2013 Nüfusu ve seçmen sayısı

Askıdan indirilen seçmen listelerinin, şimdiye kadar ürettiğimiz en doğru seçmen kütüğü olduğuna inanıyorum.

Hafta içinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, 7’nci kez, 2013 yıl sonu Türkiye nüfusu açıklandı.

Gerçekte 1972 yılında Nüfus Kanunu çıkarılırken ‘Sokağa çıkma yasağı’ konmadan nüfus sayımı yapılması ve yurttşlara bir kimlik numarası verilmesi amaçlanmıştı. Kanunun yürürlükte kaldığı 33 yıl içinde, birçok proje yapıldı, çalışıldı, sonuç alınamadı.

Tarihçiler, ilk nüfus sayımının MÖ 500’lü yıllarda yapıldığını yazmışlardır. Osmanlılarda ise 1830’lu yıllarda vergi toplamada yararlanılmak üzere ‘erkekler’ yazılarak, ilk nüfus sayımı yapıldı. Kadınların da sayıldığı ilk yazım 1882’de yapılmıştır.

Cumhuriyet döneminde, 1927’de başlayan sayım, 1935’ten sonra her beş yılda bir gerçekleşmiştir. 1990 sayımını izleyen günlerde, on yılda bir sayım yapılması kararı verilmiş ancak 2000 yılındaki sayım, sokağa çıkma yasağı konularak yapılan son sayımdı. Araya, 1997 yılında seçmen yazımına yardımcı olur diye ‘Nüfus tespiti’ adıyla evlere şenlik bir sayım daha sokulmuştu.

1980’den sonraki sayımlar, içinden çıkılmaz ve açıklanamaz gibi görünen sorunlarla doluydu. 1997 sayımı Meclis’te görüşülürken ilgili bakanın, “Bu konuyu artık konuşmayalım, devletin aleyhine oluyor” dediğini hatırlarsak, son sayımların tutarsızlığı anlaşılır. 

Her nüfus sayımında hatalar vardır ancak bizim son sayımlarda görülen hatalar, geniş tutulan kabul edilebilir hata paylarının bile çok üzerine çıkmıştı.

Yazım karmaşası sürerken 1973 Kanunu’nun yenilenmesine karar verildi ve 2006’da Nüfus Hizmetleri Kanunu çıkarıldı; hızla yönetmelik ve genelgeler yürürlüğe konuldu. Çalışmalar sonunda ADNKS’ye göre ilk sonuç 21 Ocak 2008’de açıklandı: 2007 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin nüfusu 70 milyon 586 bin 256 kişiydi. Oysa bir yıl öncesinde TÜİK, 2007 nüfusunun 73 milyon 875 bin olabileceğini kestirmişti! 

2007 sonuçlarından bugüne kadar ADNKS, kendini düzelterek gelmiştir. 2013 sonuçlarındaki hatalar kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmalıdır.

Seçmen Kütükleri, bu yazım verileri kullanılarak hazırlanmaktadır. Geçen hafta askıdan indirilen seçmen listelerinin, şimdiye kadar ürettiğimiz en doğru seçmen kütüğünden çıkarılmış listeler olduğuna inanıyorum. Bir kez daha tekrarlayayım ki, bu listelerde de eksikler vardır veya aynı kişiyi tanımlayan numara birden fazla yerde ‘mükerreren’ de yazılmıştır ancak sonucu değiştirme olasılığı yok denecek kadar azdır, sanıyorum on binde binin altında hata vardır.

Şimdi, önümüzdeki hafta açıklanacak seçmen kütüklerinde kaç kişinin bulunması gerektiğine bakalım: 2013 nüfus açıklamasına göre 18 ve üstü yaş grubunda olanların sayısı, 53 milyon 900 bindir. Yasaya göre seçmen olamayacak kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçmen kütüğüne yazılamazlar. Bunun dışında, ilk seçimde ‘oy kullanamayacak’ olan ‘silah altında bulunanlar’, ‘askeri öğrenciler’ ve ‘ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar’ da seçmen kütüğüne yazılmamaktadırlar.

Bunları göz önüne alırsak, seçmen kütüklerinde yazılı seçmen sayısı, 18 ve üstü yaş grubu sayısından en çok bir milyon kadar az olmalı, yani seçmen kütüklerinde 53 milyon çevresinde kişi yazılı olmalıdır. Eğer kütüklerde yazılı kişi sayısı, 53 milyonun üstünde ise ‘fazla yazım’, altında ise ‘eksik yazım’ vardır diyebileceğiz.

Fazla veya eksik yazım sayısının 200 binden fazla olması durumu, ADNKS’nin yeterli olgunluğa gelmediğini gösterecektir.