CHP'de ön seçim genelleşmelidir

İlan edilen kurallara göre, CHP Grubu'nun çoğunluğunu, Genel Başkanı'nın aday gösterdiği milletvekilleri oluşturacaktır.

Okuyucularımdan, özür dileyerek yazıma başlıyorum. 

Bugün, sevgili Yaşar Kemal’i yazarak uğurlamalıydım. Kentleşme ve hızlı göçün ilk yıllarını yaşayanlar bilir; o yıllarda çocukluk ve ilk gençlik çağında olanlar, eğitimleri için uzak yerlere ve büyük kentlere gitmişlerdir. Yüksek eğitimden sonra da, gelişen büyüyen kentlerde kalınmış; önceleri tatillerde gidilen kasabaya iki üç yılda bir, sonrasında daha aralıklarla bir iki gün uğranılmıştır. Ben Yaşar Kemal’in hikayelerinde, bıraktığım yerleri hayal ederek büyüdüm, onlarla orta yaşlarıma ulaştım. Büyük kentin koşuşturması arasında; Yaşar Kemal’in yazdıkları bir gün tekrar oralara gidebileceğimin güvencesi olmuştu, ama tabii dönemedim.

Sonra tanıştık, her karılaştığımızda sıkıca sarılırdık birbirimize; kahkahalar arasına sıkıştırıp sesini kısarak, kulağıma yeni bir haber verir, bazen bir kurtuluş yolu da fısıldardı.

Büyük kentlerde doğup büyüyen gençler çoğaldı, ilk gençlik yıllarında toprak kokan anılarını özleyenler şimdilerde azaldı, onların yazarlarını bilemem ama heyhat, benim ki gitti!

Bunları anlatmak varken ben bugün, aday gösterme usulündeki hukuksuzluğu yazacağım. Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesini hatırlatmak için; demokrasimizde bir adım daha geri gittiğimiz bir günü kazanma çabası içinde olmalıyım diye düşündüm.

Milletvekili aday listeleri, bütün partilerde genel başkanın isteğine göre hazırlanıyor.

Adayların her yerde aynı biçimsel usule göre belirlenmesinden bahsetmiyorum. Listeye gireceklerin, partinin demokrasinin ilkeleri, o günün siyasal koşulları ve gerekleri gözden geçirilerek ayrılmasının tek yöntemi, yargıç denetiminde, bütün üyeler oy vermesi değildir. Demokrasinin benimsendiği ülkelerde aday seçimi, o partiye ve zamana uyularak, hiçbir biçimde kişisel olmayan yöntemlerle yapılmaktadır.

Bu seçimde, CHP önce bütün adaylar ön seçimle belirleneceği ilan edildi. Sonra yüzde 15 merkez adayı gösterilecek denildi, sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) alet edilerek bir adım daha atıldı ve merkezin göstereceği aday sayısı arttırıldı, bunlar yetmedi, bazı illerde örgütün etkisini azaltacak tedbirler alındı.

Bir örnek vereyim:

CHP Parti Meclisi, 23 Aralık’ta, “CHP Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği”’nin, 10. ve 12. Maddelerinde, değişiklikler yaptı. Bu maddelerde, eğilim yoklaması sandık kurulları ve ilçe kurulu üyelerini Merkez Yönetim Kurulunun, “doğrudan belirleyebileceği” yazılıdır.

CHP Yönetmeliğinde yapılan bu yasa ve tüzük dışı değişikler bir CHP üyesi tarafından, 5.1.2015 tarihinde YSK’na itiraz konusu yapılmıştır. YSK, Kurul Başkanı, Başkan Vekili ve bir üye olmak üzere (3) üyenin Muhalefeti ve (7) üyenin kabulü ile şikayet reddedilmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanmayan Karara, YSK Başkan ve Başkan vekili karşı çıkmışlar ve gerekçelerini karşı oy yazılarında açıklamışlardır.

Bahsettiğim karara karşı “hak ihlali” olduğundan bahisle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur. İki hafta içinde Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu sonuçlandırmazsa, bir partinin demokrasiye ve Anayasa’ya aykırı uygulamasına izin verilmiş olacaktır.

Siyasal partilerin aday listelerinin üyelerce seçilmesi, o partinin yenilenmesini, gelişmesini, çağdaşlaşmasını sağlar. “önseçim yapacağız” diyen CHP’nin, çeşitli biçimlerde, grubun çoğunluğunu merkeze teslim etmesi samimiyetsizliktir.

Tabloda görüldüğü gibi, önümüzdeki seçimde CHP Grubunu çoğunluğunu, CHP Genel Başkanının aday gösterdiği milletvekilleri oluşturacaktır.

Sözde önseçim yapılacak İstanbul, Ankara ve İzmir'de çıkarılabilecek milletvekili sayısının yarısını Merkez Yönetim Kurulu gösterecektir.

Diğer illerde de durum farklı değildir ve merkezin yetkileri daha da arttırılmıştır. Eğer CHP’nin açıklayabileceği genel bir politikası var da, onu uygulayacaksa mesele yok, fakat böyle bir ilkenin üzerinde çalışılmadığı biliniyor.

Bugün yapılması gereken, alınan kararları gözden geçirip, kontenjan sayısını 20’nin altına indirmek ve bütün illerde samimi önseçim yapmaktır.

