Şehzade Mustafa öldürülmeseydi...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin de tetiklemesiyle, bir dönem Şehzade Mustafa'nın ölümünün imparatorluğun kaderi açısından yol açtığı sonuçlar tartışıldı. Bu konuda çeşitli spekülatif tezler ortaya atıldı. Peki Şehzade Mustafa öldürülmeseydi ne olurdu?
Şehzade Mustafa öldürülmeseydi...

Bursa'daydım iki gün önce. CNN Türk'te yayınlanan programda Bülent Arınç'la iki gazeteci meslektaşımla (Akif Beki, Halime Kökçe) birlikte söyleşi yaptık. Konuşulanları sizlerle paylaştım.

Bursa, benim de 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde cezaevi mekanım oldu. Bursa Özel Tip cezaevinde bir buçuk yılım geçti.

Bursa, tarihi dokusuyla, yemyeşil doğasıyla önemli bir kentimiz. Gelmişken, Osmanlı'nın kurucu padişahlarının türbelerini görmek istedim.

Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt ve 1. Murat'ın türbeleri, ziyaretlere açıktı.

Mahidevran ve oğlu Mustafa'nın mezarları

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde trajik ölümüne tanık olduğumuz Şehzade Mustafa ile annesi Mahidevran Sultan ve Şehzade Beyazıt'ın oğlu Osman da burada yatıyordu.

Muradiye'deki türbeleri restore ediliyordu. Hemen hemen bitmişti. Onları da ziyaret etmek olanağı buldum.


Şehzade Mustafa, babası Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 1553 yılında boğdurulmuştu. Aradan tam 462 yıl geçmesine rağmen, bu olay hala tarihi bir mesele olarak tartışılıyor.

Dizide, Hürrem-Rüstem-Mihrimah Sultan tarafından yapılan oyunlarla ölüme yollandığı kurgulanmıştı. Bu teze göre; Şehzade Mustafa bir haksızlığa kurban gitmiş ve Osmanlı'nın belki de bu ölümle kaderi değişmişti.

Geçmişte çok tartışılan bu konu, diziyle birlikte yeniden gündeme geldi. Mahidevran ve Mustafa'nın türbesini merak edenlerin de çoğaldığı söyleniyor.

Mustafa ile annesi Mahidevran'ın birlikte yattıkları türbenin önündeki bilgilendirici ifadeleri okudum: "Türbe, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına, 1573 yılında kardeşi 2.Selim tarafından inşa ettirilmiştir. 1553 yılında Konya Ereğlisi'nde vefat eden Şehzade Mustafa'nın naaşı Bursa'ya getirilerek önce başka bir yerde defnedilmiş, yaklaşık yirmi sene başka bir yerde gömülü kaldıktan sonra adına yaptırılan türbesine defnedilmiştir."

Çok resmi bir dille yazılan bilgileri belki de şöyle anlamak mümkün: Mustafa'nın kardeşi Padişah 2. Selim, Bursa'ya sürgüne gönderilen ve orada zor günler geçiren Mahidevran'a maaş bağlatınca türbe yaptırılabilmiş. Mahidevran da ölünce oğlunun yanına gömülmüş. Şehzade Mustafa, türbenin önündeki notta yazıldığı gibi "vefat" etmiyor, boğduruluyor.

Türbenin, Mimar Sinan'ın önerisiyle Mehmet Çavuş tarafından yapıldığı da yazılı.

Piri Reis'in ufku

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin de tetiklemesiyle, bir dönem Şehzade Mustafa'nın ölümünün imparatorluğun kaderi açısından yol açtığı sonuçlar tartışıldı. Bu konuda çeşitli spekülatif tezler ortaya atıldı. Örneğin Piri Reis'le yakın dostluğu ve denizlere olan merakı nedeniyle, şayet Mustafa padişah olabilseydi, tarihin akışının değişebileceği iddia edildi. Bu şekilde, Osmanlı donanmasını güçlendirecek, Piri Reis'in çok arzuladığı gibi okyanuslara açılacak, belki de Sanayi Devrimi'ne giden yolun ilk duraklarından birsi olan, yeni dünyaların keşfi ve sömürgecilik aracılığıyla zenginleşmek, Osmanlı'ya nasip olabilecekti.

Bu tezin savunucularından Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söylüyor:

"Şehzade Mustafa, dedesi Yavuz'un özelliklerini taşıdığı söylenen bir şehzadeydi. Kardeşlerine karşı üstün vasıfları vardı. Osmanlı devleti Kanuni'den sonra da büyümeye devam etti. Mustafa ölmeseydi ve iktidar olsaydı devlete büyük bir dinamizm gelecekti. Bunu da iktidara taşıyacaktı. Ama Osmanlı'nın o dönem yapısal soruları vardı. Şehzade Mustafa'nın okyanuslara büyük bir ilgisi vardı. O yıllarda Amerika da keşfedilmişti. Okyanuslara açılmak istiyordu. padişah olsaydı Osmanlı donanması okyanuslara açılabilirdi."

Prof. Dr. İlber Ortaylı aynı düşüncede değil: "Şehzade Mustafa ölmeseydi, devlet içerisinde karışıklık çıkabilirdi. Kanuni bunu düşünerek oğlunu boğduruyor. Kanuni devlet hayatında devletin dirliğini tehlikeye düşürecek olaylara ve taht kavgalarına hiçbir zaman izin vermedi. Şehzade Mustafa olayında da vermedi. Çünkü babası kendisine temiz bir devlet bırakmıştı. Kardeş kanı akmamıştı. Padişah olacak şehzadeyi kendi seçmek istiyordu."

