İslam dünyasını anlamayan oryantalist körlük

IŞİD nereden çıktı? Irak ve Suriye'de yaşanan felaketlerin sebep olduğu çaresizliğin, dışlanan, horlanan Sünni Müslümanların öfkesinin ve gelecek umudunu yitirmesinin ürünü olarak karşımızda değiller mi? Bu ortamı kim yarattı?

“Müslümanlığın şiddetin asıl nedeni olduğu” yargısı, Batı düşünce sisteminin temel argümanlarındandır. Bu köklü zihniyet, Türk eğitim sisteminin de olmazsa olmazlarındandır. Düşünce dünyamıza göre, Batı uygarlığının temeli, dini gündelik hayatın dışına çıkarabilmesidir.      

Paris'te düzenlenen vahşi katliam, yeniden bu yargıların kuvvetli bir şekilde ifade edilmesine yol açtı. “Bu şiddet sarmalı nasıl çözülecek” sorusuna yanıt arayan bir çok yorumcu, "Müslümanların ciddi bir eğitimden geçirilmesi" gerektiğini ifade ediyorlar. Türkiye'de de Batılılardan daha sert bir şekilde suçun İslamcılığa yüklendiğine tanık olabiliyoruz.

ORYANTALİZM RÜZGARI

Birbirini tamamlayan iki oryantalist yaklaşım var: Birincisi, “dini siyasi amaçlarla kullananların, şiddet içeren bir yol izledikleri” şeklinde. İkinci yaklaşım ise, “zaten dinin kendisi şiddeti meşrulaştırıyor, terör eylemlerine malzeme sağlayan unsurlar içeriyor” olarak tanımlanabilir.

Sonuç olarak bu görüşlere göre, bütün kötülükler dinden veya dincilerden kaynaklanıyor.

İSLAM DÜNYASININ YAKLAŞIMI

İslam dünyasında da, sorunu dinle ilişkilendiren bir temel yaklaşımdan söz edilebilir. Bu anlayışa göre; Müslümanlara din yanlış öğretildiği için, şiddete zemin doğmaktadır. Eğer dinin temel mantığı doğru anlatılsa ve doğru anlaşılsa, İslamiyetin barışçı karakteri görülecektir.

SORUN DİN Mİ?

Dünyanın şiddet üreten yerlerini gözden geçirelim. Terör ve şiddet,  yoksul ülkelerde kendisine daha kolay bir zemin buluyor. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlere bakalım… En şiddetli terör eylemleri, en vahşi terör, yoksulluğun ve çaresizliğin en güçlü olduğu yerlerde boy veriyor. Bu açıdan, Afrika'nın yakın tarihi çok sayıda örnekle dolu.

Haritaya yeniden baktığımızda Somali, Sudan, Afganistan gibi şiddetin yaygın olduğu ülkelerde temel sorunun din değil, yoksulluk ve çaresizlik olduğunu görebiliriz… Zaten, Afrika'da büyük katliamların yaşandığı birçok bölgede, Hıristiyanlığın da var olduğunu görebiliyoruz.

IŞİD

IŞİD nereden çıktı? Irak ve Suriye'de yaşanan felaketlerin sebep olduğu çaresizliğin, dışlanan, horlanan Sünni Müslümanların öfkesinin ve gelecek umudunu yitirmesinin ürünü olarak karşımızda değiller mi? Bu ortamı kim yarattı?

Saddam'ı “atom bombası hazırladığı” gerekçesiyle devirip, bütün bir ülkeyi şiddet sarmalına kim boğdu? Amerikan Neoconları. Bunları kim destekledi? “Ortadoğu'yu Amerikan işgaliyle kurtarma” propagandasının arkasında kimler vardı?

Bu günlerde “Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de savaşa sokmak istiyor” diyenler,  2003 yılında, Irak'ın ABD tarafından işgalini destekleyen makaleler kaleme almışlardı. Yazıları arşivlerde duruyor.

Ortadoğu'daki karanlık tabloda, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin sorumluluğu yadsınamaz. Yaşananların sorumlularından olan dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair böyle olduğunu itiraf etti. "Bu tablonun sorumlusu biziz" dedi.

ŞİDDETE ÇÖZÜM ARAMAK

IŞİD, gücünü dinden değil, çaresizlikten; bölgede yaşanan belirsizlik ve kargaşadan alıyor. Bu tablonun asıl sorumlusunun Müslümanlar olduğunu söylemek oryantalist bir körlüktür.

