Solcular neden kararsız! CHP mi HDP mi?

"Sol"un önemli bir kısmı, "7 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi başarısız kılacak seçeneğin hangisi olacağına" kafa yoruyor. HDP'nin barajı aşmasını isteyenlerin oranı giderek artıyor. Daha önce Kürtlerin hak taleplerini pek umursamamış insanların bile, HDP'ye oy verme eğilimi gösterdiği bir düzlemdeyiz.

Solun içinden bir kesim, önce "CHP ile HDP'nin ortak seçime girmesini" istedi. Bu yönde çağrılar yapıldı. İttifakı, öncelikle CHP istemedi. Bu talebe karşı, Kılıçdaroğlu, "İstiyorlarsa bize oy versinler" çağrısında bulundu.

Şimdiki "popüler psikoloji" ise, şu şekilde özetlenebilir: "CHP'ye mi oy versem, yoksa HDP'ye mi?" Sol'dan yanayım diyen seçmen, bu meseleyi, ciddi ciddi tartışıyor.

ÇELİŞME

CHP, bir devlet partisi. Siyasi refleksleri, "Cumhuriyet'i korumak ve kollamak" şeklinde belirginleşiyor. CHP için temel mesele, Cumhuriyet'in değerleri. Bu değerler, laiklik, milliyetçilik ve devletçilik olarak özetlenebilir. CHP, bu açılardan, bir "merkez partisi" olarak görüleblir.

HDP ise; Cumhuriyet'in yok saydığı, inkar, imha ve asilime etmeye karar verdiği Kürtlerin; siyasi kimliğini belirginleştiriyor. CHP'nin inkar ettiklerine, imha ettiklerine, HDP sahip çıkıyor.

Bu konuda, en dramatik tartışmalardan biri, Dersim Katliamı (1937-38) üzerine yapılan polemik sırasında yaşandı. Aralarında, bugün parti sözcüsü olan Haluk Koç'un da bulunduğu CHP'li bir grup milletvekili; Dersim katliamını eleştiren ve CHP'nin sorumluluğuna dikkat çeken Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün partiden atılmasını istediler. CHP içinde, bu katliamı, bir "uygarlık projesi" olarak savunanlar da oldu.

KÜRTLER'İN OY VERMEDİĞİ PARTİ

CHP, Kürt meselesindeki tutumu nedeniyle, uzun süredir, Kürtlerin yaşadığı bölgelerden oy alamıyor.

HDP ve CHP; siyasi kimlikleri, tarihe bakışları, devletle ilişkileri ve hedefleri itibariyle birbirine taban tabana zıt bir görüntü içinde değil mi?

İşte böylesine zıt görünen iki partinin her ikisi de, bazı sol kesimlerce "oy verilecek iki seçenekten biri" durumunda. Şöyle de bir tablo var: "Sol"un bir kesimi CHP'ye, bir kesimi HDP'ye oy veriyor. Bazı "sol" seçmenler ise, ikisi arasında bir kararsızlık içinde.

ZIT İKİ PARTİDEN OY VERMEK

"Sol" seçmenin, "birbirine zıt görünümlü" iki parti arasında gidip gelmesinin, bazı tarihsel ve toplumsal nedenleri bulunuyor.

HDP de, CHP de seküler özellikleriyle biliniyor. Her iki parti, "İslamcı hareket"i, siyasi hasım olarak kabul ediyor. Modernleşme paradigmaları, birbirine benziyor. "Sol" hareketin önemli bir kesimi, AK Parti'yi ciddi bir tehlike olarak görüyor. Cumhuriyet rejiminin değiştirilmesinden korkuyor. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" anlayışının öne çıktığı, açık.

13 yıllık AK Parti iktidarı ve bu yönetimin sembolü Tayyip Erdoğan; "sol"un bazı kesimlerinde, bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Tayyip Erdoğan'ın önüne koyduğu "başkanlık sistemi"ne karşı; net bir ortaklık var.

