Bilinmesi gereken

Başbakan'ın açılışını yaptığı tesislerin ne zaman projelendirildiğini, </br>ihale tarihini ve yapılan harcama tutarını bilmesi gerekir.

Başbakan'ın açılışını yaptığı tesislerin ne zaman projelendirildiğini,
ihale tarihini ve yapılan harcama tutarını bilmesi gerekir.
Çünkü öğrenilmesi çok zaman almayacak bu kısa bilgiler, açılacak tesisin, müteahhitin ve görevlilerin doğru değerlendirilmesine yardımcı olur.
Bizim siyaset adamlarımızın, bilmeleri gerekenlerle, bilmeyebilecekleri birbirine karıştırdıkları; Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'na verdikleri 'bilgi'lerden anlaşılıyor. 1999 seçiminden sonra üç buçuk yıl başbakan yardımcılığı yapan Hüsamettin Özkan samimiyetle itiraf etmiş: "Halk Bankası'nın H'sını bile bilmem"!
(1 Temmuz tarihli gazeteler)
Yakışanı bu, neyi bilmediğini biliyor. 'Bilmesi gerekenleri biliyor muydu?' diye sorarsanız cevaplayamam, ama basit bir kural söyleyebilirim: Bakanlığına bağlı kamu bankasının politika ve stratejilerini belirlemek, bunların uygulanmasını denetlemek bakanın sorumluluğundadır. 'Ben ilgilenmedim, adresini de bilmem' deyip geçmek, siyaset adamı için gerçek sorumluluğu tanımlar bana göre.
Benim üzerinde duracağım bu değil, hizmete girdiğini dünkü gazetelerden öğrendiğimiz, Türk Boğazları Gemi Trafik ve Bilgi Yönetim Sistemi'nden bahsetmek istiyorum.
Açılış töreni sırasında, sayın Erdoğan'a bilgi verilirken, işin 2000 yılında 2001'in sonbaharında teslim edilmek üzere ihale edildiği söylenmiş midir dersiniz? Eski tarihlerin tekrarlanması unutulmuş (!)
ise, Başbakanımız, projeyi oluşturan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın vefat tarihini (Haziran 2000) hatırlayarak, sistemin kaç yıl geciktiğini hesaplamış olabilir!
Birçok ülke karasularında seyreden gemileri izler, denetler, hangi gemi nerede, nereye gidiyor bilir. Biz de, Boğazlar'dan gemilerin güvenli geçişiyle 7-8 yıl önce ilgilenmeye başladık. Erkaya emekli olduktan sonra, Boğaz kontrol projesinin geliştirme çalışmalarını başlattı (1998). Proje elektronik sistem, yazılım, radar gibi donanımlarla bunların kurulacağı ve çalıştırılacağı kuleli binalardan oluşuyordu.
Proje donanımı ABD şirketi Lockheed'e yaklaşık 23 milyon dolar bedelle 2001 sonbaharında teslim edilmek üzere ihale edildi. Projenin yapı işleri, Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi.
Bayındırlık Bakanlığı, ihaleyi kime vereceğini biliyordu (!), birkaç müteahhide davet mektubu yazıldı, 'bilinen' müteahhit dışında danışıklı olarak davet edilenler yüksek fiyat verdiler, iş 'bilinen' müteahhide 2001 yılı haziran ortasında bitirilmesi koşuluyla ihale edildi. Müteahhit sözleşmenin maddeleri arasından yollar bularak proje değişikliklerini onaylattı, fiyat artışı ve süre uzatımı aldı.
Başlangıçta 23 milyon dolara Lockheed firmasına ihale dilen teçhizatın, 45 milyon dolara mal olduğunu Ulaştırma Bakanı törendeki konuşmasında bildirmiş; inşaatın kaça ihale edilip, kaça çıktığının açıklanmadığı anlaşılıyor. (Hürriyet, 1 Temmuz). Ben söyleyeyim; İstanbul ve Çanakkale'deki yapı işleri, 2000 fiyatlarıyla 3.4 trilyon lira olarak ihale edilmişti. 3.4'ün şimdi nerelere çıktığını bilmiyorum.
Kamu işleri hakkında dört-beş sayı ve tarih, iddiaları değerlendirmek ve yanlışları bulmak için doğru bilgi verir; bu sade bilgilerin açıklanması, gösterişli tören düzenlemekten daha kolaydır, ama açıklanmaz, çünkü açıklanması bazı yüzleri kızartabilir!