Adana'da bir sarin gazı hikâyesi

Ülkenin güneyinin savaşa ne derece dahil olduğunu gösteren bir iddianamenin kısa özeti. Bakalım davadan ne çıkacak.

Arap ülkelerinde ve Orta Asya’da faaliyet gösteren bir nakliye firması. Suudi Arabistan’dan Suriye’ye yardım için gelen ilaç ve diğer yardım malzemelerini taşıyor. İlaçları Kızılay’a, diğer yardım malzemelerini ise sınır kapısında Suriyeli bir aile dostlarının söylediği kişilere teslim ediyor. 

Aile dostlarının adı Nasır Erdoğan. Nasır Erdoğan bu nakliye firmasının ortaklarından Raif Ay’ı, Hitam Qassap isimli bir Suriyeliyle tanıştırıyor.
Qassap, bazı kimyevi maddeler satın almak istemektedir. Raif Ay, Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü’nde çalışmakta olan bir akrabasından bu kimyevi maddeler hakkında bilgi ister. Akrabası bunların tehlikeli kimyasallar olduklarını söyleyerek Ay’a Qassap’tan uzak durmasını öğütler.

Ay, Qassap’tan uzak durmaz. Qassap, havan topu yapmak için krom boru aramaktadır. Ay’a boruları damperli kamyon hidroliğinde ve Libya’da altın madeninde kullanacaklarını söyleyerek onun aracılığıyla Adana’da iki firmaya sipariş vermeye çalışır. Daha sonra tutuklanan Qassap’ta krom boru için fiyat teklif listesi ele geçirilir.

Qassap, kimyevi maddelerin peşini bırakmamaktadır. Mayıs 2013’te Türkiye vatandaşlığına geçmiş olan Suriyeli Halit Usta’yla temasa geçer. Usta, Gaziantep’te medikal malzeme satışı yapan Bekir Karaoğlan’la ortaktır. Beraber Suriye’ye yardım malzemeleri göndermektedirler. Bu vesileyle tanıştıkları bir Suriyeli aracılığıyla Qassap ikiliyle temas kurar ve kimyevi maddelerden oluşan bir liste verir.
Bekir Karaoğlan, önceden tanıdığı, İstanbul’da yaşayan İbrahim Akça’dan Qassap’ın verdiği listedeki kimyevi maddeleri temin için yardım ister. Akça malzemeleri bulduğunu bildirir. Qassap’ın numune istemesi üzerine, numune veremeyeceğini ancak Antakya’ya gelip kendilerine durumu izah edebileceğini söyler.

Yine Usta’nın Ankara’daki öğrencilik yıllarından tanıdığı Adana’da yaşayan Halit Ünalkaya da bir yandan Qassap’ın listesindeki kimyevi maddeleri bulmak için araştırma yapmakta, bir yandan da dinamit fitili temin etmeye çalıştığı ileri sürülmektedir.
Qassap’ın kimyevi maddeler listesinde bulunanlar şunlar: “Thionyl Chloride (SOCl2), Potassium Fluoride (KF), Methanol (CH3OH), Isopropanol(C3H8O), Isopropanolamine (C3H9NO), White Phosphorus (P4), Medical Glikoz ve Boksit.”
Bir süredir teknik takipte olan şüpheliler kimyevi madde alışverişi tamamlanmadan 28 Mayıs 2013’te gözaltına alınır.
Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre bu bazıları izne tabi yasak maddelerle kitle imha silahı olan sarin gazı üretmek mümkün.

Peki, bu maddeleri arayan Qassap kim? Suriye asıllı Suudi Arabistan doğumlu bir elektronik mühendisi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye göre El Kaide’ye bağlı Ahrarı Şam örgütünün liderleriyle bağlantılı. Tanıkların ifadelerine göre Nusra örgütüyle de bağlantısı var. Kendi ifadesine göreyse Suriyeli birçok muhalif örgüte malzeme sağlamakta.

Gözaltına alındığında evinde ele geçenler dikkat çekici:
“1 adet elektronik devre çizelgesi, 6 laptop, 19 cep telefonu, 2 Suudi Arabistan kimlik kartı, birinden kablo çıkışı yapılmış 4 adet telsiz, 3 pasaport, iddianameye göre bomba yapımında kullanıldığından şüphe edilen çok sayıda pil, akü, avometre ölçü aleti, lehim, kablo vs., bol miktarda döviz.”

Şüpheliler, kimyevi maddelerle sarin gazı üretilebileceğini bilmediklerini söylemekte. Qassap’a göreyse beyaz fosfor haricindekiler tıbbi amaçlı. Beyaz fosfor almaya çalışmasının sebebiyse maddenin çıkaracağı tozun keskin nişancılara karşı koruma sağlaması.
Sadece Qassap’ın tutuklu yargılandığı bu çok ilginç davanın ilk duruşması 30 Ekim’de.

Çok kısaca özetlediğim iddianamede yer alanlar ülkenin güneyinin savaşa ne derece dahil olduğunu gösteriyor.

Davadan ne çıkacağını takip etmeli.