"Sol"un önemli bir kısmı, "7 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi başarısız kılacak seçeneğin hangisi olacağına" kafa yoruyor. HDP'nin barajı aşmasını isteyenlerin oranı giderek artıyor. Daha önce Kürtlerin hak taleplerini pek umursamamış insanların bile, HDP'ye oy verme eğilimi gösterdiği bir düzlemdeyiz.

Bunu "konjonktürel bir eğilim" olarak da görebiliriz, somut ve ciddi bir toplumsal değişimin ifadesi olarak da.

CHP ile HDP arasında git-gel yapan tercihlerin; bu fotoğraf çerçevesinde, anlaşılabilir olduğunu, kabul ediyorum. Ancak durumda bir gariplik olduğunu da düşünüyorum: CHP ve HDP, sekülerlik noktasındaki uyumlarına rağmen, esas olarak, zıt paradigmalar üzerine kurulu partiler.

AK Parti karşıtlığını bir temel gerekçe olarak kabul etmek ve bütün tercihlerini, bu karşıtlık temelinde açıklamak, çok sağlıklı bir tepki olarak görülebilir mi?

Solun HDP'yi desteklemesini anlamak, solun siyasi tercihlerinin içinde bir yere oturtmak mümkün. Ancak aynı çevrelerin benzer gerekçelerle CHP'yi de bir seçenek olarak görmesini anlamak o kadar kolay değil.

Bir gariplik var...

Kitap: Vahram Altunyan, 1915 Soykırımı'nın tanıklarından. Yaşadıklarını Ermenice harflerle Türkçe kaleme almış. Bir büyük felaketi sade bir dille, olduğu gibi anlatmış. Anıların yayınlanmasını sağlayan kızı Janine Altunyan, babasının yaşadıklarını değerlendiriyor. 100.yılın yaşadığımız bu büyük acıyı anlamak isteyenlere çok şeyler anlatıyor. Kitabın adı "Geri Dönüş Yok" Aras Yayınlarından.

http://www.radikal.com.tr/1314329131432922

YORUMLAR
(22 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

kedisero - UNDECLARED50

Bakın Fritz Stern milliyetçiliklerin bamteline nasıl vuruyor: ‘Marx proleteryanın vatanı olmadığını söylerken tamamen yanılıyordu. Mülk sahiplerinden farklı olarak, proleteryanın sahip olduğu tek şey budur!’) (dreams and delusions). Sonra ekliyor, ‘onunla alabildiğine dolu olduğu halde bir türlü kabule yanaşmayan bir topluma sınıf çatışması vaaz etmek, ama aynı anda da varlığı ancak bu sınıf çatışmasının aşılmasına bağlı olan demokrasinin şampiyonluğunu yapmak, barış savaşçısı olmak, 1. savaştan önce alman sosyaldemokratlarının (sosyalistlerinin) kaderiydi’. Kaderimse çekerim!

sokağın sesi - user416787

yazar AKP yi eleştirdiği gün ben sol görüşten vazgeçip akp yi destekleyecegim

Seçenekler (Devam): 3. Seçenek; - Ali Fakı

3) HDP baraj altı kalır; AKP tek başına "BAŞKANLIK" anayasasını hazırlayacak çoğunluğu sağlar! Bu durumda, AKP çok hızlı bir şekilde TEK ADAMlık anayasasını, yani yasamanın, yargının ve yürütmenin tek elde, RTE'nin elinde toplandığı anayasayı hazırlar, RTE, adamı Burhan Kuzu'nun da söylediği gibi, Meclisi istediği zaman feshetme ve istediği kararnameyi çıkarabilme gücüne sahip, dengesiz ve denetimsiz bir diktatörlük yönetimine geçmiş oluruz. RTE'nin istediği Anayasa çıkarıldıktan sonra, çok gerilen, temsiliyet özelliğini kaybetmiş Mecliste, gazı almak için, baraj yüzde 5 seviyelerine düşürülüp yeniden seçimlere gidilir ve "Çözüm Süreci" devam eder. Geçenlerde bir TV programında, Cüppeli Ahmet Hoca'nın söylediği gibi ve 17. yüzyılda Kadızadeliler'in yaptıkları gibi, gelmiş geçmiş ve gelecek tüm bilimsel buluşlar kutsal kitaplarda yazıldığından, bunları anlamasını bilen ulemadan başka bilim adamlarına ihtiyaç olmayacağından, medreselerde matematik, mantık, felsefe, astronomi, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlere gerek kalmayacaktır ve 17. yüzyıl Osmanlısında olduğu gibi, bu dersler tedrisattan kaldırılacaktır. Bu dünya da, etrafımızda olanlardan da anlayacağımız gibi, Taliban, IŞİD, Selefi, Vahhabi dünyasıdır!

