AKM kongre vadisine armağan olsun!

AKM daha çok yazı kaldırır.</br>Avrupa Kültür Başkenti 2010 için</br>merkezi-yerel yönetim ve sivil</br>temsilcilerden...

AKM daha çok yazı kaldırır.
Avrupa Kültür Başkenti 2010 için
merkezi-yerel yönetim ve sivil
temsilcilerden bir ajans kurulmasını
öngören yasa tasarısı Meclis'e
indi. 2010'a hazırlık yapanlar
tasarı üzerinde çok çalışmıştı.
Meclis'e gelen metne bakılınca 11.
Madde'de bir yama sırıtıyordu.
AKM! Yıkılacak, yerine yeni bir
'AKM' yapılacaktı. Hem de
merkezin şu anda üzerinde
bulunduğu adaya yeni parseller
eklenerek! Hem de 2010
bahanesiyle İhale Kanunu dışına
çıkılarak!

Olur böyle vakalar! Meşrutiyet ve
Cumhuriyet tarihinde bir kelime, bir
paragraf, bir madde marifetiyle ne
'işler' yapılmıştır. Bir farkla. Artık,
AKM düpedüz politik arenada. Hem
de her şeyin en baştan konuşulduğu
şu çırpıntılı konjonktürde. Siz
AKM'yi sadece mimarların (sahi
mimarlar neden hep kendi aralarında
toplanır? belki de 'simültane çeviri'
gerekmesin diye!) tartıştığına ve
tiyatro insanlarının protesto ettiğine
bakmayın. AKM artık birinci sayfa,
manşetliktir.

Bu arada Radikal'in kültür sayfası
rüştünü ispat etmiştir. Bir daha.
2010 Tasarısı'ndaki 11. AKM
maddesini manşetine taşıyarak.
Fikri takip ederek. Peki medyanın
geri kalanının (Radikal'in 1. sayfası
dahil) suskunluğuna ne demeli?
Onlar da görevlerini susarak
yerine getiriyor. Bu arada 'ucube,
gudubet olduğu için AKM yıkıla'
diyen köşekadılarını bir kalemde
geçebiliriz.

İstanbul'da kentsel dönüşümün
ekseni belli olmuştır. Gayrimenkul-
alışveriş-turizm (kongre). Kentte
olup bitecek her şey bu üçünün
hizmetine sunulacaktır. AKM'nin
yıkılmasını AKP'nin Türk
operasına düşmanlığı gibi görmek
safdillik ve politik hipermetropluk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
da adı Kongre Turizmi Bakanlığı
olarak değiştirilmelidir. Bakanlık
kültürü turizme malzeme olduğu
kadar önemsemektedir. Kültürün
Vakıflar Genel Müdürlüğü altında
bir şube müdürlüğüne çevrilmesine
itiraz etmeyecektir. 'Kültürün turiste
hediyelik eşya olduğu bir ülkede
kongre turizmi nasıl çöker'i ise
birlikte göreceğiz.

Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi
kentin en önemli modern mimari
örneklerinden. İslam Devrimi'nden
hemen önce, 1977'de tamamlandı.
Mimarı da sabık imparatoriçe
Farah Diba'nın kuzeni Kamran
Diba. Yeni rejim müzeyi yıkmadı.
Olabildiğince kendi doğrultusunda
kullanıyor. Bizde ise apartmana
dönüşecek köşkü mirasçıları önce
boşaltır, sonra yıkılıp çürümeye
bırakırlar. Hâlâ duruyorsa yakarlar.
AKM'nin artık daha da
pejmürdeleşmesine şaşmamalı.
Yıkılsın içindir.

Sorularsa ortada. Yeni AKM'nin
programı nedir? Kültür merkezi
dışındaki birimleri nelerdir? İş
kulesi, rezidans, alışveriş plaza,
butik otel? Şimdiki ada dışında
hangi adalar ilave edilecektir?

Binalar yıkılabilir. Haksız yere
yıkılanların yerine dikilenlerinse
vay haline! Yerin cini (genius loci)
gelip onlardan hesap soracaktır.