CHP'nin 80 yılı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum gününün 9 Eylül olduğu kabul edilir. Tam 80 yıl olmuş.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum gününün 9 Eylül olduğu kabul edilir. Tam 80 yıl olmuş.
Bu sürenin ilk 50 yılı, büyük reformların sahipliğiyle geçmiştir. Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan büyük yolculuğun ilk 15 yılına devletin yeniden kurulması, çağdaşlaşma devrimlerinin kabulü ve uygulanması, ekonomide sürekli kalkınma düzeninin yapılandırılması sığdırılmış, yurttaş güvenliğinin korunması kurumsallaştırılmıştır.
Sonra dünya harbiyle karşılaşılmış, sonuçta kimsenin burnu kanamadan savaştan çıkılmıştır. Savaş biter bitmez tek dereceli seçimler, yeni partilerin kurulması ve seçimle gelenlerin seçimle gitmesinin hukuki, toplumsal temelinin oluşturulma dönemi başlatılmıştır.
1950 sonrasındaki 10 yıllık muhalefet yılları, başlangıcından sonuna kadar, toplumsal değişim projesinin halka tanıtılması, iktidara karşı savunulması dönemidir. İlk hedefler Beyannamesi, yıllar içinde gelişerek oluşmuş, parti örgütünün birleştiği bir kurultay kararına dönüşmüştür. 1961 Anayasası bu belgenin içeriğine ve toplumsal hazırlığına dayanmıştır.
Sonra yani Anayasa'nın, ülkemiz için bütünüyle yeni olan kurum ve kavramlarının yasa haline dönüşmesine ve uygulamaya konulmasına başlanmıştır. Çift Meclis, Anayasa Mahkemesi, yargı bağımsızlığı, seçimlerin yargı denetimi, grev ve toplusözleşme hakkı (...) 1961 sonrasının dört yılına sıkıştırılabilmiştir.
1965 sonrasında, ekonomik ve toplumsal hayatın yeniden yapılanma anlayışı geliştirilmeye başlanmış ve 'ortanın solu' başlığı çevresinde, sol-sağ tartışmaları sürmüştür. Yeni ideolojik kavram doğal olarak, parti içi iktidar mücadelesinin de belirleyici unsuru olmuştur. Lidere karşı olanlar, karşıt partilerin siyaset anlayışını CHP'ye taşımak isteyenler,
'ortanın solu'nu halka yaymak yerine, kongre ve kurultayların esas malzemesi yapmışlardır.
Bu iç mücadeleler sonunda CHP 50 yıllık misyonunu, devrimci ve halkçı politikalarını, doğruları halkla birlikte iktidara taşıma anlayışı bir yana itmiş; sadece oya yönelik kişisel, siyaset yapma anlayışı partiye egemen olmuştur. Ortanın solu'na içerik kazandırılamamış, CHP hızla içine kapalı, tutucu, halka kapalı geri siyaset anlayışında bir partiye dönüşme yoluna girmiştir.
Bu gelişme bütün söylem ve eylemini, yenileşme ve değişim amacı yönünde geliştiren parti boşluğu büyümeye başlamıştır. Giderek siyasal hayat tıkanmış, çözüm üretememeye başlamıştır.
Yenilikçi ve devrimci parti boşluğu, son 30 yıl CHP'de parti içi çekişmelerin de temelini oluşturmuştur. CHP; ülkeye yeni yol çizebilecek bir parti mi, yoksa yaşlanmış, kapalı politikalar içinde tutarsız yaşamını sürdürme çabasında bir parti mi olacaktır?
CHP'nin ilk genel yönetim kurulu (Umumi İdare Heyeti) yaş ortalaması 40'tı. Bir de şimdikine bakın!
Son seçimden önce siyaset hayatına gelen pek çok temel konunun hangisi hakkında CHP yeni bir proje geliştirip, halka sunmuştur? Temel ekonomik politikalarda yeni proje üretilip halkla paylaşılmış mıdır? Herkesin tartıştığı yükseköğretim konusunda derli toplu bir görüş söylenmiş midir? Sadece kanun maddeleri arasında sıkışıp kalınmıştır.
Görüşlerimin haklılığını ya da haksızlığını bugün, partilerinin 80'inci yıldönümünde, CHP'li dostlarımın yapacakları ve söyleyecekleri gösterecektir.