SEçenekler: Barış ve Demokrasi Veya İç Savaşlar ve Kaos! - Ali Fakı

Seçenekler: 1) HDP, BARIŞ, özgürlükler, demokrasi, eşitlik ve toplumcu dayanışmanın öncü partisi olma yolunda, Türkiye soluna samimiyetini gösterir ve Türkiye solundan alacağı oylarla barajı geçer ve sol bir koalisyonun lokomatifi olur. Türkiye'de barışın ve özgürlüğün önü açılır! 2) HDP, etnik ve bölücü siyasetlerle, sol gösterip sağ vurarak, barajı geçmeyi başarır, AKP ile, yeni başkanlık-diktatörlük sistemini savunan, ve Güneydoğu'ya yarı bağımsızlıkla başlayıp, giderek ayrışmaya varan bir anayasayı Meclisten geçirir, çıkan kargaşa, istikrarsızlık ve iç savaş ortamından yararlanarak, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye Kürt Devletleriyle birleşmek üzere Türkiye'den ayrılır. Bu da mümkün bir senaryodur. Bunun neticesinde ise, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve diğer Arap devletleri arasında ve kendi içlerinde bitmeyen bir din, mezhep ve etnik savaşlar başlar; Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Pakistan'da olduğu gibi!

AKP Bataklığından Kurtulmak Lazım! - Ali Fakı

AKP yönetiminin dini istismar edip, kendi ceplerini doldurmaktan başka özellikleri ve yetenekleri olmadığına yüzde yüz eminim! 17. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı coğrafyacısı olan Katip Çelebi, Osmanlı'nın Avrupalılar karşısında aldığı bozgunları merak edip anlamaya çalışınca, Avrupa'da yayınlanmış bir coğrafya kitabını tercüme ettirir. Ancak, bu kitapta dünyanın yuvarlak olduğu, güneşin etrafında döndüğü yazmaktadır (Prof. Halil İnalcık, Cilt 1.). O zaman, Osmanlı dünyasında dünyanın düz olduğuna inanılmaktadır. Katip Çelebi, dünyanın yuvarlak olduğunun Şeriat'a aykırı olup olmadığını yazabilmek için zamanın ulemasından fetva alması gerekmektedir... Yani, bilimin din ulemasından izin almak zorunda olduğu bir dünyada bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerleme imkansızdır. AKP'nin zihniyeti ile Katip Çelebi'nin yaşadığı dönem Osmanlı zihniyeti arasında fark yoktur. AKP bir bataklıktır ve Türkiye'yi de bataklığına çekmektedir! Türkiye ve dünya, bu bataklıktan kurtulmak için ne yapmak gerekiyorsa, HDP'ye oy vermek de dahil, yapmalıdır!

CHP SOL MU Kİ SOLDAN OY ALSIN - cyxzt

Sizin sol diye tanımladığınız seçmen profilinde sıkıntı var. CHP hiçbir zaman sol olmadı. sol görüşlü biri olarak bazı yönlerden eleştirmekle birlikte solu temsil eden ve mecliste temsil ihtimali olan tek parti olarak HDP nin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

iktidara yanaşmanın dayanılmaz hafifliği... - boğaç yahyalar

sola olan derin nefretinizi ve akp'ye duyduğunuz samimi hisleri artık bütün yazılarınızda derin bir biçimde vurguluyorsunuz....kendi adıma buna çok seviniyorum....çünkü hala solcu olduğunuzu sanan insanlara en azından yazdıklarınızla sizi tanıma fırsatı veriyorsunuz...bu yüzden size çok teşekkür ederim sayın Çalışlar.