Bir siyasi reform teklifi

Partiler ve seçimlerle ilgili yasaların halen yürürlükte olan aşağıdaki muhtelif hükümleri, bu değişiklikle birlikte ortadan kalkar:

Partiler ve seçimlerle ilgili yasaların halen yürürlükte olan aşağıdaki muhtelif hükümleri, bu değişiklikle birlikte ortadan kalkar:
1-Bir parti genel başkanının, bir il veya ilçe teşkilatını görevden almak için, boş ol, boş ol, boş ol, demesi yeterlidir.
2-Bir parti üyesi ya da akrabasının, parti adını çıkar sağlamaya alet ettiğinin saptanması halinde, 7 gün içerisinde adını değiştirmeyen o parti kapatılır.
3-Üst üste 2 seçim kaybeden bir partinin genel başkanı istifa etmiş sayılır. Bir partinin neye göre seçimi kaybettiğine, son seçimde aldığı oyların, bir önceki seçimde aldığı oylardan çıkarılması sonucunda ulaşılan rakamın, iki seçim arasındaki nüfus artış hızına bölünüp, iki seçim döneminde aldığı Hazine yardımı farkıyla çarpılıp, ülke çapında kullanılan geçersiz oyların gerekçelerine eklenmesiyle elde edilen asal sayının, parti üye sayısının ortak bölenlerinin en küçüğünden büyük çıkması halinde karar verilir.
4-Seçimlerden sonra çöplüklerde bulunan sayılmamış oyların değerlendirilmesi amacıyla, çöp arıtma tesisleri kurulur.
5-Seçim vaatlerinin yalan makinesine bağlı olarak yapılması teklif edilemez.
6-Bir parti genel başkanı, üst üste
3 kongrede altına kaçırdığının, her seferinde delege tam sayısının beşte dördü tarafından görülmesi halinde, yaş haddinden görevini bırakmış sayılır.
7-Birden çok oy kullanabilsin diye, seçmenlerin parmaklarına sürülen seçim boyasını yalayarak çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalanan parti mensupları, kamu toplu taşıma araçlarının ön bölümündeki gazilere ayrılmış koltuklara, araç boşken dahi olsa, oturamazlar.
8-Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy pusulasını sandığa atarken deliği tutturabilmesi için elinin titrememesi gerektiğini öne sürenler, seçmeni sandıktan ve demokrasiden soğutmamak amacıyla ve alkolik olduklarını belgelemeleri halinde bir kadeh bir şey içebilirler.
9-Hiçbir seçmene sandık başında telkin veya tavsiyede bulunulamaz. Buna teşebbüs eden siyasi parti mensupları, partiler arasında transfer yapma hakkını 5 yıl süreyle kaybederler.
10-Genel ve yerel seçimlerde aday belirleme yöntemi olarak merkez yoklaması yerine
önseçim talep eden parti teşkilatları, 7 gün içerisinde tövbe edebilirler.
11-Partilere bağışta bulunmak isteyenlere, ben hem Adalet Partisi'ne, hem de Halk Partisi'ne yardım ederdim, dediği söylenen Vehbi Koç'un tutumu tavsiye olunur.
12-Kürsü dokunulmazlığına sahip olanlar, dışarıda da kürsüyle dolaşmaları halinde aynı dokunulmazlıktan yararlanırlar. Kürsünün dışarıda olduğu zamanlarda, konuşmalar en genç üyenin sırtına çıkılarak yapılır.
13-Siyasette haksız rekabet yaratacak şekilde, Titrek Sol, Bahçeli, Rizeli'nin Yeri, Beyaz Enerji, Hanımın Çiftliği, Savunan Adam, HizBaykallah adlarıyla parti kurulamaz.
14-Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30, çekilme yaşı pazarlığa tabidir.
15-Partiler, kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na, bir örneğini de ABD Büyükelçiliği'ne verirler.
16-ABD'den icazet almış bir partiden bir grubun ayrılarak başka bir parti kurması durumunda, alınmış icazet kalan grubun olur. Yeniden icazet alma gereği ayrılan gruba aittir.
17-Bütün siyasi partiler gelirlerinin yüzde birini, Kabul Edenler Kabul Etmeyenler Demokratik Otomasyon Projesi KEKEDOP'un gerçekleşmesi için ayırırlar. Bu projeyle omuzlarına çhip takılacak olan üyeler, fikirleri sorulduğunda, salonda bulunan genel başkanın elindeki uzaktan kumandada basacağı kabul ya da ret düğmesine uygun biçimde, topluca ellerini kaldırırlar, indirirler.
18-Bir siyasetçi, kaybetmesi halinde bütün kongre masraflarını ödemesi şartıyla, genel başkanına karşı aday olabilir.
19-Bir yılda, bir parti üyesi bir delegeden
5, bir parti delegesi bir milletvekilinden 20, bir milletvekili bir bakandan 50 defayla sınırlı olmak üzere, iş, iş takibi ve tayin gibi isteklerde bulunabilir.
20-Bir yılda, bir bakan bir milletvekilini 5, bir milletvekili bir delegeyi 3, bir delege bir parti üyesini 1 kez dövebilir.
21-Parti üye kayıtları kongreye
60 saniye kaldıktan sonra yenilenemez.
22-Boşalan üyeliklerin üye tam sayısının yüzde beşini bulması halinde erken seçim kararı alınır ve kurayla seçilen şanslı üyeler boşalan koltuklara ayaklarını uzatabilir.