Bu ay seçim olsa!

Pazar günü Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde Kamar adlı şirketin gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını özetledi: "AKP, oy oranını koruyor ve açık ara önde.

Pazar günü Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde Kamar adlı şirketin gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını özetledi: "AKP, oy oranını koruyor ve açık ara önde. Kararsızlar yüzde 24.53, CHP oy oranı yüzde 11.58, MHP: 6.42, DEHAP: 5.72, DYP: 5.68, SP: 5.05, Anavatan: 1.81." Sayın Hakan bu sayılardan şu sonuca vardığını yazıyor: AKP henüz gücünü koruyor. AKP dışında bir 'çekim merkezi' oluşmuş değil; iktidar gücünü korurken, anamuhalefet eriyor. (Hürriyet, 4 Eylül) 2-3 bin denekle konuşarak yapılan araştırma verilerinin, virgülden sonra iki basamaklı sayılarla yazılmasını bir türlü anlamamışımdır. Virgülden sonra birinci sayı binde biri, ikinci sayı onbinde biri gösterir. İstatistikçiler için bir anlamı olmalı ki, anket sonuçları onbinde bir basamağında veriliyor!
Neyse, bu anket verileri üzerinde düşüncelerimi yazmak istiyorum:
Seçime uzun süre varsa, iktidar partisine oy vermeyi düşünmeyen seçmenlerin bir kısmı, araştırmada eğilimlerini saklarlar. Seçime iki yıl kala yapılan bir anketin iktidar partisine ait sonucu, 3-4 birim azmış gibi değerlendirilmelidir. Böyle zamanlarda, küçük partilerin gücünün anketlere olduğundan daha az yansıması da göz ardı edilmemelidir.
Kararsızlar oranının yüzde 25 olmasına şaşırmamalıyız; seçime iki yıl kala dört seçmenden birinin oyunu vereceği partiyi belirlememesi doğaldır.
Son ankette, Saadet Partisi'nin (SP), 2002 seçimindeki oy oranını iki katına çıkararak, yüzde 5'e ulaştığı görülüyor. Bu verinin gösterdiği eğilim sürerse, SP'nin iki yıl sonra yüzde 10'a yaklaşacağı söylenebilir. Bu artış, iktidar partisini üzdüğü kadar, MHP ve DYP'nin de dikkatini çekmiş olmalıdır. İslamcılık akımı destekçilerinin büyük bir kısmı, geçen seçimde AKP'ye oy vermişlerdi. Son anketin İslamcıların oyunda bir ayrışmaya işaret edip etmediğini söyleyebilmek için, açıklanan dışındaki verilere de sahip olunmalıdır.
DEHAP'ın geleneksel oyunu almaya devam ettiği görülüyor; seçimlere kadar bu oranın değişmesi için bir neden yoktur.
Anketin, MHP ve DYP oylarını, olduğundan biraz daha az yakaladığını sanıyorum. Bununla birlikte kararsızlar dışındaki oylara göre oranlarsak bu partilerin yüzde 8'e yakın olduğu görülür.

Partilerin oy yüzdeleri
Azı Çoğu
AKP 28 38
CHP 12 18
MHP 8 13
DYP 8 14
DEHAP 6 8
SP 6 11
Diğer 8 15
Anket verilerine bakarak, bugün seçim yapılsaydı, bu iki partinin oy oranlarının yüzde 1-2 farkla 10'un çok az üstünde bulunacağını tahmin ediyorum. MHP ve DYP'nin uygulamakta oldukları politikalarında temel değişiklik yapmayacağı kabul edilerek bunu söyledim.
Kararsızları göz önüne almazsak, CHP'nin oranı yüzde 16'dır, bu oran seçimde aldığının 2 altındadır. Anket bu partinin oyunun azaldığını değil, artmadığını göstermektedir. Bu sonucu, Ahmet Hakan gibi, siyasal hayatımızda bir 'çekim merkezi' bulunmadığı biçiminde yorumlayanlar haksız sayılmazlar.
KAMAR anketinin sonuçlarından yararlanarak, bugünlerde yapıldığını varsaydığım bir seçimde, partilerin alacaklarını tahmin ettiğim oy oranları sınırları tablosunu alıştırma yapmak için sundum.