Tabii bunlar “Müslümanların özeleştiriye ihtiyaç duymaması” anlamına gelmiyor… Sudan'ın da, Afganistan'ın da, çözümü, batıda değil kendi içlerinde. Kendi toplumsal dinamikleriyle bir yol geliştirmeleri gerekiyor. Din ve yaşam biçimi açısından, eninde sonunda, kendi dinamikleri içinden bir denge yaratabileceklerini düşünüyorum. 

İslam dünyasının hatalarından biri de, “Meselenin dini doğru öğretmekle çözülebileceği” düşüncesidir,  Örneğin, Somali’de, insanı dehşete düşüren yoksulluk ve acımasız baskı var oldukça; makul bir siyasi akımın ortaya çıkabileceğini beklemek, en hafif ifadeyle saflık olur. Bu tür ülkelere en barışçı din adamlarını bile gönderseniz, bir sonuç elde edemeyeceğiniz gibi, onların hayatını da riske atmış olursunuz.

Arap baharı, demokrasiye, uzlaşmaya geçiş  için bir şanstı. Batı,  parlamenter rejimler yerine yönetebileceği  diktatörlere destek vererek Arap Baharını tökezletti.

Bölge halklarının şiddet istemediğini, doğruyu seçebileceğini bütün dünya kavramalıdır.

 

http://www.radikal.com.tr/147327414732747

YORUMLAR
(7 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

Zavallılar - oselimg

Oral Çalıslar sürekli kendi eleştirisinin kurbanı oluyor. Bir yandan IŞİD terörü din kaynaklı değil derken Türkiye'de şiddet odaklı Müslümanlık anlayışının neden-şimdilik-geniş taban bulamadığını tamamen gözden kaçırıyor. Evet, Türkiye emperyalist güçler tarafından askeri işgal altında degil, iyi kötü bir demokrasi bilinci var vs. Ama asıl neden yüzyıllardır Müslüman/Sünni kültürün tektipçi hegemonyasına karsı panzehir olan Anadolu/Mezopotamya ve Türklerin Orta Asya'dan getirdikleriyle harmanlanan kültürüdür. Bu kültür, Türkiye'deki islamın radikalleşmesine engel olan, tehlikelere karşı toplumun organize olmasını saglayan en büyük etkendir. Malesef Oral Çalışlar ve bir çok "Çift aynalı oryantalist aydın"ın göremediği veya AKP'ye şirin görünmek icin göz ardı ettiği konu budur. Anadolu kültürü bu tektipçi işgale daha ne kadar direnebilir bilemiyorum ama durum iyiye doğru gitmiyor. Aşağılık duygularına yeilmekten kurtulamayan birçok aydın "aman dinimize zarar gelmesin" kaygısıyla kendilerinin ve islam dinin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Batı kültürü Radikal Hristiyanlığa karşı savaşını çok kanlı bir şekilde verdi ve o örnek orada öyle duruyor. Kültür beşiği Anadolu ve Mezopotamyanın bu kanlı yoldan gitmesi gerekmiyor.

Müslümanların değil, İslamın anlaşılması asıl mesele. - HOBayramoğlu

islam düşünce sisteminin bütün kavramları yanlış olduğu için İslam kaynaklı hiçbir düşünce sistemi oluşturulabilmiş değildir. islam alimleri batının kavramlarıyla islamı anlamaya ve daha vahimi yorumlamaya çalıştıklarında kabulleniş üzerine bina ettikleri sistemler anlamsız ve işlevsiz kalmaktadır. Kuranın hiç bir tefsiri tutarlı değildir. Hiçbir ilahi kavram üzerine kafa yoran bile olmamıştır. Şu an elimizde neredeyse hiç kapağı açılmamış insanı, kainatı, yaratılışı anlatan, Yada Allahu tealanın tarifiyle " fitne ateşini söndüren ilmi" açıklayan bir kitap var. Ama islam uleması hala birbirini yemekle meşgul.

