Başbakan'ın kanına dokunan

Başbakan, Marmara Üniversitesi Vakfı'nın geleneksel bayram kahvaltısında(!), "Özellikle son yıllarda İslam ile terörü bir arada anma gibi bir gayret ortada.

Başbakan, Marmara Üniversitesi Vakfı'nın geleneksel bayram kahvaltısında(!), "Özellikle son yıllarda İslam ile terörü bir arada anma gibi bir gayret ortada. (...) Teröre sıfat olarak İslam'ı giydirmek gibi bir gayret ortada. Benim şahsen kanıma dokunuyor, huzursuz ediyor. Yani ben İslami terör ifadesini duyduğum zaman buna tahammül edemiyorum, dayanamıyorum" dedi. (25 Kasım, AKP web sayfası)
Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca Lügat'inde 'İslami', 'İslam dinine, İslam halkına mensup, bunlarla ilgili olan' diye açıklanıyor. 'İslami terör' tamlamasında bu Arapça sıfatın, 'İslamlıkla ilgili olan' anlamında kullanıldığı açık.
'İslami terör' tamlaması, sayın Erdoğan'ın 'kanına dokunuyor'muş; duymaya 'tahammül edemiyor'muş! Niçin bu söze sinirlenip, kızdığını anlamaya çalışıyorum.
'İslami terör' tamlamasının, bütün İslamları kapsadığını söyleyen var mı? Ya da terörün İslam'dan kuvvet aldığını, İslam kuralları içinde teröre izin verildiğini iddia eden gördünüz mü? Bu tamlamanın, İslam dinine mensup olanlar arasından çok az sayıdaki bağnaz bir grubun, İslamiyet motiflerini alet edip, masum insanları öldürerek, uygun gördükleri ülkelerde korku salmak istemelerini anlattığı açık.
Son terörün İslam'la 'ilgisine' gelince: İstanbul'daki son terör olaylarını 'Ebu Hafız el Masri Tugayları' örgütü üstlendi. Yayımladıkları bildirinin hemen her cümlesinde, İslami unsurlara yer veriliyordu, isteklerinde de hep İslam'a vurgu yapılıyordu.
Ülkemizdeki İslamcı akım mensuplarının yazıları da, karşılaştığımız vahşetin, bağnaz İslamcıların tertibi olduğunu gösteriyor. Her fikir akımının bağnazlarının, ideallerine ulaşmak amacıyla zor kullanmaları doğaldır.
Fanatik İslamcılar da zora ve silaha ilk kez sarılmıyorlar. İstanbul'daki olayların garipsenecek yanı yok! Ancak 'İslami terör' tamlaması kullanıldığında, Başbakan'ın, 'Kanıma dokunuyor' demesi pek tabii görünmüyor.
Erdoğan, 'İslami terör' tamlamasını mı doğru anlamıyor, yoksa İslamcı fanatiklerin sanıldığından çok olduğuna mı inanıyor? Başbakan herhalde,
İslamcı fanatiklerin İslam dünyasının çoğunluğunu kapsadığına inanmıyordur ve 'İslami terör' tamlamasının da, sadece 'İslam'la ilgili terör' anlamında
kullanıldığını biliyordur.
Sanıyorum Erdoğan, 'İslamcı terör' tamlamasının kullanılmasına karşı çıkarak halka, İslamcılığının sürmekte olduğunu göstermekte istemektedir. İslam inancının üstünlüğüne inancı o kadar derin ve yoğundur ki, doğru veya yanlış, herhangi bir Müslüman'ın bir kötülükle birlikte anılmasından bile rahatsız olmaktadır, çünkü İslamların yaşadığı yerlerde sadece güzellikler ve iyilikler bulunur! 'Bu böyle biline'yi de, dinleyenler eklemelidir.
Onun için galiba, asıl önemli olan, bu derin inancının halk tarafından anlaşılması ve bir 'Mücahid' olduğunun bilinmesidir.
Erdoğan'a göre belki de, "Haçlı ordularından ayrılıp, İslami ulusa dönmenin zamanı değil mi" diye soranların da İslam'la bir ilgisi yoktur, bu teröristler muhtemelen siyonist'tir"!
Korkum, Erdoğan'ın 'İslami terör' çevresinde 'siyaset yapıyor' olmasıdır. Başbakan'ın, bu siyasetin cesaret verdiği grupların kimler olduğunu, bu söylemin terörle savaşan memurları zayıflattığını yakın zamanda öğrenmesini dileyelim.