Her ilde önseçim yapılırsa herkes önseçime girer, girmek istemeyenin partiye yararı olmaz, hele eski milletvekili ise hiç olmaz.
http://www.radikal.com.tr/130415813041585

YORUMLAR
(5 Yorum Yapıldı)
Tüm Yorumları Gör

TEŞEKKÜR - user913985

Her yazdığım yorumu,istisnasız beğenmeyen okurum,sana teşekkür ederim.Zira anlaşılıyor ki, banim her yazdığımı bir tek sen okuyorsun.

DEVAMI-2 Mutlu Yücel - user913985

Yüksek mahkeme, bu haliyle, seviyeli bir dost ve de muhalif olur ki, halk bu kendi seçtiği kurulun tavsiye ve uyarıları görüp, hükümet icraatlarının nereye gittiğini hakkında fikir yürütür. Savaş hali gibi önemli meselelerde ise, halk tarafından oylanarak alınan sonuç bir oy, Lider ve meclisinin aldığı karar bir oy, Genelkurmay Başkanının verdiği karar da bir oy kabul edilerek sonuç belirlense, olmaz mı? Buna padişahlık denemez, çünkü hiç bir padişahı halk seçmez. - İşin içinde parti olmadığı için il ve ilçe teşkilatları da olmaz. Torpil olma, bulma derdi de minimize edilir- Halkın da, boş gezip partiye kapak atıp kendini varlık kabul ettirip egosunu tatmin etmek isteyen ve de çıkar peşinde koşan insanların önünde ceket ilikleme derdi olmaz, istisnalar hariç, bir yığın yağcı yalaka imparatorluğuna son verilir.- Lider de, çoğu mesleklerinde dikiş tutturamamış bu boş, politik adamların oluşturduğu meclisinin yükünden kurtulur. Tek adam, ters veya düz giden tüm işlerin muhatabı olur.-Yüz senedir sol önünde takoz olan CHP dâhil AKP ve tüm partilerin silinmesi de kar olur vs. Peki, tek adam bizi yardan atarsa ne olur? Şimdi ne olursa o olur, hatta bu şekliyle, önlem ve yaptırım daha da ciddi olur. Zira Yüksek mahkeme raporlarının ayda bir Tv. den yayınlama mecburiyeti olması ve de 2/3 oranı ile hükumetin düşürülmesi isteğinin referandumla da kabul edilmesi güvencesi olur.

YENİ BİR DÜZEN OLSA, TAM YETKİ, TAM DENETİM? Mutlu Yücel ? 1. - user913985

Delegeler, il, ilçe teşkilatları, parti meclisleri vs. vs. İstisnalar hariç, bir yığın yalaka yağcı ve çıkarcı insanların oluşturduğu bir asalak imparatorluğu. Hepsinin dibine kibrit suyu dökülse de şöyle bir seçim sistemi olsa? Bir düzen olsa, halk genel seçimde tek bir lider seçse. Bu lider, siviller içinden seçecek diyelim yüz elli kişilik, bir danışma meclisi oluştursa. İşte iktidar bu olsa. Yasama yürütme ve yargının hepsinden de iktidar sorumlu olsa. Bir de, yüksek mahkeme olsa. Mahkeme üyelerinin yarısını halk, önemli meslek gruplarının, genel kurulunda seçtiği üç kişiden birini seçerek oluştursa, diğer yarısı da tüm savcı, hâkim, avukatların kendi aralarından seçecekleri üyelerden oluşsa. Bu mahkeme, lider ve meclisinin icralarının AB müktesebatıyla kıyası dâhil önerileri ve tenkitlerde bulunup icraatlar hakkında rapor yazsa. Raporları ayda bir Tv. den yayınlama mecburiyeti olsa. Bu mahkemenin ayrıca, haksızlık ve hırsızlıkları da araştırıp rapor eden bir alt birimi de olsa. Lider tarafından mahkeme üyelerinin azledilme durumu olmasa. Yüksek mahkemenin diyelim 2/3 oyuyla hükümetin düşürülmesi isteği referandumla halka sorulsa. Halkta evet derse hükümet düşse. Her okul bilgisayarlarca donatılsa. Referandumlar bilgisayar kullanarak yapılsa.

Güzel - user1148618

Yazınızın tamamını okudum. Keşke Yaşar Kemal'i yazsaymışsınız. Yazınız ne bir değerlendirme ne de analiz içeriyor. Dilekçe gibi yazılmış. CHP'nin Türkiye'de tek yarı ön seçimle adaylarını belirleyecek parti olduğunu, diğer hiçbir partinin buna yanaşmadığını belirtmemişsiniz. CHP'nin parti politikası yok diyorsunuz ancak tüm her alanda ön seçimle belirlemek ve buna kademe kademe geçeceğini Genel Başkanı belirtmişti. CHp'li başka bir üyenin başvuru yaptığını belirterek, CHP'den birşey olmaz, kendi kendileriyle çatışıyorlar misyonunu da çok güzel belirtmişsiniz. Ancak kusurumuza bakmayın tarhan erdem, artık bu yazıların ne amaçla yazıldığını, kimler tarafından ne amaçla yazdırıldığını çok rahatlıkla anlıyoruz. İnşallah dalkavukluğu bırakır da gerçek bir köşe yazarı olduğunuz günlere dönersiniz.

sen samimimisim? - user427202

Allah aşkına düş CHP nin yakasından.