Yaşasın faiz lobisi

Mağduriyete ve eski ezberlere dayanan bu taktik tutar mı? Kısa vadede belki tutar. Ancak kesin olan bir şey varsa o da ileride bu günlere bakacakların çok güleceği.

İktidar ve onun sadık medyası, toplumun çok farklı kesiminden gelen insanlardan tektip bir düşman yaratma çabasında.

Olanları imtiyazlarını yitirdiği için bu halkın esas evlatlarının egemenliğine dayanamayan bir avuç eski elitin ayaklanması olarak resmetme gayreti çok açık. Meydandaki canhıraş nutukların, iktidar medyasında çıkan akıl almaz haberlerin hedefi bu.

AKP iktidarına dek ‘kendi ülkesinde garip, kendi ülkesinde parya’ olanların yönetimine razı olmayan şımarık ve azgın azınlığa karşı da Erdoğan’ı yedirtmemek peşindeler.

Bu memleketin değerlerine yabancılaşmış azınlığın da dış mihraklardan destek almasından doğal bir şey olamaz değil mi? CIA, BBC, CNN, Mossad, Suriye vs. hep bu hazımsız hainleri desteklemekte. Elbette bu dış mihrakların yerli işbirlikçileri de olacak. İstanbul sermayesi, zamanında ekonomik krizlerden parsayı toplayan faiz lobisi de ayaklananların yanında.

Cihanşümul bir devlet olma yolundaki Türkiye’yi sabote etmeye kalkanların oyunu bu.

Rehber bellenen Necip Fazıl’ın deyimiyle: ‘İttihatçı, Mason, Yahudi, (Lö-vanten), kozmopolit ve Batı emparyalizması ajanları’nın işi bu.

Yine üstad Necip Fazıl’ın deyişiyle bugün ‘kovalarla rakı deviren cılız’ı mazinin ’maşrapalarla ayran içen gürbüz’üne çevirmeye çalışan, ruh köküne dönerek güçlenecek bir cihan devletinin ustası olmayı amaçlayan bir reisimiz var.

Bunu hazmedemeyenler büyük bir oyun tertip ettiler ancak halk oyunu gördü ve bozdu vs. vs.

Olan biteni katiyen anlamaktan uzak, düşman yaratmaya odaklı, mağduriyet soslu bir kibir hezeyanı.

Yapılmaya çalışılan belli. Önce kendilerine oy verenlerden başka yere gitmeyecek olanlara kararlılık aşılanacak. Bu sağlandıktan sonra AKP’ye oy veren ancak başka yere de gidebilecek olanların kaçması engellenecek. Gezi olaylarında bu kesim faturayı Erdoğan’a keserse oylar gidebilir. Fatura göstericiler ve onların hayali ‘dış destekleri’ne kesilirse oylar kalır ve hatta artabilir.

Seçimlere kadar ekonomide çıkabilecek bütün problemler de şimdiden hain ‘faiz lobisi’ne ihale edilerek o iş de sağlama alınmaya çalışılıyor.
Barış süreci başarısız olursa onun da sorumlusu hazır. Cumartesi günü İstanbul’da ‘Diren Lice’ diye yürüyen on binler!

Yani ekonomi bozulursa Gezi yaptı, barış süreci bozulursa Gezi yaptı. Bundan sonra ülkede kötü gidecek her şeyin sorumlusu faiz lobisi, dış güçler ve Gezi.

Zaten sorumluluk almak istemeyen bir siyasi anlayış bundan böyle bütün sorumluluklarını da hayali bir düşmana atacak.

Zannederim iktidar çevreleri bu ‘faiz lobisi’nin icadından pek memnundur.

Mağduriyete ve eski ezberlere dayanan bu taktik tutar mı?

Kısa vadede belki tutar. Ancak kesin olan bir şey varsa o da ileride bu günlere bakacakların çok güleceği.