Başarı nasıl artar?

Hiçbir ülkede eğitim kalitesi öğretmen kalitesini aşamaz. Ancak öğretmen ve öğretimin kalitesi öğrenci başarısını arttırabilir.

Bir ülkede öğrenci başına yapılan harcama artarsa, öğretmen maaşları çok yüksek tutulursa, sınıf mevcutları azaltılırsa, örneğin 20’lere düşerse; okulda geçirilen gün sayısı arttırılırsa öğrenci başarısı artar mı? Tüm bu soruların ortak cevabı: Hayır.
Geçen on yılda gelişmiş OECD ülkelerinde çok sayıda popüler eğitim reformları yapıldı. Ancak yukarıda sayılan hiçbir tedbir bu ülkelerin öğrenci başarısını arttırmaya yetmedi. Peki ama neden? Çünkü öğrenci başarısını arttıran temel faktörler bunlar olsaydı, 41 OECD ülkesi içinde aile katkısı dahil en fazla harcama yapan Türkiye, uluslararası sınavlarda istenilen düzeylerde olurdu. Mc Kinsey raporlarında vurgulanan bir şey var: Hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmen kalitesini aşamaz. Ancak öğretmen ve öğretimin kalitesi öğrenci başarısını kısa sürede arttırabilir. Örneğin, İngiltere okullarında 50 yıl boyunca okuryazarlık düzeylerinde herhangi bir artış olmamış. Öğretmen kalitesine yönelik sistemli girişim sadece üç yıl içinde hedef okuryazarlık düzeyine ulaşan öğrenci oranını %62’den %72’ye çıkarmıştır. Bu ve benzeri araştırmalar, etkili öğretmenlik ve etkili öğretim konularını sorgulamamız gerektiğini göstermektedir.

Sizden gelenler
YARIYIL ÖDEVLERİ
Yarıyıl tatili yaklaşıyor, ne tip ödevler vermeliyiz?
Ara tatilde verilen ödevler hep tartışılır. Başarı güdüsü yüksek öğrenciler aslında bu tür ödevlere ihtiyaç duymazlar. Başarı güdüsü düşük öğrenciler ise bu tür ödevleri tehdit ve yük gibi algılarlar. İki halde de öğrenme verimliliğini artma olasılığı düşük. Muhakkak ödev verilecekse açık uçlu sorulardan, işlem problemlerinden kaçınmakta yarar var. Bunlar yerine, öğrencilerin öğrendikleri kavramları ve becerileri kullanabilecekleri bulmaca, film çekme, araştırma, geziye dayalı rapor hazırlama vb ödevler verilebilir. Bireysel ödevlerden çok, grup çalışmaları daha verimli olacaktır. Bilişim destekli ve sosyal medya odaklı ödevler, söz konusu verimin artmasına yol açacaktır.

ÇOKLU ZEKÂ
Okulumuzda çoklu zekâ uygulamalarına ilişkin genel bir çalışma yok. Ben sınıfta uygulayabilir miyim?
Öğretim sürecinde çoklu zekâ kuramının ilkelerini uygulama, eğitime ilişkin inanç meselesidir. Makul geliyorsa sınıfınızda çoklu zekâ tekniklerini uygulayabilirsiniz. Önemli olan, günlük planınızda çoklu zekâ tekniklerine dayalı etkinliklerin olmasıdır. Bu suretle her öğrenci kendi zekâ alanına uygun uyarıcıları alacaktır.

40 DAKİKA YÖNETİMİ
Başarılı sayılabilecek bir ders sunumunda 40 dakikayı yönetebilmek için ne yapmalıyız?

Öğrenme hedefini ifade ederek başlamanızı, öğrencilerin önceki bilgilerini aktive ederek devam etmenizi, öğrenme hedefinde bulunan beceri ve kavramı çeşitli yollarla öğreterek dersi sürdürmenizi, son olarak da öğrencilerin öğrenme hedefini öğrenip öğrenmediklerini anlamanın bir yolu olarak, değerlendirme sürecini işe koşmanızı öneririm.