AKP oligarşiyi yerleştiriyor

AKP'nin kongre seçimlerin-de 'çarşaf liste' yöntemini değiştirmek istediği anlaşılıyor.

Pazartesi günü NTV'den duyduğum, sonra NTVMSNBC haber portalında okuduğum bir haberi, ertesi gün gazetelerde göremedim. Bence siyaset hayatımızı tanımlayan bir gelişmeyle ilgili bu haber büyük başlıkla verilmeliydi. Önce, Adem Kadam'ın haberini tekrarlayayım:
AKP'de, "1 Şubat'ta toplanacak kurucular kurulunda, parti tüzüğünün kongre ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikle mevcut tüzükteki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimlerinde çarşaf liste kullanılır hükmü çıkarılarak yerine seçimlere tek liste ile gidilir hükmü getirilecek." Haberin girişinde 'Kongrede Merkez Karar Yönetim Kurulu için genel merkezin listesi dışında aday çıkarılmasının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler oldu' özet cümlesi yer alıyordu.
Haber metninde, AKP tüzüğünde hangi kuralın nasıl değişeceği pek açık değil. Benim anladığım şu:
AKP tüzüğünün 69.6'ncı maddesine göre büyük kongrede seçimler 'çarşaf liste' esasına göre yapılır. Kongre başkanlık divanı, adayların listesini, soyadları alfabe sırasına göre bastırır. Başkanlıkça mühürlenmiş bu çarşaf listeler işaretlenip, mühürlü zarfların içine konularak oy kullanılır.
Çarşaf liste kullanılınca delegeler, hizip listesinde adı bulunmayan, ama tanıdığı adayları da işaretler, sonuçta liste dışından üç dört aday seçilebilir. Merkez karar organında, az da olsa, başka 'listeden' gelenlerin bulunması 'rahatsız edici'dir! Genel başkanın listesinden bir-iki kişi dışarıda kalırsa, parti içinde etkili bir muhalefet olduğu kanısı oluşabilir; lider böyle bir 'görüntüyü' kabul edemez, 'sıkıntı çıkar'!
Çarşaf liste yönteminde, delegelerin parti genel başkanının veya hizip liderinin istediğine oy vermelerine yardımcı(!) olmak için, adayların listedeki sıra numaraları basılı kâğıtlar, -anahtar liste- dağıtılır. Delegeler anahtar listesine bakarak oy kullandıklarında, genel başkanın listesi az fireyle kazanır.
Anahtar listesinin hikâyesini anlatayım: 1950 sonrasında CHP kurultaylarında çarşaf liste kullanılmıştı. 1950'den 68'e kadar geçen yıllarda toplanan 12 kurultayda İnönü ve arkadaşlarının aklına 'anahtar liste' çıkarmak gelmemişti. 1968'de Ecevit hizbi, parti meclisine 'takım olarak' girmek için, geleneği bozup, çarşaf liste yerine basılı listelerin de geçerli sayılmasının kabulünü istedi; o kurultay bu isteği kabul etmedi. Anahtar liste o kurultaydaki hizipçilerin icadıdır. 1970 kurultayında kural olarak çarşaf listeden vazgeçildi. 1980'sonrasında kurulan SODEP'ten beri SHP ve CHP'de çarşaf liste kuralı vardır.
NTV'nin haberinden, AKP'nin çarşaf liste yöntemini değiştirmek istediği anlaşılıyor. İç ve dış konuların bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, Amerika'dan Çin'e geziler sürerken, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun, büyük kongredeki seçimlerde kullanılacak oy pusulasının biçimini düşünmesi garip gelebilir, ama demokrasimizin gerçeği budur! Bizde parti bilgiyle, yetkinlikle, uzlaşmayla, örgütün katılımıyla yönetilmez.
Tayyip bey, kurduğu lider oligarşisinde zayıf halka bırakmak istememektedir. Kuruluş sırasında acemilikle(!) tüzüğe yazılmış çarşaf liste sistemi kaldırılmalı; Irak, bütçe, IMF gibi konular sıkıştırsa da parti avuç içinde tutulmalı, sonra 'yetkili organın kararı' yaveleri sürdürülmelidir!