Asr-ı Saadet Partisi'nin gizli programı

Bir partisi daha kapatılır da, hiç hoca boş durur mu?</br>Hoca, yeni partisini çoktan yedekledi bile.

Bir partisi daha kapatılır da, hiç hoca boş durur mu?
Hoca, yeni partisini çoktan yedekledi bile. İşte, adı Asr - ı Saadet olan yeni partinin, hoca tarafından kaleme alınan gizli programı:
1 - Bismillahirrahmanirrahim.
2 - ASP'nin amblemi Versace tasarımı, yeşil fon üzerine sarı, taşlanan şeytan desenidir.
3 - ASP'nin esas hedefi, dünyadaki moderen hak ve hürriyet anlayışı doğrultusunda, Türkiye'de de ferdi devletin önüne çıkarmaktır. ASP, devletin önüne çıkan ferdin arkasında duracaktır.
4 - Fikir, din ve vicdan hürriyetlerinin bizzat uluslararası garanti kuruluşları tarafından teminat altına alınması için ABD ile gerekli anlaşmalar yapılacaktır.
5 - Ekonomide hemi liberal, hemi de vatandaşın hakkını gözeten bir yaklaşım esastır. Vatandaşların hepisi, IMF'ye tek tek niyet mektubu gönderek, kardeşim, benim şahsi programım şudur, şudur, şudur, işine gelirse diyecektir. IMF de işine gelirse kredi verecek, devlet hiç karışmayacaktır.
6 - Paradan 6 sıfır atılacak. Atılan sıfırlar eritilerek Hazine'ye irat kaydedilecektir. En kısa sürede, 1 lira 1 Suudi Arabistan Riyali paritesi tesis edilecektir.
7 - Avrupa Birliği'ne girilecek, girilmekle kalmayıp, her yıl 1 milyon zındık ürkütmemek için önce patates dinine geçirilecek, ardından, bunların erkek olanları Vatikan meydanındaki sünnet törenini müteakip Müslüman yapılacaktır. Papa da, İslam dinine davet edilecektir.
8 - Suudi Arabistan Kralı sayın Fahd'ın da yardımıyla, Müslüman yapılan kefereler için, her yıl Avrupa'dan Kâbe'ye, eski Haçlı Seferleri'nin yerine Hacılı Seferleri tertip edilecektir.
9 - Kıbrıs meselesi, Rumların imana getirilip İskender Paşa Dergâhı'na bağlanmasıyla kökten çözülecektir.
10 - Mevcut beceriksiz iktidarların bir türlü başaramadığı Orta Asya petrollerinin Türkiye'ye nakli meselesi, bir hafta içinde halledilecektir. Orta Asya'daki Müslüman Türk devletlerine kurulacak dev fıskiyelerle arşa püskürtülecek ham petrol atmosferde bir eğri çizip Rus engelini havadan aşmak suretiyle, Doğu Anadolu hududumuza dizilecek boş varillere intikal edecektir.
11 - Fatih Sultan Mehmed Han'ın Haliç'te yaptığı gibi, yabancı petrol tankerlerine karşı, İstanbul Boğazı'nın kuzey ucuna zincir gerilecektir.
12 - İslam Orduları Komutanı Kaddafi'nin komutan yardımcısı Erbakan'ı çadırında fırçaladığı yalanı, aksine, Erbakan'ın Kaddafi'yi çölde deveyle kovaladığı gerçeği ile değiştirilecektir.
13 - Yarım kalan ağır sanayi hamlesi tamamlanarak, her sene bin tank, bin uçak, bin il, bin ilçe, 500 baraj, 100 otoyol, 50 turşu fabrikası, 20 çeşme, 10 otobüs durağı, beşer kümes ve samanlık ile birer anahtarlık millete hediye edilecektir.
14 - Kuzey Anadolu Fayı, çatlaktan aşağı dökülecek okunmuş tutkal ile yapıştırılacak, fayın iki tarafı çelik ipliklerle birbirine dikilecektir.
15 - Milli Güvenlik Kurulu'ndaki sivil sayısı 3 bine çıkarılacak, MGK toplantılarına namaz arası konulacaktır.
16 - Medeni Kanun değiştirilerek, boşanma halinde çocuklar Kuran kurslarına kaydettirilecektir.
17 - İmam hatipler yeniden ihya edilecek ve bu okulları bitirenlere devlet imamı nişanıyla, 500'er cumhuriyet altını verilecektir.
18 - Hanım kızlarımızın türbanları üzerine takmak zorunda bırakıldıkları perukalar Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetler kısmına kaldırılacaktır.
19 - Milli Görüş için kapı kapı dolaşarak oy isteyen hanım kardeşlerimize hak ettikleri alaka gösterilerek hepisine birer sepet hurma hediye edilecektir.
20 - Kürtçe Kuran eğitimi ve yayını serbest bırakılacak, Öcalan cezasını çekip tövbekâr olana kadar Hicaz çöllerine salınacaktır.
21 - İslam Kardeşliği Ortak Pazarı tesis edilecek, üye ülkelerde açılacak İKOP marketlerinde ucuz, taze ve helal mallar vatandaşlara sunulacaktır.
22 - Çekilecek kura ile bir ilimize, 100 bin kişinin aynı anda abdest almasına imkân veren Asr-ı Saadet Şadırvanı inşa edilecektir.
23 - Parti kapatılmasını zorlaştıran Anayasa değişiklikleri bir an evvel yapılacak, parti
kapatma cezası yerine, parti kurucuları ile il, ilçe ve belde yöneticilerine 10 bin rekât namaz kılma ve milletvekillerine 3 yıl süreyle Meclis lokantasından faydalanamama gibi cezalar ikame edilecektir.
24 - ASP'nin da kapatılması ihtimaline karşı, adı Helal Parti ya da Dini İstismar Partisi olacak olan bir sonraki partinin hazırlıklarına şimdiden gizlice başlanacaktır. Kıymetli kardeşlerimizin hemen hepisinin siyasi yasaklı durumuna düşmesi dikkate alınarak, Helal Parti'nin kurucu kadrosu için Avrupa'dan devşirmeler toplanarak hazır halde bekletilecektir.
25 - Ilık suya bırakıldığında 5 dakika içinde hazır hale gelen siyasi partiler elde etmek için fabrika kurulacaktır.
26 - Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Amin.