Şehzade Mustafa ile annesi Mahidevran Sultan'ın Bursa'nın Muradiye semtinde yanyana getirilmiş mezarlarının yer aldığı türbe bir tarihe tanıklık ediyor. Anne oğul, yüzyıllardır yanyana yatıyorlar. Babaları ve eşleri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın hışmından uzak bir diyarda.

Gerçekten Türkiye'nin kaderi değişir miydi?Tartışmalı bir konu...

Tarih "şöyle olmasaydı diye tartışılmaz" denilse de, mezarlar ister istemez akla böyle şeyler getiriyor.

http://www.radikal.com.tr/129000712900076

YORUMLAR
(6 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

muratcelik123 - erhan12345

muratcelik123 kardeşim, vulgar Marksist yorumun maalesef yetersiz! Toplumların gelişimini tarihsel materyalizm açısından yorumlarken, Marks'ta tıkanıp kalırsan, Marksizmin kaba yorumundan ileri gidemezsin. Marks'ın incelediği Batı Avrupa toplumlarının koşullarını dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan toplumların koşulları ile karıştıranlar, Batı Avrupa için yapılmış sınıfsal analizleri diğer toplumlara da monte etmeye çalışanlar, Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Cezayir vb. vb. gibi ucube "sosyalist" (!!!) ülkeler yarattılar. Osmanlı toplumunun tıkanışı, İslam denilen üstyapı kurumunun ekonomik altyapıyı felce uğratmasının bir sonucudur. Artık şu gerçeği kabul edelim ve açıkça söyleyelim: bir ideoloji olarak İslam, gelişmenin önünde çok büyük bir engeldir!!!

İspanya okyanusa açıldıda ne oldu? - muratcelik123

İspanya okyanusa açıldıda ne oldu? Toplumsal / idari yapısı kapitalizme uygun olmadığı için sanayi devrimi İspanyada gerçekleşmedi. İspanya ilk başlarda büyük başarılar elde ettiysede bu başarı kalıcı olmadı zira Avrupada monarşiden bağımsız yeni bir sınıf oyunun kurallarını "değiştirdi". Osmanlının idari ve toplumsal yapısı ise padişahın otoritesinden "bağımsız" bir sınıfın ortaya çıkmasına elverişli değildi. Bu sınıfın ortaya çıkabilmesi ancak cumhuriyetten sonra mümkün olabildi. Ama Türkiyede artık bu süreç tasfiye ediliyor burjuvazi bağımsızlığını kaybedip padişahın "otoritesine" bağlanıyor...

- momentum

erhan12345 doğru söylemiş, mesela Kuzey Kore, Küba, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan gibi cumhuriyetler İslam belasından kurtuldukları ve kadını çarşaftan çıkardıkları için bugün çok ileridirler. Bazıları kadınları o kadar çarşaftan çıkarmışlardır ki bu sayede ülkelerine çok sayıda Türk turist çekmektedirler. İnsanlara kavramlarla değil de sloganlarla düşünmeyi öğretirseniz, böyle harikulade analizleriniz olur.

- momentum

Determinist ve yapısalcı sol felsefeyi özümsemiş bir yazarın bu soruyu sormaması gerekirdi. Tarihi şahıslar yapmaz, tarih şahısları yapar. Şehzade Mustafa başa geçseydi Osmanlı bir kaç on yıl daha muzaffer yaşar, bir kaç Mohaç savaşı daha kazanırdı. Ama sonu gene İttihat ve Terakki & Vahidettin ile biterdi. Adam çok, ve her konjonktür, kendi adamını bulup çıkartır. Eğer dönem, yani süreç ve yapı koşulları, bir 4.Murat gerektiriyorsa o bulunur ve kendine ayrılan rolü oynar. Bir Atatürk gerekiyorsa Atatürk çıkar, bir Ali Babacan gerekiyorsa Ali Babacan. Tarihin gidişatı içinde Şehzade Mustafa'nın da yapacak bir şeyi yok. Tarih, yani zaman, onu da alır, kullanır ve işler olacağına varır.

Simdi oldu... - oselimg

Oral Calislar, hic olmazsa bugun olumsuz bir yorum almamak icin kendisine ait hic bir fikir olmayan bir yazi yazmis. Saniyorum, yazilarinin belirgin ozelligi olan mantik tutarsizliklarindan kacmak istemis. Demekki gunumuz olaylarini yazmadigi surece, pazar eki magazin tadinda, hic olmazsa kendi icinde tutarli yazilar yazabiliyor. Bu yolda devam etmeli Oral Bey.

Oral Bey, toplumbilimden sınıfta kaldınız! - erhan12345

Osmanlı'nın tıkanışı (duraklama devri), gerileyişi ve çöküşünü şu ya da bu şehzadenin, padişahın, vezirin değiştirebileceğini nasıl düşünebilir, bunu nasıl ortaya atabilirsiniz? Unutmayın ki İslam, 1) Köleciliği meşru gördüğü için; 2) Gayrımüslimleri aşağıladığı ve "Ümmet-i İslam" dışındaki kavimlerin de uygarlıkta, teknolojide ve sanatta varlık göstermesinin mümkün olabileceğini yüzyıllar boyunca reddettiği için; ve EN ÖNEMLİSİ, 3) Kadını ikinci sınıf insan olarak çarşafların içine hapsedip eğitim görmesini, toplum yaşamında erkeklerle EŞİT OLARAK yer almasını ENGELLEDİĞİ için, tüm İslam toplumlarında gerilemenin nedeni olmuştur. İslam denilen beladan sıyrılınamadığı sürece, gerileme ve çöküş sonsuza kadar sürecektir. Hiç unutulmamalıdır ki, Batı uygarlığı da ancak Batı toplumlarının kilisenin boyunduruğundan kurtulmalarından sonra gelişebilmiştir!