176. hızlandırılmış liderler zirvesi

E - Başlayalım, Hüsamettin bey...</br>H - Efendim, ilk madde Tütün Kanunu.</br>E - Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki tütün üreticileri bundan çok olumsuz etkilenecek.

E - Başlayalım, Hüsamettin bey...
H - Efendim, ilk madde Tütün Kanunu.
E - Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki tütün üreticileri bundan çok olumsuz etkilenecek.
H - Ben size iki buçuk kilo Bitlis tütünü ayırttım efendim.
E - Teşekkür ederim, ama o bölge halkını tütün yerine alternatif ürünler ekmeye şimdiden ve hızla yönlendirmeliyiz.
Y - Hızla nasıl olacak sayın Ecevit, dişi hintkeneviri mi eksinler? Bu işin sosyal bedeli olacak, kaçınılmaz.
B - Zaten bölgede işsizlik var... Ben bir sigara yakabilir miyim, sayın Başbakanım?
E - Ben de yakayım Devlet bey.
Y - Ben de... Müsaade ederseniz, özelleştirmeden sorumlu bakanı çağıralım, bilgi alalım.
E - Hüsamettin bey, Tantan'ı çağırır mısınız lütfen?
H - Efendim, özelleştirmeyi sayın Karakoyunlu'ya bağlamıştık.
E - Karakoyunlu gelene kadar, biz şu fonların bakanı... Demin çağırmıştık, Tütün Kanunu ile ilgili... Ben bir sigara yakacağım.
B - Ben de.
E - Sayın Karakoyunlu, tütün üreticisinin mağdur olmasına engel olabilecek miyiz, bu kanunla?
K - Efendim, arz edeyim, şöyle... Madde 15:
İşbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Demokrat Parti iktidarında Amerika'dan İstanbul'un mutena semtlerine yeni mallarla esen mahrem rüzgâr ile efsunlu bir umudun eflatun tortularını çökmüş avurdunda Anadolu trenleriyle İstanbul'a taşıyan taşranın kikirik erkeklerinin garip arzularının Hasnun Galip Sokak ile Asmalımescit arasındaki sokaklarda çarpışmasıyla ortaya çıkan muhtevanın, gayrimüslim ticaret erbabının alışkanlıklarını da terennüm etmesiyle vücuda gelen serbest piyasa anlayışı, bugünün imbiğinden geçerek, tütün sektörüne hükümran olur. Ancak ve ancak, bu hal, sarı parmaklı tütün üreticilerini, sanki mukassır olan onlarmışcasına bir yok oluşa, bir tayfuna boyun eğmeye gönderilen asakir-i safire çeviren bir teklif-i ma la-yutak olarak idrak edilemez. Zira onlar ki...
Y - Bunu sadeleştirelim biraz Yılmaz bey. Tütün sektöründe özelleştirmeyle birlikte serbest piyasaya geçilir, tütün üreticilerinin mağdur olmaması için gerekli önlemler hükümetçe alınır, diyelim..
H - Hışşt, sayın Başbakan daldı.
B - Ben bir sigara yakayım.
H - Fonların kapatılması için 25 dakika kaldı.
Y - Uyandırın o zaman.
H - Efendim, efendim...
E - Ha?..
H - Efendim.
E - Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah, yalnızca Türklere değil, adadaki Rumlara da barış getirmek üzere...
Y - Sayın Başbakanım, Tütün Kanunu'nun biraz daha işi var. Müsaade ederseniz sayın Karakoyunlu'yu yolcu edelim.
B - İşte, Kemal Derviş de geldi, zaten.
D - İyi günler sayın Başbakanım, IMF'ye fonların tasfiyesi için verdiğimiz sürenin dolmasına 12 dakika kaldı.
E - Ne tavsiye ediyorsunuz?
D - Fonları kapatalım.
E - Kabul edenler, etmeyenler?.. Fonlar kapatılmıştır. Sigara var mı Hüsamettin bey?
H - Buyrun efendim.
Y - Ben de yakayım.
B - Ben yeni söndürdüm. Hükümet içinde uyumsuzluk gibi algılanmasın?
D - Efendim, ek bütçe için de, IMF'ye verdiğimiz takvime göre, 2 saat 18 dakika kaldı.
E - Kabul edenler, etmeyenler?.. Edilmiştir.
Y - Ek bütçe için kaynağı nereden bulacağız, onu konuşmadık.
E - Onu sonra şey yapalım, isterseniz. Zaman daralıyor.
D - Evet, efendim. Yine IMF'ye söz verdiğimiz, şu Medeni Kanun. Son 10 dakika...
B - Allah Allah, onun için de mi söz verdik?.. Ben bir sigara içeceğim.
D - Evet, IMF, boşanma halinde eşlerin mal paylaşımını da niyet mektubuna göre yapmalarını istiyor.
Y - Nasıl yani?
D - Niyet mektubundaki 18. maddenin
sonu... IMF'nin Türkiye'ye yaptığı yardımlarla sağlanan ekonomik büyümeden her Türk vatandaşının payına düşen edinimler, eşlerin boşanması halinde, paylaşılan mallardan kesilerek, IMF'ye iade edilir...
E - Kabul edenler, etmeyenler?.. Edilmiştir.
D - Efendim, yine son bir söz. Bu liderler zirvesinin, en fazla 30 dakika ile sınırlandırılması, karşılıklı konuşma yerine gündemdeki maddelerin oylanması, oylamanın hızlı yapılması ve sizin kabul edenler etmeyenler diye sorduktan sonraki bekleme süresini üç saniyeden, bir saniyeye indirmeniz, şeklinde...
E - Kabul edilmiştir. Hadi, birer sigara daha içelim...