Kafa kesmekten yolsuzluğa

Nasıl oluyor da siyasal İslam, kafa kesmekten, katliam yapmaya, seçimle iktidara gelip tiranlık kurmaktan, yolsuzluklara varıncaya kadar, her türlü melaneti meşrulaştıran sihirli bir değnek olarak kullanılabiliyor?

Bu adamlar sadist, gözü dönmüş, canavarca hislerle hareket ediyor diyecek oluyorsunuz.

Bu bir “Sünni isyanıdır” diye cevap veriyorlar. Yani, çok ezilip, çok baskı gördükleri için yapıyorlarmış bütün bunları.

İyi de bu adamlar eğer gerçekten Esad ve Maliki’nin zulmüne isyan ediyorlarsa neden gidip, kendilerine hiç bir zarar vermemiş olan Ezidi’leri, Türkmenler’i katlediyorlar; kadınları köle olarak alıp satıyorlar?

Bütün bunlar Iraktaki Sünniler'in isyanı ise, IŞİD’in neredeyse yarısının yabancı cihatçılardan oluşmasını nasıl açıklayacağız?

Daha geçen gün kestiği kafayı çocuğunun eline verip fotoğraf çeken Avustralyalı cihatçı neyin isyanını yaşıyordu?

Daha dün Amerikalı gazetecinin kafasını kesen İngiliz cihatçının Esad’la, Maliki’yle ne alakası vardı?

Soruları arka arkaya dizince, bu defa “IŞİD’in arkasında Yahudiler var” diyorlar.

Eğer gerçekten IŞİD’in arkasında Yahudiler olduğuna inanıyorsanız, neden İsrail’i kınadığınız gibi bu kafa kesicileri de kınamıyorsunuz?

Neden arkasında İsrail’in olduğuna inandığınız diğer şeylerde olduğu gibi bu IŞİD’çilerin yaptıkları sizi hop oturtup hop kaldırmıyor? Neden?

Bu adamlar bütün yapıp ettiklerini dini referanslara dayanarak yapıyor diyecek oluyorsunuz, “bunların dinle hiç bir alakası yok” diyorlar.

Peki neden o zaman bütün bu vahşeti din adına yapan adamlar, Hz. Muhammedin karikatürünü yapan Danimarka’lı kadar öfkelendirmiyor, çileden çıkartmıyor?

Nasıl oluyor da, Hz. Muhammed’in karikatürünün çizilmesi, din adına kafa kesilmesinden daha büyük bir hakaret olarak görülüyor?

Neden Müslüman alemi, bu kafa kesicilerin kendilerine dayanak aldıkları, 12. Yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan İbn-i Teymiyye’nin “Mardin fetvası” gibi dini referansları toptan reddedemiyor

Neden hiç bir Müslüman ülkede demokrasi yok, hak ve özgürlükler ayaklar altında çiğneniyor, kadınlar ikinci sınıf vatandaş mumamelesi görüyor?

Nasıl oluyor da siyasal İslam, kafa kesmekten katliam yapmaya, seçimle iktidara gelip tiranlık kurmaktan yolsuzluklara varıncaya kadar, her türlü melaneti meşrulaştıran sihirli bir değnek olarak kullanılabiliyor?

Bütün bunlar nasıl oluyor? Bütün bunlar olup biterken, nasıl oluyor da, dinde reform en yakıcı, en acil mesele haline gelmiyor?

Neden?