Medya'nın Adam Edilmesine Dair Kanun Teklifi

Bugüne dek 4. kuvvet olarak bilinen medya, bu tasarı ile, 3. kuvvetin 2. kademesine yükseltilerek, 677 sayılı devlet memurları yasasına tabi olur.

1) Bugüne dek 4. kuvvet olarak bilinen medya, bu tasarı ile, 3. kuvvetin 2. kademesine yükseltilerek, 677 sayılı devlet memurları yasasına tabi olur.
2) Televizyon haberlerinde muhabirler tarafından çekilen, 'İsmail Filanca, Falanca TV, İstanbul' şeklindeki anonslar, bu tasarının kabulüyle, 'İsmail Filanca, 677'ye 002130570478 - 3, İstanbul' şeklinde sicil numarasını da ihtiva edecek şekilde değiştirilir.
3) Medya çalışanları, köleliğin önlenmesine dair uluslararası sözleşmelerdeki haklardan faydalanabilirler.
4) Medya kuruluşlarında bugüne dek uygulanan hisse sahibi olma sınırlaması bu tasarıyla ortadan kalkar. Gerçek, tüzel ya da sanal kişiler, bir medya kuruluşunun tamamına ve ruhuna sahip olabilirler.
5) Hisse sahibi olmanın sınırlamaya tabi olduğu dönemlerde, kanuna karşı hile yoluna gidilerek, medya kuruluşlarının sahibi gösterilen çaycı, şoför, sekreter gibi kişilerin, bu tasarının kabulünü takiben, çevrelerine, "Sıkıldım bu işten, benim kanalı doktor Ender beye geri sattım... Geçen gün Mesut bey aradı, ille bir yemek yiyelim dedi... Bizim bakkala kızdım, ana haber bülteninde vurdum beline kazmayı, kaltabanın terazisi bozuk, diye..." hava basmaları 1 yıl süreyle serbesttir.
6) Medya sahipleri, bundan böyle, devlet ihalelerine ve devlet arşivlerine girebilirler.
7) Medya sahipleri, devlet ihalelerine girerken, sahip oldukları medya kuruluşuna ait logolu mikrofonları, ceketlerinin üst cebine mendilmiş gibi yerleştirerek, haksız rekabete yol açamazlar.
8) Bir gerçek, tüzel ya sanal kişi, televizyon izlenme oranı içindeki toplam payları yüzde 25'e ulaşana kadar, birden çok televizyon kuruluşuna sahip olabilir. Yüzde 25 sınırına ulaşılıp ulaşılmadığını, reyting ölçüm kuruluşu tespit eder. Reyting ölçüm kuruluşunun reyting ölçüm cihazını kimlerin evine, niye ve nasıl koyduğuna ilişkin Başbakan ya da ilgili bakanların yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulamaz.
9) Medya sahipleri, herhangi bir siyasi parti ya da siyasetçi lehine propaganda mahiyetinde yayın yaptıramaz, iktidar ortaklarına, bizim kanala sabah şekerleri olarak çıkıp yemek tarifi yapar mısınız ve benzeri tekliflerde bulunamaz.
10) Siyasetçiler de medya sahiplerine, tasarruf önlemleri doğrultusunda dişlerimi artık hizmetkârım değil, kendim fırçalıyorum, acaba canlı yayımlamak istemez misiniz, gibi teklifler götüremez.
11) Bütün televizyon ve radyo yayınları bir üst kurul tarafından denetlenir. Altı kişiden oluşacak olan üst kurulun bir üyesi, iktidar ortağı partilerin liderlerine eliyle dokunabilen ve liderlerce aday gösterilecek üç kişi arasından reklamcılar derneği tarafından, bir üyesi, 16 Türk devletini sırayla ve ezberden sayabilen ve kendiliğinden aday olan kişiler arasından Türk Tarih Kurumu tarafından, bir üyesi, kendiliğinden aday olacak en hızlı iş takipçisi beş kişi arasından TÜSİAD tarafından, bir üyesi, televizyon tamircileri derneklerinin aday göstereceği üç kişi arasından Meclis Genel Kurulu tarafından, bir üyesi, en fazla sarı basın kartına ve kooperatif arazisine sahip basın kuruluşunun aday göstereceği kendi üyesi üç kişi arasından, ABD Başkanı Bush'un babası Bush tarafından, bir üyesi de, kendiliğinden aday olan ve günde en az 16 saat televizyon seyreden beş vatandaş arasından reyting ölçüm kuruluşu tarafından seçilir.
12) Yasalara aykırı yayın yapan medya kuruluşları, üst kurul tarafından cezalandırılır. İlk kez ihlal durumunda televizyon ve radyoların yayını durdurulur, ikinci kez ihlal durumunda söz konusu kuruluşların teknik cihazlarının içine kum ve yağ dökülür, üçüncü ve son kez ihlal durumunda ise, söz konusu kuruluşların antenleri bükülerek, yayınlarına süresiz son verilir.
13) Yasaları ihlal eden radyo kuruluşlarının yayımı parazitle bozulur. Parazitin parası, ilgili radyo kuruluşunca ödenir.
14) Üst kurul televizyonlara ekran karartma cezası vermek yerine, ekranın karartılacağı süre boyunca kendi hazırlayacağı bantları da yayıma sokabilir. Bir kurul üyesinin, oğlunun sünnet törenine ya da kızının düğününe ait video kaydı gibi şahsi görüntülerin bu bağlamda ilgili televizyonda yayımlanması isteğine, ancak üst kurul üyelerinin oybirliğiyle karar verilir.
15) Bir haberin, son dakika haberi olup olmadığına, üst kurula bağlı son dakika haberlerini değerlendirme alt komisyonu tarafından karar verilir. 125 kişiden oluşan alt komisyon, medya kuruluşlarından bu yönde yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere vardiya usulüyle, 24 saat toplantı halinde bulunur. Son dakika başvuruları, en geç 3 dakika içinde karara bağlanır.
16) Reklam kuşaklarının yayında olduğu süre boyunca 'son dakika haberi' verilemez.
17) Ekrandan geçecek alt yazılar, üst kurulun onayı alındıktan sonra yayıma verilir. İzinsiz geçen alt yazılar, üst kurul tarafından anında durdurulabilir. Durdurulan alt yazı, durdurulduğu haliyle, ceza olarak 1 ay boyunca ekranda kalır.
18) Spikerler abartılı jest, mimik ve el-kol hareketlerinde bulunamazlar. Bu şekilde yayın yaptığı üst kurulca saptanan spikerler, ceza olarak, çalıştıkları medya kuruluşunun, ulaştırma servisine sürülürler.