Al sana rapor

Bakan Egemen Bağış baktı ki AB'nin raporu işine gelmiyor, işin kolayı var: Kendi raporunu yazdırıverdi.

Avrupa Birliği’nin ilerleme raporu hükümeti çok kızdırmıştı. Hatırlarsınız AKP milletvekillerinden Burhan Kuzu canlı yayında raporu buruşturup yere atmıştı.

AB Başmüzakerecisi Bakan Egemen Bağış ise “AB’nin kırık aynasının” memleketin gerçeklerini yansıtmadığından yakınıp isyan etmişti.

Ne diyordu AB raporu, neden kızmıştı hükümet. Hatırlayalım:
“Aralık 2011 tarihinde gerçekleşenen Uludere (Şırnak) olayında 34 sivilin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaylara ilişkinin olarak şeffaf bir soruşturmanın olmayışı güveni zedelemiştir. Siyasi sorumluluk konusu gündeme getirilmemiştir.”

“Savunma hakkı, yargılama öncesi tutukluluk sürelerinin uzunluğu ile fazlasıyla uzun ve çok kapsamlı iddianameler bakımından endişeler devam etmiş olup, bu durum, söz konusu yargılamaların hukuka uygunluğunun kamuoyu tarafından kayda değer ölçüde sorgulanmasına yol açmıştır.”

“İfade özgürlüğü ihlallerindeki artış ciddi endişe kaynağı olmuş, basın özgürlüğü uygulamada kısıtlanmaya devam etmiştir. Gazetecilerin, basın çalışanlarının ve dağıtıcılarının hapsedilmelerine ilişkin eğilimdeki artış bu endişeleri arttırmıştır.”

“Güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımına yönelik iddialar, her zaman kapsamlı olarak kovuşturulmamış veya soruşturulmamıştır.”

“Cemevleri resmen tanınmamıştır ve Aleviler, yeni ibadet yerleri açılmasında zorluklarla karşılaşmaktadırlar.”

“Seçilmiş siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının tutuklanmaları ciddi endişe yaratmaktadır.”

“İşçiler ve kamu görevlilerine yönelik sendikal haklar, AB ve ILO standartlarını karşılamak bakımından hâlâ yetersiz kalmaktadır.”

Birçok kişinin dile getirdiği bu sorunlardan AB bahsedince kırılıp, üzüldüler. Raporları buruşturdular, suçu AB’ye atıp, yaptıklarının takdir edilmemesinin alınganlığını yaşadılar.

Peki ne yapıldı AB ilerleme raporuna dair? Bakan Egemen Bağış, kendi ilerleme raporunu hazırlattı.

Baktı ki AB’nin raporu işine gelmiyor, işin kolayı var: Kendi raporunu yazdırıverdi.

Herhalde içinden de şu AB olmasa ne güzel idare ederdim AB Bakanlığı’nı diye geçirmiştir.

Türkiye’nin hazırladığı AB raporunun sunuş yazısında Sayın Bağış, Türkiye hakkında hoşuna gitmeyen bir rapor hazırlayan AB’den de intikamını almış görünüyor. Şöyle sunmuş raporu AB bakanı: “AB ülkeleri krizle boğuşurken ülkemiz tarihinin en demokratik, en müreffeh, en çağdaş, en şeffaf dönemini yaşamaktadır.”

Madem AB raporunda yer alan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyorsunuz, madem AB ülkeleri krizle boğuşurken Türkiye en şahane dönemini yaşıyor ve madem kendi kendimize ilerleme raporları hazırlayabiliyoruz AB’ye ne gerek var?

AB’ye üyelik müzakerelerine ilişkin Türkiye’nin eksikliklerinden bahseden bir raporu reddedip kendi kendine rapor hazırlayan bir ülkenin gerçekten ne AB’ye ne de başka bir şeye ihtiyacı vardır. Bu özgüven patlamasıyla Türkiye bırakın bölgesel lider olmayı bir on senede dünyanın süper gücü olacak niteliklere sahiptir.

İhtiyacımız, biraz daha kendine güven, biraz daha sabır. Bakan Bağış’ın hazırlattığı rapor boşuna sürekli 2023 vizyonundan bahsedip, on sene sonra her şey mükemmel olacak diye belirtmiyor.

AB İlerleme Raporu’na ‘öz, hakiki’ ilerleme raporuyla cevap vermek ancak Egemen Bağış’ın siyasi dehasının çapıyla izah edilebilecek bir hamle.

Tebrikler.