Altı resus maymunu

Maymunlar, tanımadıkları bir maymun acı çekmesin diye kendilerini açlığa mahkum ederken, deneycilere ne mesaj veriyordu?

Altı resus maymunu, yiyecek elde etmek için çeşitli zincirleri çekecek şekilde eğitilmişti. Zincirlerden birini çektiklerinde en sevdikleri yiyeceklerinden bol miktarda alabiliyorlardı. Farklı bir zinciri çektiklerinde, daha az sevdikleri yiyecekten az miktarda alabiliyorlardı. Tahmin edebileceğiniz gibi, maymunlar, kendilerine istedikleri yiyecekten daha fazla almalarını sağlayacak zinciri çekmeyi çabucak öğrenmişlerdir. Bu mutlu ortamda geçen birkaç haftanın ardından, altı maymundan biri acıkmış ve zincire asılmaya karar vermişti. O zaman korkunç bir şey olmuştu. Farklı bir kafesteki maymun acı veren bir elektrik şoku yaşamıştı. Altı maymun da olanları görmüş, korkunç çığlığı duymuş, maymunun yüzünü ekşittiğine ve korku içinde sindiğine şahit olmuşlardı.
Maymunlarda hemen davranış değişikliği olmuştu. Dördü, en fazla ödül getiren zincire asılmayı bırakmaya karar vermişti. Diğer maymunlar incinmediği sürece daha az yiyecekle yetinmeye razı oldular. Beşinci maymun beş gün boyunca zincirlerden ikisini de çekmemiş, altıncı maymun ise on iki gün boyunca
zincirlere asılmamıştı (J. Masserman ve ark.)
Maymunlar, yalnızca tanımadıkları bir maymun acı çekmesin diye kendilerini açlığa mahkûm ederken, acaba deneyi yapanlara ne mesaj vermek istedi? Bunu insanlığa öğretmenin bir yolunu bilen var mı?

Sizden gelenler
ÇOCUK İSTİSMARI
Cinsel istismara uğrayan öğrencilerimize nasıl davranacağımız konusunda önerileriniz nelerdir?
Yüksek lisans tezimin konusu olan çocuk istismarı, kanayan bir vicdani yara olarak her zaman dikkatimi çekmiştir. Özellikle cinsel istismar, açığa çıkması en zor ve sinsi olanıdır. Bu tür bir istismara uğrayan çocukların ileride istismar eden kişiler olma ihtimali yüksektir. İşin en acı tablosu belki de budur. Bu durumda, öğretmenlerin çok iyi gözlem becerisi kazanmaları gerekmektedir. Cinsel istismara maruz kalan çocuklar, yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyebilir. Ayrıca mastürbasyon, yaşadıkları travmayı yeniden yaşama eğilimi, cinsel oyunlar oynama, kaygı bozuklukları görülebilir. İstismarın erken döneminde unutkanlık, bellek kaybı, aşırı uyku ve uyurgezerlik görülebilir. Cinsel istismarı ortadan kaldırmanın en etkili yolu, oluşmasını önlemektir.

ANA SINIFI SONRASI...
Ana sınıfının çocuksu ortamından birinci sınıfa geçen öğrencilerimiz okula karşı olumsuz tutum geliştirmezler mi?
Yapılan bir araştırmada ‘Anaokulunda rahat mıydın?’ sorusuna, ana sınıfından birinci sınıfa devam eden öğrencilerin %84’ü ‘evet’, %16’sı ‘hayır’ yanıtını vermiştir. Sorunun devamı olan ‘Burada rahat mısın?’ sorusuna Eylül ayında çocukların %16’sı ‘evet’, %84’ü ‘hayır’; Mayıs ayında %32’si ‘evet’, %68’i ‘hayır’ cevabını vermiştir (Yalman.) Ana sınıfının çocuksu doğasından kısa süre içerisinde yetişkin havasının yaşandığı ortama geçince çocuklarımız kısmen sıkıntılar yaşıyor. Okullarımızda özellikle birinci sınıf mekânlarının çocuğun doğasına uygun biçimde yapılandırılmasına dikkat edilmelidir.

.