında

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (BAK) üyelerinden bir grup, cumartesi günü (yarın) saat 12.30'da Adana'daki ABD İncirlik Üssü'nün askeri amaçlarla kullanılmasının durdurulması, daha açıkçası bu üssün kapatılması amacıyla basın toplantısı düzenleyecekler.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (BAK) üyelerinden bir grup, cumartesi günü (yarın) saat 12.30’da Adana’daki ABD İncirlik Üssü’nün askeri amaçlarla kullanılmasının durdurulması, daha açıkçası bu üssün kapatılması amacıyla basın toplantısı düzenleyecekler.
İncirlik Üssü, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında ABD ve müttefiklerinin uçak ikmal üssü olarak kullanılmıştı, o günden bugün hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Bir yabancı devlet, ülkemizin topraklarını komşularımıza karşı saldırı üssü olarak kullanabilir mi?
İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması isteğiyle
bir soru önergesi verdi. Uras, bu önergede Anayasa’nın 92. maddesinin 1. fıkrasını hatırlatarak ‘savaş hali’ dışında yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu hatırlattı.
Neden böyle bir hatırlatmayı gerekli gördüğünü ise şöyle açıkladı. 2003 yılından bu yana İncirlik Üssü’nün ABD ve müttefiklerinin savaş uçakları tarafından kullanılması, ikmal yapılması Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılıyor. Çünkü 23 Haziran tarihinde bu kararın süresi doluyor ve belli ki hükümet bunu her yıl bir kararnameyle uzatıyor.
***
Aralarında çok sayıda avukatın bulunduğu bir grup aydın ise, hükümetin aldığı bu uzatma kararlarının Anayasa’nın 92. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle idare mahkemesine
dava açtı. İlk derece yargılaması sonucunda Danıştay 10. Dairesi 2006 yılında bu talebi
reddetti. Karar aynı yıl içinde temyiz edildi.
Temyiz incelemesi sürüyor.
Üssün kapatılması isteyen hukukçular ve akademisyenler itirazlarını şu gerekçelerle
ifade ediyorlar.
“İlk kararnamenin süresinin dolmasından sonra düzenlenen kararnamelerin hiç birisi kamuoyuna açıklanmamıştır. İncirlik’te neler olduğu, üsten kalkan uçakların ne yaptığı bilinmiyor, bilinen gerçekler; İncirlik Üssü’nde 0 adet nükleer başlıklı bomba olduğu, Üssün CIA tarafından, Afganistan ve Iraklı insanların, bir insanlık ayıbı olan Guantanamo cezaevine götürülmeleri ve nakliye uçaklarında işkence yapılması sürecinde üs olarak kullanıldığı, üssün Irak’taki hukuk dışı işgalin devamına önemli katkısının olduğudur.
Anayasa’nın 92.maddesindeki açık hükmekarşın, Bakanlar Kurulu kamuoyundan ve TBMM’nden gizli gizli her yıl yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin vermektedir.
Kararnamelerin gizlenmesi, demokratik ve şeffaf yönetim ilkesinin, idarenin yapmış olduğu her türlü işlemin yargı denetimine tabi olmasına ilişkin hukuk devleti ilkesinin de yok sayılması anlamına geliyor Bakanlar Kurulu kararının süresini, 23.06.2009 tarihinden
itibaren uzatan Bakanlar Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesini, uluslararası ve ulusal hukuka aykırı olan yürürlükteki kararın hemen kaldırılmasını talep ediyoruz.”
Bu dava dosyasından da anlıyoruz ki, hükümet 2003 yılından bu yana İncirlik Üssü’nün ABD askeri birlikleri tarafından kullanılabilmesi için her yılın 23 Haziran’ında bir kararname hazırlıyor.
Meclis bu şekilde devre dışı bırakılmış oluyor.
Küresel BAK ise bu gizli faaliyeti ortaya çıkarabilmek amacıyla yargı yoluna başvuruyor. İncirlik Üssü önüne giderek basın toplantısı yapmak yoluyla kamuoyunun ilgisini bu konu
üzerine çekmek istiyor.
Merak ediyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu olanlara bir itirazları bulunuyor mu? Bir şeyler söylediler de biz mi duymadık? Egemenliği böylesine zedeleyen, Türkiye’nin bir anlamda işgalin tarafı olmasına yol açabilecek bu uygulamaya acaba itiraz ettiler mi?
Irak ve Afganistan toprakları bu üsten kalkan uçaklarla bombalanıyor, uçaklar yakıt ikmallerini burada yapıyorlar ve Türkiye bir savaşın tarafı olabilecek kadar ağır bir sorumluluk altına giriyor.
Saat 12.30’da Adana’da, ABD’nin İncirlik Üssü’nün önünde bir grup insan ‘Bu üs kapatılsın’ diyerek basın toplantısı düzenleyecekler.
Savaşa karşı barışçı bir dünya için.