Liselilerin İstanbul'a müdahale hakkı

Yaz geldi. İstanbul'da kültür</br>tartışmaları yatışır gibi oldu. AKM</br>konusu rafa kalkmadı.

Yaz geldi. İstanbul'da kültür
tartışmaları yatışır gibi oldu. AKM
konusu rafa kalkmadı. Konuşmalar,
çalışmalar derinden sürüyor. 2010
ile ilgili tüm düşünceler ve güçler
sessizce bir araya (artık tümüyle
ayrı yazılarak tarihe karışmakta
olan bir güzelim kelime) toplanmaya
uğraşılıyor. Tabii yaklaşmakta olan
seçimlerin bunda etkisi olabilir. Bir
tür 'Bekleyelim görelim' havası ister
istemez işlere siniyor.

O arada bir küçük-büyük iş
kotarıldı. Lise ve üniversite
öğrencileri İstanbul 2010 Avrrupa
Kültür Başkenti için fikir projeleri
ürettiler. Projeler kültür insanları
tarafından değerlendirildi. Bir
toplantıyla kamuoyuna sunuldu.
Değerlendirilen projeleri, yapılan
çalışmanın öyküsü ile birlikte
sunan bir kitapçık da yayımlandı:
Liseliler 2010'a Katılıyor!

Liselilerle çalışan 17 genç, öğrencim.
En baştan bir şey yazmak istemedim.
Fakat konu unutulur gibi olunca,hiç
olmazsa bir hatırlatma yapıyorum.
(Bu unutmanın istisnaları yok değil.
Özellikle F. Özkan ve Z. Oral'ın
ilgi ve katkıları çok değerli.)

Lise çağı, 'otur çalış kurtul'
dönemi. Gençlere, kanlarının en
deli aktığı dönemde, üniversite
havucu gösterilip önlerine
bakmaları öğüdü veriliyor.
Derslerini çalışır katsayı, ortalama
(gençlere söylenecek en kötü
kelime bu olmalı), puan tutturup
(bu da öyle; toto-loto'da 13'ü
tutturmak türünden, piyango)
üniversiteye kapağı bir atarlarsa
cennet önlerinde açılıverecekmiş
gibi. Böylece en delişmen
merakları köreltiliyor, en canalıcı
soruları cevapsız bırakılıyor.
Önlerine sabreden derviş temcidi
sürülüveriyor. Üniversitedekiler
de kendilerinden bir-iki yaş küçük
liselilere hafifçe tepeden bakıyor.

İşte 2010 için yapılan çalışmada
tüm bunlar kırıldı. Üniversiteliler
liseleri tek tek ziyaret edip gençlere
2010'un kenti değiştirmek için bir
fırsat olduğunu söylediler. Binlerce
liseliye kültür başkenti olmanın
seçkinler ya da turistler için bir
gösteri(ş) olmadığını sabırla
tekrarladılar. Derslerinden ve
dershanelerinden fedakârlık eden
yüzlercesiyle buluştular, yazıştılar.
Fikirler uçuştu, hayaller kâğıda
geçti. Ortaya 11 proje kondu.

Başlıkları bile yeterince açıklayıcı.
Telli Duvaklı İstanbul. Kahvehaneler
Sanatla Buluşuyor. Yatılı Bölge
Okulu Yuvada. Gençler Sanata
Kavuşuyor. Gençler Tarihle
Barışıyor! Yuva Çiçekleri Açıyor.
Popüler İstanbul. Şehrin Objektifi.
Aylağın Müzikli Günlüğü. İstanbul
Çocukların Vizöründe. Aşk Olsun
İstanbul. Hepsi İstanbul'un en
geniş nüfusunu ve asıl çocuklar
ve gençleri kucaklamayı hedefliyor.

Çalışmada yalnızca liselilerle
üniversiteliler bir araya gelmedi.
Liselilerle liseliler takımlar kurup
birlikte iş kotardılar. Birinciliğe
değer görülen İstanbul'daki farklı
düğünlerden belgesel yapma
projesinde Kartal'daki Yüksel
İlhan Alanyalı Lisesi öğrencisi
Berfu, St.-Benoit ve Şişli
Terakki'deki arkadaşlarıyla çalıştı.
İkinci olan kahvehanelerde sanat
projesinde İstanbul Erkek ve
Kabataş Erkek öğrencileri,
Şehremini Anadolu ve Levent Kız
Meslek'teki arkadaşlarıyla bir
takım oluşturdular.

Müdahale hakkını kullanan gençler
kentin peşini bırakmayacaklar.