Dünyada sadece sünniler mi eziliyor? - muratcelik123

Dünyada sadece sünni müslümanlar ezilmiyor. Dünyayı geçtim Irak ve Suriye'dede sadece sünniler ezilmiyor. Süryaniler / Hiristiyanlar / Araplar / Kürtler / Yezidiler / Türkmenler vs.vs. herkez eziliyor. Yazara "yerel" örneklerde verelim Türkiye'dede aleviler, kürtler, solcular, eşcinseller, ateistler, kadınlar vs.vs. eziliyor. Bütün bu olan bitenin yagene nedeni müslümanlarca kutsanan "fetih", "cihat" kavramlarıdır. Müslümanların ciddi bir "özeleştiri" yapması lazım. Ortadoğu halklarını "kılıç zoruyla" / "zorbalıkla" / "katliamlarla" müslümanlaştırdıkları için özür dilemeleri lazım. "Yalandan ibaret" tarihleriyle yüzleşmeleri lazım. Hastalığın tedavisi bu "yüzleşmedir"...

Bu yangın tüm dünyayı sarmadan neler yapılabilir? - balaym

Sanırım soruna teşhis koymakta bir çok kimse hem fikir. "Emperyalizm geldi demokrasi getirmeye", yerel diktatörleri öldürdü, yok etti (iyi mi yaptı acaba? Irakta 2 milyon insan öldü diyorlar ve ülke daha da yoksullaştı, kaynaklar tamamen emperyalistlerin eline geçti, az biraz karnı doyanlar aç kaldı.) ve karmaşa içinde bir toplum kaldı ortada. Tamam da bundan sonra ne olacak? Rusya Afganistan'a demokrasi getirdi! Taliban hortladı, Irak'a demokrasi! geldi Işid hortladı. Evet Emperyalizme karşı savaşmalı yerel güçler ama savaşında kendi içinde bir tutarlılığı, mantığı olmalı. "Beni savaşım, benim savaşçım iyidir" olmamalı anlayış. Yani Işid'in yaptığı gibi Kürtleri, Ezidileri, Şiileri yani kendinden olmayanları yok etme anlayışında olmamalı. Masum insanlar öldürülmemeli.

DEVAMI-2 Mutlu YÜCEL - user913985

Aslında Cennet, tüm gücünü bitirdikten sonra aklına gelen son çare. Önce olanağını bulursa bu dünyadaki ezilmişliğini bertaraf etmek, hiç olarak yaşadığı sürede hayalini kurup,kendi ile özdeşleştirdiği kahramanı olmanın yollarını aramaktır.Onun için artık savaş,bir kısım insanların karşısında diz çökmüş olarak görmenin dayanılmaz isteğini gerçekleştirecek bir yol, bir cazibe merkezidir.Eğer bu hayali de gerçekleştiremezse,geriye son çare,kendini patlatarak hiçlik içinde yaşadığı ömrüne bir anlam kazandırmaktır.

Tabi ki de DİN - user1138020

yapmayın lütfen, insanlık tarihine bakarsanız eğer dünya'yı kötülüğe boğan 2 şey var milliyetçilik ve din bunlardan başka daha kötü ne var? sadece kendinizi kandırıyorsunuz..

DİN VE TERÖR-Mutlu YÜCEL - user913985

Din adına öldürenlere,Kuran dan Hadisten örnekler veriliyor.Dinin,öldürmeyeceksin dediği açıklanıyor. Bu nasihatlerle, sanki onlar düşünmüş, okumuş da dini yanlış anlamışlar gibi bir algı yaratılıyor. Bilmiyorlar ki, onların ekseriyeti, ne Kuran ne de başka bir kitap okumuşlar. Belki benim gibi Hz.Ali nin Hayber Kalesi cenginden başka. Meselenin bam teli, demokrasinin tesis edilemediği ülkelerde, hırsızlığa, tarfgirliğe, torpile, adaletsizliğe, yoksulluğa ve çaresizliğe, birde, Rusya, ABD ve Batının Afganistan da olduğu gibi soygun ve paylaşım savaşları da eklenince düzen sağlam, kendine güvenen, düşünen, düşündüğünü korkusuzca söyleyen, yağcı kıytırık olmayan bir nesil yetiştiremiyor. Bu karanlık düzende yetişen genç mağduriyetini ve kendi ruh halini bozan olarak, içerde diğer gurupları, dışarıda da batıyı emperyalizmi olarak görüyor. Bozulmuş ruh haliyle bu dünyada yaşamak anlamını yitirince, diğer dünyanın cennetine kavuşmak, kendi dimağlarında da yanlış olarak algıladıkları bir serap oluyor.